Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
  Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights), που βρίσκεται σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2017, έχει σκοπό να εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικά δικαιώματα, με βάση 20 κύριες αρχές διαρθρωμένες σε τρεις κατηγορίες: 1.Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 2. Δίκαιοι όροι εργασίας, 3. Κοινωνική προστασία και ένταξη

 • Ξεκινά ο 3ος κύκλος του ανοιχτού σεμιναρίου «Διαδρομές των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα: Μνήμη και Ιστορία», με θέμα: Οι κοινωνικές επιστήμες στα χρόνια της μεταπολίτευσης: Οι νέοι ορίζοντες και το ΕΚΚΕ (1974-1996).
  Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη μεταξύ 6μμ-9μμ, στο ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς στον 8ο όροφο . Εναρξη την Τετάρτη 6/3/2019 και λήξη την Τετάρτη 12/6/2019.

 • Έκθεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) "Πεπραγμένα 2017"
  Πραγμτοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) για το έτος 2017

 • Ο δεύτερος κύκλος του Σεμιναρίου ΕΚΚΕ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ με θέμα : Κοινωνικές Επιστήμες και στρατιωτική δικτατορία.
  Η τελευταία συνεδρία του Σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνικές Επιστήμες και Στρατιωτική Δικτατορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου και ώρα 18.00, στον 8ο όροφο του ΕΚΚΕ. Στο θέμα «Έρευνα και Δικτατορία» συνομιλούν μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης ( ΒΙΕ/ΕΙΕ), Μωυσής Κουρουζίδης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Παναγιώτης Νούτσος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Χριστίνα Οικονομοπούλου (Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur), Ιωάννα Παπαθανασίου (ΚΚΕΑ/ΕΚΚΕ), Μιράντα Τερζοπούλου (Ακαδημία Αθηνών), Ευγένιος Χατζούδης (Δημόκριτος), Γιώργος Χρόνης (ΕΛΚΕΘΕ).

 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Πολιτικοί Θεσμοί και Διακυβέρνηση
TEXT

Η ερευνητική δραστηριότητα στη θεματική περιοχή της Πολιτικής Κοινωνιολογίας καλύπτει τα εξής πεδία:
 • Πολιτικό σύστημα, διοίκηση και θεσμοί
 • Κοινωνία της Πληροφορίας, ΜΜΕ και Πολιτική
 • Πολιτική κουλτούρα και πολιτική συμπεριφορά
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται και υλοποιούνται έρευνες και μελέτες με τα εξής αντικείμενα:
 • Πολιτικοί Θεσμοί
 • Οργάνωση Συμφερόντων
 • Πολιτικά Κόμματα - Πολιτικό Προσωπικό
 • Σχεδιασμός Κρατικών Πολιτικών – Δημόσια Διοίκηση
 • ΜΜΕ και Πολιτική
 • Εκλογική Κοινωνιολογία και Εκλογική Γεωγραφία
 • Πολιτική Κουλτούρα
 • Εθνικισμός - Εθνική Ταυτότητα
 • Κοινωνικός Αποκλεισμός – Κοινωνική Συνοχή
Το ερευνητικό προσωπικό έχει αναπτύξει δραστηριότητα στους κλάδους:
 • Πολιτική Κοινωνιολογία - Πολιτική Επιστήμη,
 • Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία,
 • Κοινωνιολογία του Εγκλήματος,
 • Επικοινωνία
Η συμμετοχή των ερευνητών της θεματικής αυτής περιοχής σε ανταγωνιστικά και συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα με κύρια συνέπεια την έμφαση στη στοχοθετημένη και εφαρμοσμένη έρευνα επέφερε τη σύνδεση της ερευνητικής πολιτικής με τα συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμοζόμενη κρατική πολιτική σε μια σειρά τομείς της ελληνικής κοινωνίας και τους θεσμούς της. Ο προσανατολισμός αυτός υπηρετεί το ευρύτερο στόχο της διερεύνησης των σχέσεων μεταξύ μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών και αποκρυσταλλωμένων πολιτικών θεσμών και συμπεριφορών, εντός δυο βασικών ενοτήτων μελέτης: τον εκσυγχρονισμό των δομών και θεσμών του κράτους και τα ζητήματα τα οποία τίθενται ως προς τις αξίες και τα περιεχόμενα της (εθνικής) ταυτότητας από τη νέα θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη αλλά και από το νέο ρόλο της στην βαλκανική περιφέρεια – ιδιαιτέρως δε ως χώρα υποδοχής προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Και στις δύο αυτές ευρείες ενότητες μελέτης, η ερευνητική δραστηριότητα έχει ως βασικό προσδιοριστικό στοιχείο της την παραγωγή ενός έργου συναφούς με τις μεταβολές και τους προσανατολισμούς της γενικότερης ερευνητικής πολιτικής της χώρας. Από την άποψη αυτή, η επιλογή των δράσεων, ο σχεδιασμός τους και τα παραγόμενα πορίσματα του ερευνητικού έργου ορίστηκαν και από την εφαρμοσιμότητα – χρησιμότητα που θα είχαν για την πολιτική των διαφόρων φορέων του κράτους.

Οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω θεματική περιοχή έχουν αναπτύξει επιστημονικούς δεσμούς και δίκτυα συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς άσκησης πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο

www.slidescenter.com