Κείμενα εργασίας
TEXT

Η σειρά Κείμενα Εργασίας / Working Papers, στην οποία εντάσσονται συνοπτικά πονήματα (πορίσματα ερευνών, μελέτες, προτάσεις για έρευνες κ.λ.π.), απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς επιστήμονες, αποσκοπώντας στην προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου.
Επιλέξτε τα κριτήρια της αναζήτησής σας. Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο του δημοσιεύματος μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία για το επιλεχθέν δημοσίευμα. 


Αναζήτηση
Τίτλος:
Συγγραφείς:
   Τίτλος Συγγραφείς Έτος Αρχείο
Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία και Κρίση στην Ελλάδα Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης 2017
Τίτλος: Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία και Κρίση στην Ελλάδα
Συγγραφείς: Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης
Issue:
Ετος έκδοσης:2017
Publisher: EKKE
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής:
Σελίδες:
Περίληψη:
Θεωρία και συγκείμενο στις Αστικές Σπουδές. Κριτικές παρατηρήσεις από την ημι-περιφέρεια. Μαλούτας Θ. 2013
Τίτλος: Θεωρία και συγκείμενο στις Αστικές Σπουδές. Κριτικές παρατηρήσεις από την ημι-περιφέρεια.
Συγγραφείς: Μαλούτας Θ.
Issue: 2013/27
Ετος έκδοσης:2013
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 8
Περίληψη:
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Συνοπτική έκθεση αποτελεσμάτων της Ομάδας Κοινωνικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας. Κουτούζης Μ., Κυρίδης Α., Μαλούτας Θ., Παπαδάκης Ν., Συρίγος Σ. 2012
Τίτλος: Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Συνοπτική έκθεση αποτελεσμάτων της Ομάδας Κοινωνικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας.
Συγγραφείς: Κουτούζης Μ., Κυρίδης Α., Μαλούτας Θ., Παπαδάκης Ν., Συρίγος Σ.
Issue: 2012/26
Ετος έκδοσης:2012
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 47
Περίληψη:
Πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της Αβδελίδη K. 2012
Τίτλος: Πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της
Συγγραφείς: Αβδελίδη K.
Issue: 2012/24
Ετος έκδοσης:2012
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 13
Περίληψη: Το παρόν τεύχος της σειράς Κείμενα Εργασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών παρουσιάζει τις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως μέρος της ερευνητικής εργασίας του έργου «Χρήση Φυσικών Χώρων Αθήνας ένας δείκτης ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της πόλης».
Το έργο αποτέλεσε μέρος του γενικότερου ερευνητικού προγράμματος «Τάσεις μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα του 21ου αιώνα» του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, το οποίο χρηματοδότησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΑΝ/Γ? ΚΠΣ, Μέτρο 3.3., Δράση 3.3.1. «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ, αρ.πρωτ. 22672 ΦΟΠ 1719/20-12-2005).
Πραγματοποίησα την ερευνητική εργασία του έργου αυτού κυρίως κατά τα έτη 2005-2008 και συμπληρωματικά το 2010-2011.
Μία bottom - up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου. Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ. 2012
Τίτλος: Μία bottom - up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου.
Συγγραφείς: Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ.
Issue: 2012/25
Ετος έκδοσης:2012
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 37
Περίληψη: Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μία έννοια που έχει οριστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και έχει εξεταστεί περισσότερο θεωρητικά και λιγότερο εμπειρικά. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να εντοπίσουμε τις διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου, όπως ορίζονται σε εμπειρικές μελέτες που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας και της Ευρωπαϊκής Έρευνας Αξιών καθώς και σε ερωτηματολόγια που εστιάζουν στη μέτρηση αυτού, και κατ' αυτόν τον τρόπο να καταλήξουμε μέσω μίας bottom - up διαδικασίας στις διαστάσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις στατιστικές αναλύσεις και μελέτες για τα εν λόγω δεδομένα και ερωτηματολόγια. Αρκετοί είναι οι ερευνητές που θεωρούν ότι η μοναδική διάσταση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η γενικευμένη ή διαπροσωπική εμπιστοσύνη με αποτέλεσμα να ταυτίζουν τις δύο έννοιες. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών συνηθέστερα συμπεριλαμβάνει δύο διαστάσεις, για να διερευνήσει εμπειρικά το κοινωνικό κεφάλαιο: τη γενικευμένη - διαπροσωπική εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις και τυπικά δίκτυα. Οι μελέτες και τα ερωτηματολόγια που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργασία αφορούν εμπειρικές διερευνήσεις, όπου το κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται βάσει τριών ή περισσότερων διαστάσεων. Στόχος είναι να εντοπιστούν και άλλες βασικές διαστάσεις που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για την εμπειρική διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου καθώς και οι ερωτήσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται στις έρευνες για τον εμπειρικό προσδιορισμό αυτού. Οι ερωτήσεις αυτές δύνανται να αποτελέσουν ένα πρώτο σετ ερωτήσεων για τη δημιουργία μίας Ελληνικής τράπεζας ερωτήσεων, ένα εργαλείο που θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κοινωνικό επιστήμονα που ασχολείται με θέματα κοινωνικού κεφαλαίου.
Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών. Λιναρδής A., Παπαγιαννόπουλος K., Καλησπεράτη E. 2011
Τίτλος: Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών.
Συγγραφείς: Λιναρδής A., Παπαγιαννόπουλος K., Καλησπεράτη E.
Issue: 2011/23
Ετος έκδοσης:2011
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 13
Περίληψη: Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών. Στη δεκαετία του τριάντα και του σαράντα, οι μοναδικοί τρόποι συλλογής δεδομένων μίας ποσοτικής έρευνας ήταν η ταχυδρομική αποστολή των ερωτηματολογίων ή οι συνεντεύξεις με τους ερωτώμενους πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα. Από τη δεκαετία του εβδομήντα, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις έγιναν μια δημοφιλής εναλλακτική λύση, χάρη στη σχεδόν καθολική υιοθέτηση του τηλεφώνου. Σήμερα, καθώς το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, οι διαδικτυακές έρευνες γίνονται μια όλο και πιο ενδιαφέρουσα επιλογή. Παρόλα αυτά το Διαδίκτυο δεν έχει υιοθετηθεί καθολικά από όλα τα νοικοκυριά. Μολονότι ο αριθμός των ατόμων και των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο αυξάνεται συνεχώς, η χρήση του δεν είναι καθολική και συνεπώς η διεξαγωγή ερευνών μέσω Διαδικτύου καθίσταται εν μέρει προβληματική.
Η χωρική εξέλιξη 4 μεγάλων Ελληνικών πόλεων. Αβδελίδη K. 2010
Τίτλος: Η χωρική εξέλιξη 4 μεγάλων Ελληνικών πόλεων.
Συγγραφείς: Αβδελίδη K.
Issue: 2010/21
Ετος έκδοσης:2010
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 73
Περίληψη: Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στο να σταθμίσει μια σειρά θεμάτων που χαρακτηρίζουν τη χωρική υπόσταση και εξέλιξη των μεγάλων ελληνικών πόλεων. Πρόκειται για ένα κείμενο εργασίας που αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής ερευνητικής εργασίας που κατατέθηκε για την προετοιμασία του έργου «Η Μεταπολεμική Εξέλιξη της Νεοελληνικής Πόλης» στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Στη βάση της προσωπικής μου συμβολής ως μέλος της ερευνητικής αυτής ομάδας και ως επιστήμονας με ειδικότητα σχετική με τη μελέτη του αστικού χώρου, προέβηκα σε βιβλιογραφική, νομοθετική και χαρτογραφική ανασκόπηση, σε χωρική (πολεοδομική, χωροταξική) αλλά και εν μέρει ιστορική διερεύνηση και ανάλυση των τεσσάρων πόλεων Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλος.

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία προσέγγισης, η συγκρότηση των δεδομένων και τα ερευνητικά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν στην προκαταρκτική φάση έρευνας που διεξήχθηκε κατά την χρονική περίοδο 1997- 2000 και προστέθηκαν κάποια δεδομένα και κείμενα που δημιουργήθηκαν παράλληλα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας».
Κατανομή των κοινωνικών τάξεων και τιμές της γης και των κατοικιών σε ατελής αγορές: μερικά συμπεράσματα του μοντέλου μονοπωλιακού ανταγωνισμού Εμμανουήλ Δ. 2010
Τίτλος: Κατανομή των κοινωνικών τάξεων και τιμές της γης και των κατοικιών σε ατελής αγορές: μερικά συμπεράσματα του μοντέλου μονοπωλιακού ανταγωνισμού
Συγγραφείς: Εμμανουήλ Δ.
Issue: 2010/22
Ετος έκδοσης:2010
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 41
Περίληψη: Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές έρευνες για τη χωρική κατανομή των κοινωνικών τάξεων και τον κοινωνικό διαχωρισμό καθώς και οι έρευνες για τις επιπτώσεις των πολεοδομικών περιορισμών στις τιμές και την προσφορά κατοικιών θέτουν ζητήματα που ανάγονται στις διαμάχες της "πολιτικής οικονομίας" της πόλης γύρω από τη θεωρία της αστικής γαιοπροσόδου και της διανομής της γης και την αναζήτηση εναλλακτικής προσέγγισης απέναντι στα κυρίαρχα νεοκλασικά μοντέλα. Το κείμενο ξεκινάει από μια παλιότερη πρόταση για ένα μοντέλο βασισμένο στη θεωρία του Chamberlin για τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό και την επεκτείνει ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες κοινωνικές τάξεις και πραγματικές αγορές κατοικίας. Τα συναγόμενα από το νέο μοντέλο υποδεικνύουν ότι η έρευνα για την κατανομή των τάξεων και το χωρικό διαχωρισμό μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά αν θέσουν τη δομή της χρήσης της γης και το χωρικό ανταγωνισμό μέσω της κατοικίας στο κέντρο της ερμηνευτικής ανάλυσης. Η σύγκριση των συμπερασμάτων του μοντέλου με ορισμένες πρόσφατες οικονομετρικές μελέτες των επιπτώσεων που έχουν οι πολεοδομικοί περιορισμοί υποδεικνύει ότι τα συμπεράσματά τους μπορεί να είναι παραπλανητικά και ότι συχνά ερμηνεύονται λανθασμένα.
Ο μετανάστης στον ελληνικό τύπο: 1950 - 2005. Η περίπτωση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ. Κουντούρη Φ. 2008
Τίτλος: Ο μετανάστης στον ελληνικό τύπο: 1950 - 2005. Η περίπτωση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.
Συγγραφείς: Κουντούρη Φ.
Issue: 2008/15
Ετος έκδοσης:2008
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 100
Περίληψη: Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των διακυμάνσεων της εικόνας του μετανάστη, μέσα από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, κατά τη διάρκεια των πενήντα πέντε χρόνων από το 1950 έως το 2005. Θεωρήσαμε ότι η διαχρονική προσέγγιση του φαινομένου της μετανάστευσης μέσα από τους μηχανισμούς της ορατότητας και της πλαισίωσης του μεταναστευτικού ζητήματος, παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης των διακυμάνσεων τόσο στην πρόσληψη της εικόνας του μετανάστη όσο και στην πρόσληψη των διαφορετικών θεματικών που συγκροτούν το πρόβλημα. Η διαδικασία δημοσιοποίησης, βάσει της οποίας επιλέξαμε να ερευνήσουμε την παραπάνω υπόθεση, προϋποθέτει ένα βασικό θεωρητικό πλαίσιο: αυτό της αλληλεπίδρασης του πεδίου των μέσων με το πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. Η αλληλεπίδραση αυτή καθίσταται εμφανής μέσα από τις συνθήκες παραγωγής των αναπαραστάσεων (πολιτικές και κοινωνικές δράσεις) και τις πολιτικές και κοινωνικές χρήσεις των αναπαραστάσεων αυτών. Γνωρίζουμε ότι η εργασία αυτή δεν θίγει παρά μερικώς το σύνολο αυτής της διαδικασίας δημοσιοποίησης εστιάζοντας περισσότερο στις διαδρομές της εικόνας των μεταναστών στον Τύπο. Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι επιχειρήσαμε να αναφερθούμε σε ορισμένα ζητήματα επίδρασης της πολιτικής και κοινωνικής κινητοποίησης στον τρόπο που η εικόνα του μετανάστη διαμεσολαβείται από τον τύπο.
Ερευνώντας τις πολιτιστικές υποδομές της Αθήνας: Οι χώροι των ιδιωτικών ιδρυμάτων μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περίοδος 1980-2005) Σουλιώτης Ν. 2008
Τίτλος: Ερευνώντας τις πολιτιστικές υποδομές της Αθήνας: Οι χώροι των ιδιωτικών ιδρυμάτων μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περίοδος 1980-2005)
Συγγραφείς: Σουλιώτης Ν.
Issue: 2008/16
Ετος έκδοσης:2008
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 52
Περίληψη: Ενώ η πρακτική της ευεργεσίας του εύπορου ελληνισμού της διασποράς κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού έχει αποτελέσει το αντικείμενο ενός, έστω και σχετικά περιορισμένου, αριθμού μελετών, η σύγχρονη κοινωφελής πολιτιστική δραστηριότητα δεν έχει διερευνηθεί καθόλου. Η παρούσα έκθεση είχε ως στόχο μια πρώτη κοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος, ερευνώντας τους χώρους που δημιουργήθηκαν από ιδιωτικά πολιτιστικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα στην Αθήνα από το 1980 ως σήμερα.
Μεταναστευτική πολιτική και δημόσια διοίκηση. Μια ανθρωποδικαιωματική προσέγγιση κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Συμπεράσματα έρευνας πεδίου. Βαρουξή Χ. 2008
Τίτλος: Μεταναστευτική πολιτική και δημόσια διοίκηση. Μια ανθρωποδικαιωματική προσέγγιση κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Συμπεράσματα έρευνας πεδίου.
Συγγραφείς: Βαρουξή Χ.
Issue: 2008/17
Ετος έκδοσης:2008
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 68
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε δευτερογενή επεξεργασία των συμπερασμάτων έρευνας πεδίου η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Ε.Κ.Κ.Ε. με τίτλο "Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι '?λλοι' - οι '?λλοι' κι Εμείς" υπό την επιστημονική ευθύνη της Δρ. Ι.Τσίγκανου. Το κείμενο που ακολουθεί επικεντρώνεται στην καταγραφή του λόγου κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών και οι οποίοι, στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο, τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της μεταναστευτικής πολιτικής σε σχέση με τους κανόνες και τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει ως πλαίσιο διαλόγου για τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Ζητούμενο είναι η ρύθμιση του μεταναστευτικού ζητήματος με μια μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης και όχι με μια αμυντική διάθεση αντίστασης στη ροή των μεταναστών που αυξητικά εισέρχονται στη χώρα. Με δεδομένη την ανάγκη για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής προσανατολισμένου στο σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, οι επισημάνσεις και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών αποτελούν πολύτιμη συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή.
Θεσμικό πλαίσιο της μετανάστευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαρρής Ν. 2008
Τίτλος: Θεσμικό πλαίσιο της μετανάστευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγγραφείς: Σαρρής Ν.
Issue: 2008/18
Ετος έκδοσης:2008
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 76
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να καταγράψει και να παρουσιάσει μια εικόνα του νομοθετικού πλαισίου και των πολιτικών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έμφαση δίνεται στο δεύτερο στάδιο του μεταναστευτικού κύκλου δηλαδή στην είσοδο και διαμονή στη χώρα υποδοχής των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Η εργασία χωρίζεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυριότερα βήματα της πορείας της Ε.Ε. για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική είναι, πέραν της Συνθήκης του ?μστερνταμ που αποτέλεσε την αφετηρία, οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο Τάμπερε της Φινλανδίας, ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, το Πρόγραμμα της Χάγης χωρίς να παραγνωρίζονται και οι αποφάσεις που λήφθηκαν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία πολιτικών. Το δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας αφιερώνεται στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση που άρχισε να εφαρμόζεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια λόγω της αθρόας εισδοχής μεταναστών στη χώρα μας. Η εθνική πολιτική ακολουθεί το διαχωρισμό που κάνει και η κοινοτική μεταναστευτική πολιτική μεταξύ των νόμιμων και των παρανόμων μεταναστών. Κοινός τόπος των νόμων είναι η ευνοϊκή μεταχείριση των πρώτων, η εφαρμογή της αρχής της δίκαιης μεταχείρισης που προκύπτει από την αρχή της "ίσης μεταχείρισης" των κοινοτικών πολιτών, η αναγνώριση σε αυτούς προοπτικών ενσωμάτωσης στη χώρα καθώς και η λήψη αποτρεπτικών μέτρων για την αντικανονική μετανάστευση. Τέλος, το τρίτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική ασύλου. Ένα από τα βασικά στοιχεία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου αποτελεί ο καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών, ώστε να ορισθεί το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο να ελέγξει την αίτηση παροχής ασύλου από πολίτη τρίτης χώρας σε ένα κράτος μέλος.
Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών. Διερεύνηση των προβλημάτων και της προοπτικής επίλυσής τους. Τζωρτζοπούλου Μ., Κοτζαμάνη Α. 2008
Τίτλος: Η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών. Διερεύνηση των προβλημάτων και της προοπτικής επίλυσής τους.
Συγγραφείς: Τζωρτζοπούλου Μ., Κοτζαμάνη Α.
Issue: 2008/19
Ετος έκδοσης:2008
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 62
Περίληψη: Βασικός στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει τα ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία των παιδιών των μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρώντας ότι αναγκαία προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των παιδιών αυτών είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με την εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης, όπως αυτή βιώνεται από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά στη διαδικασία ενσωμάτωσης ή, αντίστροφα, στον αποκλεισμό των παιδιών αυτών, πραγματοποιήσαμε ποιοτική έρευνα με οδηγό συνέντευξης σε εκπαιδευτικούς στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο καθορισμένων θεματικών ενοτήτων του οδηγού συνέντευξης, τοποθετούνται στα θέματα που σχετίζονται με την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών με βάση την εμπειρία τους, σε συνάρτηση με την κοσμοθεωρία τους, και ο λόγος τους αναδεικνύει ζητήματα που συνδέονται με την οργάνωση και το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την οργάνωση της κοινωνίας γενικότερα, υπό το πρίσμα της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της λήψης άμεσων μέτρων αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά αλλά και στην κοινωνία υποδοχής. Τέλος, αναδεικνύονται ιδιαιτερότητες, προβλήματα αλλά και προτάσεις για κάθε μία από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι όπως καταγράφονται από την σκοπιά πάντα των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Έρευνες για τους μετανάστες στην Ελλάδα. Ερευνητικές εμμονές και εκκρεμότητες. Στρατουδάκη Χ. 2008
Τίτλος: Έρευνες για τους μετανάστες στην Ελλάδα. Ερευνητικές εμμονές και εκκρεμότητες.
Συγγραφείς: Στρατουδάκη Χ.
Issue: 2008/20
Ετος έκδοσης:2008
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 98
Περίληψη: Αντικείμενο της μελέτης είναι η ερευνητική παραγωγή της δεκαπενταετίας 1990-2005 για τους μετανάστες στην Ελλάδα, τα ευρήματα, οι θεματολογικές και μεθοδολογικές επιλογές της, άλλοτε οδηγημένες από τα ενδιαφέροντα της πολιτικής που τη χρηματοδοτούσε, άλλοτε ως λύσεις ανάγκης σχεδόν υποχρεωτικές προκειμένου να χαρτογραφηθεί ένα ρευστό φαινόμενο που κινούταν στο λυκόφως της παρανομίας. Στόχος της μελέτης είναι να συμβάλει αφενός, στην κατανόηση του υφιστάμενου ερευνητικού έργου και, αφετέρου, στη διαμόρφωση της ερευνητικής αντζέντας, η οποία όπως φαίνεται δεν συντελείται με επιστημονικά και μόνο κριτήρια, καθώς σε σημαντικό βαθμό καθορίζεται από τις προτεραιότητες των φορέων και οργανισμών που χρηματοδοτούν την έρευνα. Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει τις θεματολογικές και μεθοδολογικές εμμονές και εκκρεμότητες του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά 36 δημοσιευμένες και αδημοσίευτες έρευνες.
Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκμηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες. To πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI). Λιναρδής Α. 2006
Τίτλος: Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκμηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες. To πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI).
Συγγραφείς: Λιναρδής Α.
Issue: 2006/14
Ετος έκδοσης:2006
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες:
Περίληψη: Η αναγκαιότητα αυστηρής και ποιοτικής τεκμηρίωσης στις κοινωνικές έρευνες κρίνεται επιτακτική, καθώς τα δεδομένα καθίστανται ευτελή με την πάροδο του χρόνου. Τα ΑΔ, προσπαθώντας να βρουν τρόπους για την εύκολη διάχυση και αυστηρή τεκμηρίωση των δεδομένων, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα πρότυπο τεκμηρίωσης των κοινωνικών ερευνών. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στάθηκε αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Το πιο αξιόλογο πρότυπο τεκμηρίωσης που δημιουργήθηκε είναι το DDI βασισμένο στην γλώσσα XML. Το DDI παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και κάποια μειονεκτήματα. Ένα από τα σοβαρά μειονεκτήματα της τρέχουσας έκδοση 2.0 του προτύπου είναι ότι τεκμηριώνει μία έρευνα μόνο κατά το τελικό στάδιό της. Η έκδοση DDI 3.0 φιλοδοξεί να τεκμηριώνει μία έρευνα από το στάδιο της σχεδίασης και να μην εστιάζεται μόνο στο τελικό σύνολο δεδομένων της έρευνας. Το λογισμικό που είναι ευρέως διαδεδομένο για την υποστήριξη του DDI είναι το λογισμικό Nesstar. Το λογισμικό Nesstar διατίθεται προς το παρόν ελεύθερα στα ΑΔ που είναι μέλη της CESSDA. Πάντως, η καινούργια τάση η οποία κατευθύνεται από το DDI Alliance - το συμβούλιο που καθορίζει την εξέλιξη του DDI - είναι το DDI να υποστηρίζεται από open source εργαλεία, ώστε να μειώνεται το κόστος.
Οι οικογενειακές διαδρομές των νέων. Μια σύγκριση των συμπεριφορών των νέων στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Τσανίρα Ε. 2005
Τίτλος: Οι οικογενειακές διαδρομές των νέων. Μια σύγκριση των συμπεριφορών των νέων στη Γαλλία και στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Τσανίρα Ε.
Issue: 2005/12
Ετος έκδοσης:2005
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΓΑΛΛΙΚΗ
Σελίδες: 37
Περίληψη: Οι αλλαγές που παρατηρούνται κατά το δεύτερο μισό του αιώνα μας στις αναπτυγμένες κοινωνίες με τις δομικές αλλαγές στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας, διαφοροποιούν τόσο το πέρασμα στην ενήλική ζωή όσο και την ανεξαρτητοποίηση των νέων. Εάν ορίσουμε την ανεξαρτητοποίηση των νέων σαν τη δυνατότητα απόκτησης τριών δεδομένων: 1ον ) σταθερή εργασία, 2ον ) ατομική /ανεξάρτητη κατοικία, 3ον ) πιο μόνιμη σχέση με κάποιο-α σύντροφο, τότε διαπιστώνουμε ότι η είσοδος στην ενήλική ζωή γίνεται ολοένα και με μεγαλύτερη καθυστέρηση και οι νέοι σήμερα ζουν περισσότερα χρόνια στην πατρική κατοικία. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής διερευνώνται με βάση δευτερογενή συγκριτικά δεδομένα οι διαδικασίες ανεξαρτητοποίησης των νέων στις δυο χώρες και εξετάζονται οι παράγοντες -οικονομικοί, πολιτισμικοί κλπ.- που διαφοροποιούν τις πρακτικές των νέων στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
Φύλο και Κοινωνικά Αποκλεισμένες ομάδες: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης. Τσίγκανου Ι., Τζωρτζοπούλου Μ., Ζαραφωνίτου Χ. 2005
Τίτλος: Φύλο και Κοινωνικά Αποκλεισμένες ομάδες: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης.
Συγγραφείς: Τσίγκανου Ι., Τζωρτζοπούλου Μ., Ζαραφωνίτου Χ.
Issue: 2005/13
Ετος έκδοσης:2005
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 79
Περίληψη: Επιχειρείται η αποτύπωση της επιστημονικής παραγωγής αναφορικά με τους γυναικείους πληθυσμούς συγκεκριμένων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που εμφανίζουν μια περισσότερο επιδεινωμένη εικόνα κοινωνικής διάκρισης και διαφοροποίησης και ειδικότερα: Γυναίκες εξαρτημένες από εξαρτησιογόνες ουσίες. Ο γυναικείος πληθυσμός με το στίγμα της ποινικής καταδίκης και της φυλακής. Ο γυναικείος πληθυσμός των προσφύγων και μεταναστών. Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Η διαδικασία ομογενοποίησης εμπειρικών κοινωνικών ερευνών Κάλλας Γ., Λιναρδής Α. 2004
Τίτλος: Η διαδικασία ομογενοποίησης εμπειρικών κοινωνικών ερευνών
Συγγραφείς: Κάλλας Γ., Λιναρδής Α.
Issue: 2004/11
Ετος έκδοσης:2004
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 19
Περίληψη: Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σημασία και οι επιπτώσεις της ομογενοποίησης των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών.
Η επίδραση των ερευνητικών υποδομών στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Κάλλας Γ., Λιναρδής Α. 2004
Τίτλος: Η επίδραση των ερευνητικών υποδομών στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών.
Συγγραφείς: Κάλλας Γ., Λιναρδής Α.
Issue: 2004/09
Ετος έκδοσης:2004
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 14
Περίληψη: Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σημασία και οι επιπτώσεις της ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών για τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και ειδικότερα της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών δε στοχεύει απλά στην αντιμετώπιση επιμέρους τεχνικών προβλημάτων της κοινωνικής έρευνας αλλά, αντίθετα, αποτελεί μεθοδολογική παρέμβαση στον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής έρευνας. Με την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών η ερευνητική διαδικασία αναδιοργανώνεται ριζικά. Με αυτή την έννοια νομιμοποιούμαστε να μιλούμε για ένα νέο ερευνητικό αντικείμενο στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.
Σχεδιασμός ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων. Κάλλας Γ., Λιναρδής Α. 2004
Τίτλος: Σχεδιασμός ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων.
Συγγραφείς: Κάλλας Γ., Λιναρδής Α.
Issue: 2004/10
Ετος έκδοσης:2004
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 17
Περίληψη: Η αντιμετώπιση των ιστορικών φαινομένων απαιτεί συσσώρευση δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών απαιτεί ένα σύνθετο περιβάλλον επεξεργασίας που διασφαλίζει τόσο την σχεσιακή όσο και την υπολογιστική επεξεργασία και διαθέτει τα απαιτούμενα εργαλεία για αυτές τις πράξεις. Ταυτόχρονα ωστόσο ακριβώς λόγω τις τοπικότητας που παρουσιάζει το χωροχρονικό πεδίο των ιστορικών φαινομένων, τοπικότητες που περιγράφονται με την έννοια της συγκυρίας η επεξεργασία απαιτεί ταυτόχρονα πρόσθετη πληροφορία που προσδιορίζει κατά το δυνατόν αυτή την τοπικότητα. Έτσι τα δεδομένα απαιτούν πρόσθετη πληροφορία που τα τοποθετεί μέσα στο χωροχρονικό πεδίο και η οποία αποτυπώνεται σε πολύπλοκα συστήματα ταξινόμησης. Η διαμόρφωση τέτοιων ταξινομικών συστημάτων προϋποθέτει την συσσώρευση.
Το δίκτυο και το διαδίκτυο στο ΕΚΚΕ. Πανουτσόπουλος Α. 2003
Τίτλος: Το δίκτυο και το διαδίκτυο στο ΕΚΚΕ.
Συγγραφείς: Πανουτσόπουλος Α.
Issue: 2003/01
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 44
Περίληψη:
Σύγχρονα Μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ελλάδα. Πετρονώτη Μ., Τριανταφυλλίδου Α. 2003
Τίτλος: Σύγχρονα Μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ελλάδα.
Συγγραφείς: Πετρονώτη Μ., Τριανταφυλλίδου Α.
Issue: 2003/02
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 58
Περίληψη: Το θεματικό αυτό τεύχος αποτελεί μέρος της Βιβλιογραφίας Κοινωνικών Επιστημών για τη Νεότερη Ελλάδα, την οποία διευθύνουν οι καθηγητές Νικηφόρος Διαμαντούρος και Peter Allen. Από το 1997 ως το 2001, την επιστημονική ευθύνη για την παραγωγή και επιμέλεια των γενικών και θεματικών βιβλιογραφικών τευχών ανέλαβαν οι Ρωξάνη Καυταντζόγλου και Μαρίνα Πετρονώτη σε συνεργασία με την ?ννα Αντωνιάδου στο ΕΚΚΕ.
Ανισότητες στην εκπαίδευση: Μια σχολιασμένη βιβλιογραφία. Μαράτου - Αλιπράντη Λ., Τεπέρογλου Α., Τσίγκανου Ι. 2003
Τίτλος: Ανισότητες στην εκπαίδευση: Μια σχολιασμένη βιβλιογραφία.
Συγγραφείς: Μαράτου - Αλιπράντη Λ., Τεπέρογλου Α., Τσίγκανου Ι.
Issue: 2003/03
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 52
Περίληψη: Το θεματικό αυτό τεύχος αποτελεί μέρος της Βιβλιογραφίας Κοινωνικών Επιστημών για τη Σύγχρονη Ελλάδα, την οποία διευθύνουν οι καθηγητές Νικηφόρος Διαμαντούρος και Peter Allen. Από το 1997 ως το 2001, την επιστημονική ευθύνη για την παραγωγή και επιμέλεια των γενικών και θεματικών βιβλιογραφικών τευχών ανέλαβαν οι Ρωξάνη Καυταντζόγλου και Μαρίνα Πετρονώτη σε συνεργασία με την ΄Αννα Αντωνιάδη στο ΕΚΚΕ.
Προβλήματα κοινωνικά βιώσιμης ανάπτυξης στην Αθήνα: Οι μεταβολές της τελευταίας εικοσαετίας στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης και η κρίση της ιδιότυπης κοινωνικής συνοχής. Μαλούτας Θ. 2003
Τίτλος: Προβλήματα κοινωνικά βιώσιμης ανάπτυξης στην Αθήνα: Οι μεταβολές της τελευταίας εικοσαετίας στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης και η κρίση της ιδιότυπης κοινωνικής συνοχής.
Συγγραφείς: Μαλούτας Θ.
Issue: 2003/04
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 16
Περίληψη: Το κείμενο αυτό πραγματεύεται περιληπτικά τις βασικές μεταβολές στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης κατά την τελευταία εικοσαετία και τις επιπτώσεις τους στη συνοχή του κοινωνικού ιστού της. Ειδικότερα αναφέρεται σε ορισμένες βασικές μεταβολές της κοινωνικής σύν- θεσης στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, στη χωρική διάσταση των μεταβολών αυτών και σε μηχανισμούς και θεσμούς (αγορά, κρατική παρέμβαση, οικογένεια κλπ.) που διαδραμάτιζαν ή/και διαδραματίζουν σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο. Απόρροια των μεταβολών που παρατηρούνται κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες φαίνεται ότι είναι η ένταση τόσο της κοινωνικής πόλωσης όσο και του κοινωνικού διαχωρισμού και η προϊούσα αποδιάρθρωση της ιδιότυπης κοινωνικής συνοχής της μεταπολεμικής περιόδου.
Παράμετροι του πλαισίου στην προαγωγή της κοινωνικής βιωσιμότητας: Η περίπτωση της Αθήνας. Μαλούτας Θ. 2003
Τίτλος: Παράμετροι του πλαισίου στην προαγωγή της κοινωνικής βιωσιμότητας: Η περίπτωση της Αθήνας.
Συγγραφείς: Μαλούτας Θ.
Issue: 2003/05
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 22
Περίληψη:
Η αναγκαιότητα της αναβάθμισης του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Μυριζάκης Γ. 2003
Τίτλος: Η αναγκαιότητα της αναβάθμισης του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Μυριζάκης Γ.
Issue: 2003/06
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 37
Περίληψη: Αντικείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί, κατ' αρχάς, η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, επιχειρείται η επισήμανση και η καταγραφή των προβλημάτων των ασφαλιστικών φορέων. Σκοπός της μελέτης είναι η διατύπωση προτάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση του συστήματος της κοινωνικής προστασίας και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων.
Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Βαρουξή Χ. 2003
Τίτλος: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Συγγραφείς: Βαρουξή Χ.
Issue: 2003/07
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 51
Περίληψη: Το παρόν κείμενο συνιστά μια προσπάθεια σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσχολική εκπαιδευτική - παιδευτική διαδικασία. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία εργαλείων και η αξιοποίηση υφιστάμενων δομών, υποδομών και υλικών προς την κατεύθυνση της γνωριμίας, εξοικείωσης και ευαισθητο- ποίησης γονέων, παιδαγωγών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες ή αρχές. Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί ένα γενικότερο έλλειμμα παιδείας και εκπαίδευσης για το νόημα, τη σημασία και το περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα όσον αφορά την προσχολική ηλικία, κάθε προσπάθεια πλήρωσης αυτού του κενού καθώς και εμπλουτισμού των διαθέσιμων εργαλείων για την υλοποίηση των συναφών διακηρύξεων στο διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον, αποτελεί μια θετική συμβολή τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται και η παρούσα μελέτη. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός των εργαλείων που προτείνονται για την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική - παιδευτική πράξη συνιστά ένα σύνολο πρωτότυπων ιδεών και προτάσεων που δεν απαντώνται στη συναφή βιβλιογραφία. Το κείμενο που ακολουθεί στο σύνολό του, διακρίνεται από τις πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις που περιλαμβάνει, από τον προσδιορισμό του σταδίου της ηλικιακής ανάπτυξης του παιδιού στο οποίο επικεντρώνεται, τον ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τρόπο που να καθίσταται εύκολα αντιληπτός από τα παιδιά της συγκεκριμένης νοητικής ηλικίας, ως και την τυποποίηση σε ενιαίο ταξινομητικό σχήμα των κατηγοριών των εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνονται, σε συνάρτηση αφενός με τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα οποία εμφανίζονται σε κάθε προτεινόμενη δράση, αλλά κυρίως με την πρώτη ύλη που κάθε φορά απαιτείται για την εφαρμογή κάθε δράσης. Η μελέτη αυτή εξαιτίας του εφαρμοσμένου χαρακτήρα της απευθύνεται σε παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας που αποτελούν και την αναγνωστική ομάδα - στόχο της. Η χρησιμότητα της μελέτης δεν εξαντλείται βέβαια στο παραπάνω ελεύθερο αναγνωστικό κοινό αλλά μπορεί να αποτελέσει έναυσμα διαλόγου για τα θέματα που πραγματεύεται και να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τα κέντρα επιτελικού σχεδιασμού, χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και λήψης αποφάσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι λύσεις στέγασης στη μεταπολεμική Αθήνα. Μαλούτας Θ. 2003
Τίτλος: Οι λύσεις στέγασης στη μεταπολεμική Αθήνα.
Συγγραφείς: Μαλούτας Θ.
Issue: 2003/08
Ετος έκδοσης:2003
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 19
Περίληψη:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις: Η περίπτωση της Μήλου. Μανώλογλου Ε., Τσάρτας Α., Μάρκου Α., Μεϊδάνης Β. 2002
Τίτλος: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις: Η περίπτωση της Μήλου.
Συγγραφείς: Μανώλογλου Ε., Τσάρτας Α., Μάρκου Α., Μεϊδάνης Β.
Issue: 2002/18
Ετος έκδοσης:2002
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 64
Περίληψη:
Όλα τα βιβλία παρέα. Κώτση Α., Καλεσοπούλου Δ. 2002
Τίτλος: Όλα τα βιβλία παρέα.
Συγγραφείς: Κώτση Α., Καλεσοπούλου Δ.
Issue: 2002/19
Ετος έκδοσης:2002
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 15
Περίληψη:
Αγρότες και "αγροτικότητα" στην Ελλάδα: Η εξέλιξη της στρατηγικής τους σχέσης και η ανταπόκρισή τους στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Παπαδόπουλος Α. Γ. 2001
Τίτλος: Αγρότες και "αγροτικότητα" στην Ελλάδα: Η εξέλιξη της στρατηγικής τους σχέσης και η ανταπόκρισή τους στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Συγγραφείς: Παπαδόπουλος Α. Γ.
Issue: 2001/14
Ετος έκδοσης:2001
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 36
Περίληψη:
Σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος διαχείρισης κοινωνικών δεδομένων. Κάλλας Γ. 2001
Τίτλος: Σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος διαχείρισης κοινωνικών δεδομένων.
Συγγραφείς: Κάλλας Γ.
Issue: 2001/15
Ετος έκδοσης:2001
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 42
Περίληψη:
Πολυγλωσσικοί θησαυροί όρων: Zητήματα τεκμηρίωσης και αναζήτησης. Καππή Χ., Κονδύλη Δ., Φρέντζου Χ. 2001
Τίτλος: Πολυγλωσσικοί θησαυροί όρων: Zητήματα τεκμηρίωσης και αναζήτησης.
Συγγραφείς: Καππή Χ., Κονδύλη Δ., Φρέντζου Χ.
Issue: 2001/16
Ετος έκδοσης:2001
Publisher: ΕΚΚΕ
Αρχείο:
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 31
Περίληψη:
Η κοινωνική δυναμική του στρατού στην Ελλάδα. Μυριζάκης Γ. 2001
Τίτλος: Η κοινωνική δυναμική του στρατού στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Μυριζάκης Γ.
Issue: 2001/17
Ετος έκδοσης:2001
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 115
Περίληψη:
Έμαθες για... ; Εμφυλος συνεχής λόγος στο κουτσομπολιό ξένων συζύγων που ζουν σε ένα νησί στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Hellum M. 2000
Τίτλος: Έμαθες για... ; Εμφυλος συνεχής λόγος στο κουτσομπολιό ξένων συζύγων που ζουν σε ένα νησί στο ελληνικό αρχιπέλαγος.
Συγγραφείς: Hellum M.
Issue: 2000/09
Ετος έκδοσης:2000
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 32
Περίληψη:
Τα δικαιώματα των παιδιών: Αναπτύσσοντας πολιτικές ενδυνάμωσης στην Ελλάδα. Τσίγκανου Ι., Δασκαλάκη Κ., Μιχελογιαννάκης Ι., Σαρρής Ν., Σελέκου Ο., Βαρουξή Χ. 2000
Τίτλος: Τα δικαιώματα των παιδιών: Αναπτύσσοντας πολιτικές ενδυνάμωσης στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Τσίγκανου Ι., Δασκαλάκη Κ., Μιχελογιαννάκης Ι., Σαρρής Ν., Σελέκου Ο., Βαρουξή Χ.
Issue: 2000/10
Ετος έκδοσης:2000
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες:
Περίληψη:
Το κόστος της Εκπαίδευσης: Από την απόσυρση του Κράτους στην ανταγωνιστική διείσδυση της οικογένειας. Παπακωνσταντίνου Γ. 2000
Τίτλος: Το κόστος της Εκπαίδευσης: Από την απόσυρση του Κράτους στην ανταγωνιστική διείσδυση της οικογένειας.
Συγγραφείς: Παπακωνσταντίνου Γ.
Issue: 2000/11
Ετος έκδοσης:2000
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 36
Περίληψη:
Παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους στην περιοχή της Αττικής. Κοτταρίδη Γ., Καππή Χ. , Αδάμ Ε. 2000
Τίτλος: Παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους στην περιοχή της Αττικής.
Συγγραφείς: Κοτταρίδη Γ., Καππή Χ. , Αδάμ Ε.
Issue: 2000/12
Ετος έκδοσης:2000
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 69
Περίληψη:
Παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους στην περιοχή της Αττικής, στην Ελλάδα. Κοτταρίδη Γ., Καππή Χ. , Αδάμ Ε. 2000
Τίτλος: Παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους στην περιοχή της Αττικής, στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Κοτταρίδη Γ., Καππή Χ. , Αδάμ Ε.
Issue: 2000/13
Ετος έκδοσης:2000
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 63
Περίληψη:
Τα αδιαφανή όρια της παγκοσμιοποίησης: Επανεκτιμώντας τη σχέση της παγκοσμιοποίησης με την τοπική ανάπτυξη και την οικογενειακή γεωργία. Παπαδόπουλος Α.Γ. 1999
Τίτλος: Τα αδιαφανή όρια της παγκοσμιοποίησης: Επανεκτιμώντας τη σχέση της παγκοσμιοποίησης με την τοπική ανάπτυξη και την οικογενειακή γεωργία.
Συγγραφείς: Παπαδόπουλος Α.Γ.
Issue: 1999/05
Ετος έκδοσης:1999
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 46
Περίληψη:
Το κυρίαρχο σύστημα μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Μπαλούρδος Δ., Μουρίκη Α., Σακελλαρόπουλος Κ., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσακίρης Κ. 1999
Τίτλος: Το κυρίαρχο σύστημα μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Συγγραφείς: Μπαλούρδος Δ., Μουρίκη Α., Σακελλαρόπουλος Κ., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσακίρης Κ.
Issue: 1999/06
Ετος έκδοσης:1999
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 44
Περίληψη:
Νέοι σε κοινωνικά "μειονεκτική θέση". Τσίγκανου Ι., Δασκαλάκη Κ., Φραγκίσκου Α., Γεωργαράκης Ν., Σαρρής Ν., Σελέκου Ο., Τσακιρίδη Ο. 1999
Τίτλος: Νέοι σε κοινωνικά "μειονεκτική θέση".
Συγγραφείς: Τσίγκανου Ι., Δασκαλάκη Κ., Φραγκίσκου Α., Γεωργαράκης Ν., Σαρρής Ν., Σελέκου Ο., Τσακιρίδη Ο.
Issue: 1999/07
Ετος έκδοσης:1999
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 88
Περίληψη:
Η εκπόνηση μελετών στις κοινωνικές επιστήμες: Θεωρητικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Παπαγιαννοπούλου Μ. 1999
Τίτλος: Η εκπόνηση μελετών στις κοινωνικές επιστήμες: Θεωρητικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις.
Συγγραφείς: Παπαγιαννοπούλου Μ.
Issue: 1999/08
Ετος έκδοσης:1999
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 35
Περίληψη:
Παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους σε χώρες της μεσογείου: Μια προκαταρκτική μελέτη στην Ελλάδα. Κοτταρίδη Γ., Καππή Χ. , Αδάμ Ε. 1998
Τίτλος: Παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους σε χώρες της μεσογείου: Μια προκαταρκτική μελέτη στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Κοτταρίδη Γ., Καππή Χ. , Αδάμ Ε.
Issue: 1998/01
Ετος έκδοσης:1998
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 56
Περίληψη:
Ευέλικτη απασχόληση και είσοδος στην απασχόληση στην Ελλάδα. Καραντινός Δ. 1998
Τίτλος: Ευέλικτη απασχόληση και είσοδος στην απασχόληση στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Καραντινός Δ.
Issue: 1998/02
Ετος έκδοσης:1998
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 32
Περίληψη:
Για το άνοιγμα των Κοινωνικών Επιστημών. Έκθεση της Επιτροπής Gulbenkian για την αναδιάρθρωση των Κοινωνικών Επιστημών. Έκθεση Επιτροπής Gulbekian για την Αναδιάρθρωση των Κοινωνικών Επιστημών 1998
Τίτλος: Για το άνοιγμα των Κοινωνικών Επιστημών. Έκθεση της Επιτροπής Gulbenkian για την αναδιάρθρωση των Κοινωνικών Επιστημών.
Συγγραφείς: Έκθεση Επιτροπής Gulbekian για την Αναδιάρθρωση των Κοινωνικών Επιστημών
Issue: 1998/03
Ετος έκδοσης:1998
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σελίδες: 81
Περίληψη:
Εισοδηματική ανισότητα και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Παπαθεοδώρου Χ. 1998
Τίτλος: Εισοδηματική ανισότητα και ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Συγγραφείς: Παπαθεοδώρου Χ.
Issue: 1998/04
Ετος έκδοσης:1998
Publisher: ΕΚΚΕ
Γλώσσα συγγραφής: ΑΓΓΛΙΚΗ
Σελίδες: 28
Περίληψη:


Download Adobe Acrobat Reader