Ανθρώπινο Δυναμικό
TEXT  Ονομα Ειδικότητα E-mail Τηλέφωνο Βιογραφικό
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΟνομα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ
Ειδικός Λογαριασμός

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνική Ψυχολόγος

Αριθμός Γραφείου: 8.3

Τηλέφωνο: 210 7491682

E-mail: kvez@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Κοινωνική Πολιτική και Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού
 2. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Ψυχικά Προβλήματα
 3. Εναλλακτικές Μορφές Απασχόλησης - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
 4. Δημογραφικές Εξελίξεις και Οικογένεια


Κυριότερα έργα:
 1. Αξιολόγηση του Προγράμματος "Γέφυρες Απασχόλησης" - Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας -  [2013-2014].
 2. Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων & Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων - SoDaMap [2013-2015]
 3. Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας [2012-2015].
 4. Data Without Boundaries (DwB) - FP7 [2011-2015] 
 5. Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure - FP7 [2008 - 2010].
 6. Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα - Τεχνική υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΕ [2009 - 2010].
 7. Μονάδα Υποστήριξης & Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΨΥΧΑΡΓΩΣ - Β' Φάση: Παρατηρητήριο για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών". [2003-2008].


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Ζιώμας Δ., Βεζυργιάννη Κ. (2010) Νέες προσεγγίσεις για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ψυχικά ασθενών: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στην Ελλάδα, στο συλλογικό τόμο Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, Αθήνα: ΕΚΚΕ Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής.
 2. Ζιώμας Δ., Χατζαντώνης Δ., Μπούζας Ν., Βεζυργιάννη Κ., Σπυροπούλου Ν., Τσιγαρίδα Α. (2009) Διερεύνηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης στην Ελλάδα, Ερευνητική Έκθεση, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 3. Αξιολόγηση Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος (2006), Ερευνητική Έκθεση (Σακέλλης, Ι. επιμ.), Αθήνα: EKKE.
 4. Ζιώμας, Δ., Μπαλούρδος, Δ., Μπούζας, Ν., Κουμαλάτσου, Ε. και Βεζυργιάννη, Κ. (2004), Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης της Διαχρονικής Εξέλιξης των Παρεμβάσεων Κοινωνικο-Επαγγελματικής Ένταξης των Ψυχικά Ασθενών, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 5. Symeonidou H., Mitsopoulos G.P., Vezyrgianni K. (2001) The Division of Paid and Unpaid Work in Greece, Tilburg University: WORC.
 6. Συμεωνίδου Χ., Καβουριάρης Ευθ., Κανδηλώρου Ελ., Μαγδαληνός Μ., Μητσόπουλος Γ., Τσαχαλίδης Γ., Βεζυργιάννη Κ. (2000) Επιθυμητό και Πραγματικό Μέγεθος Οικογένειας. Γεγονότα του Κύκλου Ζωής. Μια Διαχρονική Προσέγγιση: 1983-1997, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 7. Συμεωνίδου, Χ. και Βεζυργιάννη, K. (1998). Οικογένεια και Παιδί στην Ελλάδα, Ανάλυση και Προτάσεις για τη Δημιουργία Εθνικών Προγραμμάτων, Έκθεση,  Αθήνα, ΕKKE.

περισσότερα ...
Κοινωνική Ψυχολόγος kvez@ekke.gr 210 7491682 άνοιγμα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΩΜΑΣΟνομα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΩΜΑΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.11

Τηλέφωνο: 210 7491697

E-mail: dziomas@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές ανισότητες, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός.
 2. Πολιτικές, μηχανισμοί και διαδικασίες για την ενεργό ένταξη και την κοινωνικοοικονομική επανένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και ειδικότερα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
 3. Αγορά εργασίας και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
 4. Κοινωνική Οικονομία και η σχέση της με την Τοπική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή.


Κυριότερα έργα:
 1. Greek Expert in the EU Network of Independent Experts on Social Inclusion (2006-2013) and in the EC Group of Non Governmental Experts in the fight against Poverty and Social Exclusion (2001-2005), European Commission, DG Employment, Social Affairs & Inclusion (CEPS/INSTEAD for 2012-2014).
 2. Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας (2012-2015).
 3. Εξειδίκευση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ) (2009-2010).
 4. Η πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα - Τεχνική Υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009-2010).
 5. Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα - Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη - Α. Σ. Κένταυρος (2005-2008).
 6. Μονάδα Παρακολούθησης και Υποστήριξης 'ΨΥΧΑΡΓΩΣ' - Β' ΦΑΣΗ: Παρατηρητήριο για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών (2003-2008).


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2012, "Greece: Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion - A study of national policies", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1823&moreDocuments=yes&tableName=news.
 2. Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2011, "Greece: Promoting the social inclusion of Roma, A study of national policies", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en.
 3. Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2010, "Greece: In-work poverty and labour market segmentation in the EU, A study of national policies", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en.
 4. Ζιώμας, Δ. και Βεζυργιάννη, Κ., 2010, «Νέες προσεγγίσεις για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ψυχικά ασθενών: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στην Ελλάδα», στο συλλογικό τόμο Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, Αθήνα: ΕΚΚΕ Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής.
 5. Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2009, "Minimum Income Schemes, A Study of National Policies - Greece", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en.
 6. Ziomas D., (2008), "Social co-operatives for persons with mental health problems in Greece: a specific form of social enterprise" in Osborne S. (ed),"The Third Sector in Europe: Prospects and challenges", Routledge, London.
 7. Ziomas D., Bouzas N., Ntontis D., (2007), "Tackling child poverty and promoting the social inclusion of children - A Study of National Policies", First Semester Report for Greece.
 8. Γκαζόν Ε., Ζιώμας Δ., 2006, «Η φτώχεια στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας», στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου «Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών- Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα.
 9. Ziomas D., Seyfried, E., 2005, 'Pathways to social integration for people with mental health problems: the establishment of social co-operatives in Greece", Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies, http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2005/pathways-to-social-integration-for-people-with-mental-health-problems-the-establishment-of-social-cooperatives-in-greece/05_EL_disc_en_050924.pdf.
 10. Χρυσάκης Μ.,Ζιώμας Δ., Καραμητοπούλου Ν. και Χατζαντώνης  Δ., 2002, Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ , Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
 11. Ζιώμας Δ., 2002, «Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των  σύγχρονων  διεθνών εξελίξεων» στο συλλογικό τόμο ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2001, ΕΚΚΕ-ΙΝ.Κ.ΠΟ, Αθήνα.
 12. ZIOMAS, D., KETSETZOPOULOU,M. and BOUZAS,N., (2001), "Greece: social enterprises responding to welfare needs" in BORZAGA, C. and DEFOURNY,J. (eds), The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London.

περισσότερα ...
Οικονομολόγος dziomas@ekke.gr 210 7491697 άνοιγμα
ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΚΑΠΕΛΛΑΟνομα: ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΚΑΠΕΛΛΑ
Ειδικός Λογαριασμός

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Δ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 6.10

Τηλέφωνο: 210 7491672

E-mail: acapella@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Πολιτικές, μηχανισμοί και διαδικασίες πρόσβασης στην Εκπαίδευση
 2. Εκπαίδευση και κοινωνική αναπαραγωγή
 3. Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες
 4. Κοινωνική Οικονομία


Κυριότερα έργα:
 1. Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων & Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων - SoDaMap (2013-2015).
 2. Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας (2012-2015).
 3. Data Without Boundaries (2011-2015).
 4. Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ (2009-2010).
 5. Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα - Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη - Α. Σ. Κένταυρος (2005-2008).
 6. Η Γυναίκα στην Ανώτατη  Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ) και οι προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης (2004-2006).
 7. Μελέτη Οριοθέτησης Περιοχών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΠΕΠ) και καταγραφή των ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών (1997-1999).


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Maloutas Th., Hadjiyanni A., Capella A., Sirigos S., Spyrellis S., Valassi D., 2013,  "Education and social reproduction: The impact of social origin, school segregation and residential segregation on educational performance in Athens", paper presented in RC21 Conference - International Sociological Association, Session 32.2 Education and the City II,  29-31 August, Berlin
 2. Hadjiyanni A., Capella A., Sirigos S., Spyrellis S., Valassi D., 2012, "Urban Segregation and educational inequality in Athens", Distributed Paper in Second ISA Forum of Sociology, Buenos Aires, Argentin.
 3. Ε. Αλεξανδρή, Ε. Καπέλλου, Α. Καπέλλα, 2005, «Η Γυναίκα στην Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι Προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης - Το «προφίλ» της φοιτήτριας του ΤΕΙ Αθήνας», στο 1ο Συνέδριο «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης» Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία, Πρακτικά Συνεδρίου, ΤΕΙ Αθήνας.
 4. Panayotopoulos N., Capella A., 2000, "Un Concours d' entree dans l'enseignement superieur: les frontistiria et la croyance a l'egalite des chances", in Regards Sociologiques, no 19, ed. Presses Universitaires de Strasbourg (P.U.S.), Strasbourg, pp. 9-27.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος acapella@ekke.gr 210 7491672 άνοιγμα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣΟνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.6

Τηλέφωνο: 210 7491699

E-mail: dkaradinos@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Απασχόληση
 2. Ανεργία
 3. Εκπαίδευση
 4. Κατάρτιση
 5. Κοινωνική ενσωμάτωση


Κυριότερα έργα:
 1. Επιστημονικός υπεύθυνος μελέτης Υπουργείου Ανάπτυξης για τις στρατηγικές προτεραιότητες στα πεδία της απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 2. Επιστημονικός υπεύθυνος, πρόγραμμα του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ "Δίκτυο Κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων", Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Διεύθυνση Απασχόλησης (DG EMPL) μέσω της Human European Consultancy B.V.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. D.Karadinos, 2012, «Labour markets, registered unemployment and labour market flows during the current economic crisis», Social Portrait, National Centre for Social Research.
 2. D.Karadinos, 2011, «Outsourcing Employment Services: Lessons from OECD countries», Social Cohesion Bulletin, 1, National Centre for Social Research.
 3. D.Karadinos, 2011, «Wages and Labour Costs: Recent Developments and Prospects», Social Cohesion Bulletin, 2, National Centre for Social Research.
 4. D.Karadinos, N.Spyropoulou, S.Christofilopoulou, 2011, «Report on Policies and Good Practices Regarding Actions to Combat Discrimination», National Centre for Social Research.
 5. D.Karadinos, S.Christofilopoulou, 2010, «Fighting Discrimination: an Exploratory Approach», Social Portrait , National Centre for Social Research.
 6. D.Karadinos, 2008, "Vocational Guidance Services for Schools", EEO Review, European Commission: Luxembourg.
 7. D.Karadinos, 2012, «Labour markets, registered unemployment and labour market flows during the current economic crisis», Social Portrait, National Centre for Social Research.
 8. D.Karadinos, 2011, «Outsourcing Employment Services: Lessons from OECD countries», Social Cohesion Bulletin, 1, National Centre for Social Research.
 9. D.Karadinos, 2011, «Wages and Labour Costs: Recent Developments and Prospects», Social Cohesion Bulletin, 2, National Centre for Social Research.
 10. D.Karadinos, N.Spyropoulou, S.Christofilopoulou, 2011, «Report on Policies and Good Practices Regarding Actions to Combat Discrimination», National Centre for Social Research.
 11. D.Karadinos, S.Christofilopoulou, 2010, «Fighting Discrimination: an Exploratory Approach», Social Portrait, National Centre for Social Research.
 12. D.Karadinos, 2008, «Vocational Guidance Services for Schools", EEO Review, European Commission: Luxembourg.
 13. D.Karadinos, 2012, «Labour markets, registered unemployment and labour market flows during the current economic crisis», Social Portrait, National Centre for Social Research.
 14. D.Karadinos, 2011, «Outsourcing Employment Services: Lessons from OECD countries», Social Cohesion Bulletin, 1, National Centre for Social Research.
 15. D.Karadinos, 2011, «Wages and Labour Costs: Recent Developments and Prospects», Social Cohesion Bulletin, 2, National Centre for Social Research.
 16. D.Karadinos, N.Spyropoulou, S.Christofilopoulou, 2011, «Report on Policies and Good Practices Regarding Actions to Combat Discrimination», National Centre for Social Research.
 17. D.Karadinos, S.Christofilopoulou, 2010, «Fighting Discrimination: an Exploratory Approach», Social Portrait , National Centre for Social Research.
 18. D.Karadinos, 2008, «Vocational Guidance Services for Schools", EEO Review, European Commission: Luxembourg.
 19. D.Karadinos, 2012, «Labour markets, registered unemployment and labour market flows during the current economic crisis», Social Portrait, National Centre for Social Research.
 20. D.Karadinos, 2011, «Outsourcing Employment Services: Lessons from OECD countries», Social Cohesion Bulletin, 1, National Centre for Social Research.
 21. D.Karadinos, 2011, «Wages and Labour Costs: Recent Developments and Prospects», Social Cohesion Bulletin, 2, National Centre for Social Research.
 22. D.Karadinos, N.Spyropoulou, S.Christofilopoulou, 2011, «Report on Policies and Good Practices Regarding Actions to Combat Discrimination», National Centre for Social Research.
 23. D.Karadinos, S.Christofilopoulou, 2010, «Fighting Discrimination: an Exploratory Approach», Social Portrait, National Centre for Social Research.
 24. D.Karadinos, 2008, "Vocational Guidance Services for Schools", EEO Review, European Commission: Luxembourg.

περισσότερα ...
Οικονομολόγος dkaradinos@ekke.gr 210 7491699 άνοιγμα
ΜΑΡΙΑ ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΜΑΡΙΑ ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνήτρια

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.7

Τηλέφωνο: 210 7491698

E-mail: mketsetzo@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Απασχόληση, ανεργία
 2. Οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες
 3. Φτώχεια και αποκλεισμός
 4. Κοινωνική οικονομία
 5. Κοινωνική πολιτική


Κυριότερα έργα:
 1. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Σερβία και Ουκρανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Innovative Social Enterprise Development Network, 2010-2011.
 2. Transnational Exchange for Active Ageing, 2005-2006.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κετσετζοπούλου Μ. (2009) Προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας των εργαζομένων: μια πρώτη προσέγγιση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 128 Α: 77-114.
 2. Κετσετζοπούλου Μ. (2012) Εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο 2010-2011 στο Μουρίκη Α., Μπαλούρδος Δ., Παπαλιού Ο., Σπυροπούλου Ν., Φαγαδάκη Ε., Φρονίμου Ε. (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας - 2012, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 109-126.

περισσότερα ...
Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος mketsetzo@ekke.gr 210 7491698 άνοιγμα
ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣΟνομα: ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.3

Τηλέφωνο: 210 7491691

E-mail: elkikilias@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 3. ΦΤΩΧΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Κυριότερα έργα:
 1. 2008 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Επιστημονικός Υπεύθυνος Μελέτης για τα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ TΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», στο πλαίσιο της  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, των Ιδρυμάτων:  1) Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, 2) Ιδρύματος Ευγενίδου, 3) Ιδρύματος Ιωάννου Φ.  Κωστόπουλου, 4) Ιδρύματος Λαμπράκη, 5) Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, 6) Ιδρύματος Μποδοσάκη, 7) Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθώς και του 8) Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.
 2. 2007-8 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ΕΡΕΥΝΏΝ: Επιστημονικός Υπεύθυνος Αξιολόγησης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΥΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ», Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, και το Ινστιτούτο INBAS GmbH (Institut fur berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik).
 3. 2007-8 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης «ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας.
 4. 2006-7 Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης:  Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.
 5. 2006-7 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: «Αριστεία στα Πεδία των  Κοινωνικών Επιστημών: Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες - ΦΑΣΗ ΙΙ», Μέλος της Κεντρικής Ερευνητικής Ομάδας.
 6. 2006-7 Κύριος Επιστημονικός Σύμβουλος στο έργο «Παρατηρητήριο Απασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο της  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, των Ιδρυμάτων:  1) Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, 2) Ιδρύματος Ευγενίδου, 3) Ιδρύματος Ιωάννου Φ.  Κωστόπουλου, 4) Ιδρύματος Λαμπράκη, 5) Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, 6) Ιδρύματος Μποδοσάκη, 7) Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθώς και του 8) Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.
 7. 2006 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας.
 8. 2005-8 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «ΑΛΚΗΣΤΙΣ-Δίκτυο για την Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
 9. 2005-8 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Συμμετοχή στην Επιστημονική Ομάδα του έργου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - Δίκτυο για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
 10. 2005-6 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Συντονιστής του Social Cohesion Bulletin, Περιοδική έκδοση του «Εργαστηρίου για την Παρακολούθηση Πολιτικών για την Κοινωνική Συνοχή»,  Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής.
 11. 2004-6 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: Επιστημονικός Υπεύθυνος του «Εργαστηρίου για την Παρακολούθηση Πολιτικών για την Κοινωνική Συνοχή» στο  Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής
 12. 2003-5 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: «Αριστεία στα Πεδία των  Κοινωνικών Επιστημών: Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες», Μέλος της Κεντρικής Ερευνητικής Ομάδας.
 13. 2003-5 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: «Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων:  Θεματική Βάση Δεδομένων για τις Οικονομικές και Κοινωνικές Ανισότητες», Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας.
 14. 2004 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: «Αναμόρφωση του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Ανισοτήτων σε Σχέση με την Αγορά Εργασίας (EQUAL) στην Ελλάδα».  Μέλος της Ομάδας Έργου, Επιστημονικός Υπεύθυνος για το τμήμα Α «Αγορά Εργασίας και κοινωνικο-οικονομικές Ανισότητες: Ανάλυση Τάσεων και Προοπτικών».
 15. 2003-4 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Συμφερόντων και την Προστασία του Καταναλωτή», Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Ανάπτυξης.
 16. 2001-2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση:  Έρευνα Υποστήριξης (background research) για την Μεταρρύθμιση του Συστήματος Συντάξεων», Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου.
 17. 2001-2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας «Προβολές της Αγοράς Εργασίας και Εναλλακτικά Σενάρια», Επιστημονικός Υπεύθυνος και Υπεύθυνος έργου.
 18. 2001 ΥΠΕΧΩΔΕ - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας  «Δυνατότητες Δημιουργίας Νέων Θέσεων Απασχόλησης στους Τομείς Προστασίας και Διατήρησης του Περιβάλλοντος», Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 19. 2001 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας  «Πανεπιστήμιο και Αγορά Εργασίας: Προσφορά, Ζήτηση και Προοπτικές Απασχόλησης των Αποφοίτων των Ελληνικών ΑΕΙ» , Επιστημονικός Υπεύθυνος για το τμήμα της έρευνας που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.
 20. 2001 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2001».  Συντονίστρια καθ. Α. Λυμπεράκη.  Υπεύθυνος για τους πυλώνες της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας.Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Κικίλιας, Η. Και Πολίτης, Τ. (2008) «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προσόντα και Απασχόληση», Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, Αθήνα. http://www.protovoulia.org/el/odigos3.htm.
 2. Κικίλιας Ηλίας (2008): «Οι Τάσεις, τα Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης και η Μετάβαση στην Αγορά Εργασίας  των Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, Αθήνα
 3. Κικίλιας Ηλίας (2008), «Η Κατασκευή της Αγροτικότητας στη Νεωτερική Κοινωνία:  Μια Κριτική Προσέγγιση της Έννοιας της Αγροτικής Κοινωνίας στο Έργο του Στ. Δαμιανάκου», στο Ζακοπούλου, Ε., Κασίμης, Χ. Και Λουλούδης, Λ. (επιμ.) (2008) «Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος» εκδ. Πλέθρο, Αθήνα
 4. Κικίλιας Ηλ., Παπαλιού Ολ. Και Φαγαδάκη, Ε. (2008) «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα», Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
 5. Κικίλιας Ηλίας (2007) «H Αποτελεσματικότητα της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις των Κοινωνικών Επιδομάτων στην Καταπολέμηση της Φτώχειας», στο ΕΚΚΕ  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2006,», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα,.2007
 6. Κικίλιας Η, κ.α (2007) «Μια πρόταση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος», στο Κετσεζοπούλου, Μ. Κικίλιας, Η., Μουρίκη, Α., Παπαπέτρου, Γ., Τζωρτζοπούλου, Μ. Και Φρονίμου, Ε. (2007): «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2005-6». Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 209-218
 7. Κετσεζοπούλου, Μ. Κικίλιας, Η., Μουρίκη, Α., Παπαπέτρου, Γ., Τζωρτζοπούλου, Μ. Και Φρονίμου, Ε. (2007): «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2005-6». Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 8. Κικίλιας, Ηλίας (2006), «Οι Δεξιότητες και η Εκπαίδευση ως Προσδιοριστικοί Παράγοντες της "Επιτυχίας" στην Αγορά Εργασίας: Μια Κριτική Αποτίμηση της Ορθόδοξης Οικονομικής Θεωρίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 119
 9. Κικίλιας, Ηλίας (2005), «Η Επιχείρηση ως Χώρος Μάθησης: Επιχειρηματικές Στρατηγικές, Οργάνωση της Εργασίας και η Έννοια του "Ελλείμματος Δεξιοτήτων", στο Γ. Αντάρας και Α. Βουλγαράκη (2005). Η Δια Βίου Μάθηση ως Στρατηγική Ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
 10. Κικίλιας Ηλίας (2005), «Ένταση της Φτώχειας, Ένταση της Απασχόλησης και η Αποτελεσματικότητα της Κοινωνικής Πολιτικής: Μια Προσέγγιση Από τη Σκοπιά των Νοικοκυριών», Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
 11. Κικίλιας Ηλίας (2005) «Όψεις του Κοινωνικού Ζητήματος στη Σύγχρονη Ελλάδα: Οικονομικός Εκσυγχρονισμός και Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί», στο ΕΚΚΕ (2005): «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2003-4,», Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
 12. Κικίλιας Ηλίας (2005) «Η Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα: Οικονομική Απόδοση και Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά», στο ΕΚΚΕ (2005): «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2003-4», Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

περισσότερα ...
Οικονομολόγος elkikilias@ekke.gr 210 7491691 άνοιγμα
ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΡΙΚΗΟνομα: ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.4

Τηλέφωνο: 210 7491703

E-mail: amour@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. αγορά εργασίας
 2. εργασιακές σχέσεις-κοινωνικός διάλογος
 3. διακρίσεις
 4. ισότητα των φύλων
 5. μονογονεϊκές οικογένειες
 6. συμφιλίωση οικογένειας-εργασίας


Κυριότερα έργα:
 1. 2005-2007, Επιστημονική υπεύθυνη από πλευράς ΕΚΚΕ στο διακρατικό πρόγραμμα "Integrating childrens perspectives in policy-making to combat poverty and social exclusion experienced by single parent families: a transnational overview"
 2. 2010, «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη σε βάθος αποτίμηση των μεσοπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους»
 3. 2010-2011, Συμμετοχή στην ομάδα έργου με θέμα: "Development of an Observatory on Combating Discriminations" (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  PROGRESS)
 4. 2012-σήμερα, Επιστημονική συν-υπεύθυνη στο έργο «Εξειδικευμένες έρευνες ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας» (ΣΕΒ-Στέγη Βιομηχανίας)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Λυμπεράκη Α., Μουρίκη Α. (1996), Η αθόρυβη επανάσταση: νέες μορφές οργάνωσης της  παραγωγής και της εργασίας, Gutenberg: Αθήνα (260 σελ.)
 2. Mouriki, A. & F. Traxler (2007), "Business interest associations of SMEs in Greece", στο Traxler, F. & G. Huemer (eds), The handbook of business interest associations, firm size and governance. A comparative analytical approach, Routledge (pp. 177-191)
 3. Mouriki, A. (2009), "Flexibility and security: an asymmetrical relationship? The uncertain relevance of flexicurity policies for segmented labour markets and residual welfare regimes", AIAS Working Paper, 09-74, University of Amsterdam, Amsterdam (118 p.)
 4. Μουρίκη, Α. (2012), «Στον βωμό της "ανταγωνιστικότητας": η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων την περίοδο 2010-2012 και οι επιπτώσεις της στις προοπτικές ανάπτυξης», Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας- 2012. Όψεις της κρίσης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος amour@ekke.gr 210 7491703 άνοιγμα
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣΟνομα: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος- Δημογράφος

Αριθμός Γραφείου: 5.5

Τηλέφωνο: 210 7491702

E-mail: dbalourdos@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Οικονομική ανισότητα
 2. Φτώχεια
 3. Κοινωνικός αποκλεισμός
 4. Δημογραφική γήρανση
 5. Γονιμότητα
 6. Πληθυσμός και ανάπτυξη


Κυριότερα έργα:
 1. 2012-2013: Καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας- γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμανικές μειονότητες. Χρηματοδότηση, European Commission, Directorate-General Justice Non - discrimination policies and Roma coordination
 2. 2012: Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ). Χρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα
 3. 2010-2011: Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τη καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities under the PROGRESS Programme
 4. 2010-2012: Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Αυτοχρηματοδότηση ΕΚΚΕ


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Μπαλούρδος Δ., (υπό έκδοση) Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια στην Ελλάδα, στο Petropoulos, N. P. and Tsobanoglou, G.O. (επιμ.) The debt crisis in the Eurozone: Social impacts, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, LTD (υπό έκδοση).
 2. Μπαλούρδος Δ. (2012) Η φτώχεια στην Ελλάδα: τάσεις προκλήσεις και προοπτικές, στο Μπαλούρδος Δ., Πετράκη Μ. (επιμ.)  Νέα Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων

περισσότερα ...
Οικονομολόγος- Δημογράφος dbalourdos@ekke.gr 210 7491702 άνοιγμα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣΟνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.7

Τηλέφωνο: 210 7491701

E-mail: nbouzas@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Νίκος Μπούζας: Είναι Ερευνητής στο Ε.Κ.Κ.Ε. Έχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Μ.Α) στον Προγραμματισμό της Οικονομικής Ανάπτυξης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές έρευνες/ μελέτες και έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα όπως: Διανομή Εισοδήματος, Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Απασχόληση και Ανεργία. Ειδικότερα έχει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών προς όφελος των ανέργων και των κοινωνικά αποκλεισμένων. Έχει επίσης ασχοληθεί με την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής πολιτικής.


Κυριότερα έργα:
 1. 2001-  Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ (Υπ. Δ. Ζιώμας) για τη μελέτη και αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης στην Ελλάδα. European Network of non- governmental Experts on Social Inclusion,  DGV-EC, ΕΚΚΕ.
 2. 2006-2007:    Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για το ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» με επικέντρωση στα θέματα της «Παιδικής Φτώχειας» (Επιστ. Υπ.: Σακέλλης Ι.), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΚΚΕ.
 3. 2001-2005: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για το ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» (Επιστ. Υπ.: Σακέλλης Ι.), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΚΚΕ.
 4. 2000-2001: Συνυπεύθυνος για την έρευνα «Αποτύπωση της κοινωνικής ταυτότητας και εντοπισμό των ομάδων σε κοινωνικό αποκλεισμό του Νομού Δωδεκανήσου», Επιστ. Υπ. Σισσούρας Α. μέλη ομάδας: Μπαλούρδος Δ., Καραγιάννη Χ. και Μυριζάκης Ι., ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου-Δήμος Ροδίων - Δίκτυο Υγιών Πόλεων-ΕΚΚΕ.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. "Φτώχεια και Κατοικία" στο συλλογικό έργο «Διαστάσεις της Φτώχειας στην Ελλάδα», Σ. Καράγιωργας (Επ. Υπ.) και συν., ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1990.
 2. "Social enterprises responding to welfare needs" (σε συνεργασία με : Ζιώμα Δ. και Κετσετζοπούλου Μ.) στο συλλογικό τόμο Borzaga C., Defourny J.(Eds.), «The Emergence of Social Enterprise» ROUTLEDGE, London, 2001.
 3. "Informal Economy" στο συλλογικό έργο "Recent Social Trends in Greece, 1960-2000", Mc Gill-Queens University Press, Montreal (2004).
 4. "Personal and Family Wealth" στο συλλογικό έργο "Recent Social Trends in Greece, 1960-2000", Mc Gill-Queens University Press, Montreal (2004).

περισσότερα ...
Οικονομολόγος nbouzas@ekke.gr 210 7491701 άνοιγμα
ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΛΙΟΥΟνομα: ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΛΙΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Β

Τμήμα:

Ειδικότητα: Νομικός

Αριθμός Γραφείου: 5.2

Τηλέφωνο: 210 7491669

E-mail: opapaliou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Υγεία και Κοινωνική Προστασία (Θεσμικό Πλαίσιο, Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Φορείς) 
 2. Κοινωνική Ένταξη των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (άστεγοι, ηλικιωμένοι, απροστάτευτα παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.)
 3. Δημογραφική Γήρανση
 4. Παρακολούθηση και Διασφάλιση Ποιότητας της Έρευνας Πεδίου


Κυριότερα έργα:
 1. "Διεθνής Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων - PIAAC", ΟΟΣΑ  (2012-2015).
 2. "Γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού και Υγεία με έμφαση στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και στις ψυχικές διαταραχές" (2005-2008).
 3. "Παροχή Ολοκληρωμένης Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας στους Ηλικιωμένους - Δεδομένα, Προβλήματα και Προτάσεις - PROCARE" (2001-2004).
 4. "Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία - Πρόνοια, Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-99" (1998-2001).
 5. "Προσδιορισμός των Κοινωνικών Δεικτών και των Ορίων Φτώχειας στην Ελλάδα", 2o Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας (1988-1991).


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Παπαλιού Ό., 2010, «Το ζήτημα των Aστέγων: μια Πρώτη Προσέγγιση», στο Ναούμη Μ., Παπαπέτρου Γ., Σπυροπούλου Ν., Φρονίμου Ε., Χρυσάκης Μ. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, Αθήνα, ΙΝΚΠΟ, ΕKKE, σ.213-225.
 2. Κικίλιας Η., Παπαλιού Ο., Φαγαδάκη Ε., 2008, Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα, Μελέτες - Έρευνες ΕΚΚΕ, Νο 5, Αθήνα.
 3. Sissouras Α., Κetsetzopoulou M., Bouzas N., Fagadaki E., Papaliou O., Fakoura A., 2004, "Providing Integrated Health and Social Care for Οlder Persons in Greece", in Leichsenring K., Alaszewski A. (eds.), Providing Integrated Health and Social Care for Older Persons Α European Overview of Issues at Stake, European Centre Vienna,  Aldershot, Ashgate,  England, pp.329-370.
 4. Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2002, «Το Προφίλ του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», στο Μουρίκη Α., Ναούμη Μ., Παπαπέτρου Γ. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας  2001, Αθήνα,  ΙΝΚΠΟ, ΕKKE, σ. 89-101.
 5. Υφαντόπουλος Ι., Μπαλούρδος Δ., Κωστάκη Α., Φαγαδάκη Ε., Καππή Χρ., Παπαλιού Ό., Παπαθεοδώρου Χρ., 1989, Δείκτες Φτώχειας στην Ελλάδα: Παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση V), Αθήνα, ΕKKE.

περισσότερα ...
Νομικός opapaliou@ekke.gr 210 7491669 άνοιγμα
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣΟνομα: ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων - Νομικός

Αριθμός Γραφείου: 6.3

Τηλέφωνο: 210 7491661

E-mail: nsarris@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 2. Λειτουργία θεσμών
 3. Μετανάστευση
 4. Διακρίσεις


Κυριότερα έργα:
 1. 2013 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης.
 2. 2013-2015 Ανάπτυξη Εργαλείων Τεκμηρίωσης για την Ενίσχυση των Δημοσίων Πολιτικών ως προς την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων
 3. 2012 -2014 Εξειδικευμένες έρευνες για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας. Υπεύθυνος της μελέτης που αφορά στη Διερεύνηση του υφισταμένου εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στην αγορά εργασίας
 4. 2011-2015 «Data without boundaries» που χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντάσσεται στην πρόγραμμα- πρωτοβουλία FP7 -INFRA-2010-1.1.3.
 5. 2011-2014 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS. Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, υπεύθυνος του αυτόνομου ερευνητικού τμήματος «Θεσμική διάσταση- κανονιστικό πλαίσιο των διακρίσεων»( 2011),Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας ( 2012-13 ). Καταπολέμηση των Διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες (2013-2014)
 6. 2011 Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (Δράση 2.1) Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 7. 2011- 2002 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα- γύροι : 5ος (2011-2010), 4ος ( 2008-2009), 2ος ( 2004-2005) 1ος (2002-3)
 8. 2005-2008 «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι 'Άλλοι' - Οι 'Άλλοι' κι Εμείς 2005-2007» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΠΑΝ/ Γ' ΚΠΣ, Μέτρο 3.3, Δράση 3.3.1. - «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ.», ΓΓΕΤ-ΕΚΚΕ
 9. 2003-2005 Προώθηση και διάχυση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού προγράμματος «Ανοικτές Θύρες», ΓΓΕΤ-ΕΚΚΕ.
 10. 1996-2000 INVOLVE: Why not involve the customer in the training process» στο πλαίσιο του διακρατικού ανταγωνιστικού προγράμματος «Leonardo»
 11. 1996-1997 Η Πρόσληψη του 'Ξένου': Διαστάσεις Ξενοφοβίας και Ρατσισμού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΝΕΔ 1994» ΓΓΕΤ-ΕΚΚΕ
 12. 1995-2000 Comparative Charting of Social Change (CCSC), (Συγκριτική ανάλυση των μακροκοινωνιολογικών μετασχηματισμών). Ανάλυση των κοινωνικών αλλαγών που παρατηρούνται κατά την περίοδο 1960-2000 στις αναπτυγμένες χώρες. Υπεύθυνος για τις θεματικές ενότητες: 7.5 «Public Opinion», 10.4 «Interest Groups», 17.5 «National Identity»
 13. 1995-1998 Advantage not Disadvantage-AND: New models of initial training for disadvantaged young people» στο πλαίσιο του διακρατικού ανταγωνιστικού προγράμματος «Leonardo» Ευρωπαϊκή Ένωση-ΕΚΚΕ.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Σαρρής Ν., 2013, «Αποτίμηση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. με έμφαση τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας» στο Μπαλούρδος Δ., Σαρρής Ν., Χρυσάκης Μ., (επιμ.) 2013, Καταπολέμηση Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας, Αθήνα, ΕΚΚΕ, (υπό δημοσίευση)
 2. Σαρρής Ν., 2012, «Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα» στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη Ο. (επιμ.), Ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Αθήνα, ΕΚΚΕ, http://www2.ekke.gr/open_books/EntaxiMetanaston.pdf, σελ. 37-59
 3. Σαρρής Ν., 2012, «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Καταπολέμησης των Διακρίσεων» στο συλλογικό τόμο Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Ε., (επιμ) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων: Τάσεις, Προκλήσεις, Πολιτικές», Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σελ. 64-132.
 4. Σαρρής Ν. & Βαρουξή Χ., 2011, «Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς» στο συλλογικό τόμο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ) «Θεσμοί, Αξίες, Συμπεριφορές : Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας(2008-2009)», Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, σελ.79-96
 5. Σαρρής Ν., 2009, «Οι Αντιφατικές Διαστάσεις της Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο συλλογικό τόμο Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν., Φραγκίσκου Α.,(επιμ) «Όψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα», Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, σελ.61-84
 6. Σαρρής Ν., «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», 1993, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, (Αναθεωρημένη έκδοση 1999).
 7. Σαρρής Ν. - Μέντης Γ., 1993, «Εισαγωγή στο Δίκαιο και Στοιχεία Αστικού Δικαίου», Αθήνα, εκδ. Έλλην, 1993 (11η αναθεωρημένη έκδοση 2010).

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων - Νομικός nsarris@ekke.gr 210 7491661 άνοιγμα
ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΟνομα: ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Κοινωνιολόγος

Αριθμός Γραφείου:

Τηλέφωνο: 210-7491714

E-mail: nspyropou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Φτώχεια, 
 2. Κοινωνική ένταξη και πολιτικές,
 3. Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,
 4. Ζητήματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας


Κυριότερα έργα:
 1. Ευρωπαικό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Ένταξη
 2. Προώθηση της Ισότητας και Διαδρομές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω
 3. Πυθαγόρας - Φύλο και Μεταναστευτικοί Πληθυσμοί. Όψεις Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Πολιτικής
 4. Αριστεία στα ερευνητικά πεδία Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες.


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Ziomas, D., Bouzas N. & Spyropoulou N., 2011, «Greece: Promoting the social inclusion of Roma, A study of national policies», διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&tableName=news
 2. Σπυροπούλου Ν., 2010, «Στόχοι και πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα» στο Ναούμη Μ. (κα) ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2010, ΕΚΚΕ-ΙΝΚΠΟ, Αθήνα.
 3. Sakellis I. & Spyropoulou N., 2007, "Employing immigrant women from Albania and Ukraine in domestic services in Greece" στο "Gender and Migration: Aspects of social integration and social policy", Ειδικό Τεύχος της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος Γ 124.

περισσότερα ...
Κοινωνιολόγος nspyropou@ekke.gr 210-7491714 άνοιγμα
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣΟνομα: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Γ

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 5.8

Τηλέφωνο: 210 7491668

E-mail: atramou@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Μετανάστευση
 2. Ισλάμ
 3. Διεθνείς Σχέσεις


Κυριότερα έργα:
 1. «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης.
 2. «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 3. «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης.
 4. «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 5. "Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών", χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Χρυσάκης, Μ., Μπαλούρδος, Δ., Τραμουντάνης, Α., 2012, "Συμμετοχή των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστημα και ένταξη στην αγορά εργασίας", σελ 123-156, στο Μουρίκη, Α., Μπαλούρδος, Α., (κ.α.) (επιμ.) "Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012: Όψεις της Κρίσης", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
 2. Μπαλούρδος, Δ., Τραμουντάνης, Α., 2013 (υπό έκδοση), "Η στατιστική ανάλυση στην κοινωνική έρευνα: Εισαγωγή" στο Φελλάς, Ν. Κ., Μπαλούρδος, Δ., (επιμ) "Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι". Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
 3. Μπαλούρδος, Δ., Χρυσάκης, Μ., Σαρρής, Ν., Τραμουντάνης Α., (επιμ), 2013 (υπό έκδοση), "Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας", Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα
 4. Κόντης, Α., Παπακωνσταντής, Μ., Σαμπατάκου, Ε.-Α., Μπουσίου, Α., Τραμουντάνης, Α., 2013, "Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2012 - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης", Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων atramou@ekke.gr 210 7491668 άνοιγμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΑΔΑΚΗΟνομα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΑΔΑΚΗ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: ΕΛΕ

Βαθμίδα: Β

Τμήμα:

Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμων

Αριθμός Γραφείου: 8.7

Τηλέφωνο: 210 7491676

E-mail: efagad@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Κοινωνική Πολιτική
 2. Κοινωνική Προστασία και Φροντίδα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, απροστάτευτα παιδιά)
 3. Θεσμοί και πολιτικές υγείας και κοινωνικής προστασίας
 4. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός


Κυριότερα έργα:
 1. Προσδιορισμός των Κοινωνικών Δεικτών και των Ορίων Φτώχειας στην Ελλάδα, B' Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας (1988-1991)
 2. Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία - Πρόνοια, Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την περίοδο 1994-99 (1998-2001)
 3. Παροχή Ολοκληρωμένης Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας στους Ηλικιωμένους - Δεδομένα, Προβλήματα και Προτάσεις - PROCARE (2001-2004)
 4. Άλκηστις, Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών», EQUAL (2005-2006)
 5. Διεθνής Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων - PIAAC,  ΟΟΣΑ (2012-2015)


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Υφαντόπουλος Ι., Μπαλούρδος Δ., Κωστάκη Α., Φαγαδάκη Ε., Καππή Χρ., Παπαλιού Ό., Παπαθεοδώρου Χρ., 1989, "Δείκτες Φτώχειας στην Ελλάδα: Παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων", Έκθεση προς την Ε.Ε. ,Διεύθυνση V, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 2. Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2002, «Το προφίλ του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», στο Μουρίκη Α., Ναούμη Μ., Παπαπέτρου Γ. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας  2001, Αθήνα, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 3. Sissouras Α., Κetsetzopoulou M., Bouzas N., Fagadaki E., Papaliou O., Fakoura A., 2004, "Providing Integrated Health and Social Care for older persons in Greece",  in Leichsenring K., Alaszewski A. (eds.), Providing Integrated Health and Social Care for older persons Α European Overview of Issues at Stake, European Centre Vienna, Aldershot, Ashgate, England, pp.329-370.
 4. Κικίλιας Η., Παπαλιού Ο., Φαγαδάκη Ε., 2008, Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα, Μελέτες - Έρευνες, Νο 5, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 5. Μουρίκη Α., Σπυροπούλου Ν., Παπαλιού Ο., Φαγαδάκη Ε., Φρονίμου Ε., 2012 (επιμ.) Κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2012, "Όψεις της Κρίσης",  Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

περισσότερα ...
Πολιτικός Επιστήμων efagad@ekke.gr 210 7491676 άνοιγμα
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΑΚΗΣΟνομα: ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΑΚΗΣ
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία Υπαλλήλου: Ερευνητής

Βαθμίδα: Α

Τμήμα:

Ειδικότητα: Οικονομολόγος

Αριθμός Γραφείου: 5.4

Τηλέφωνο: 210 7491704

E-mail: echrysakis@ekke.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
 2. Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση
 3. Πολιτικές απασχόλησης
 4. Κοινωνικές ανισότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 5. Εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα
 6. Φτώχεια και εκπαίδευση
 7. Φτώχεια και υγεία
 8. Σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
 9. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 10. Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα


Κυριότερα έργα:
 1. 2013-2015 Συμμετοχή στην εκπόνηση του προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων». Χρηματοδότηση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.
 2. 2013-2014 Συνυπεύθυνος (με Δ. Μπαλούρδο), ερευνητικού προγράμματος: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας- γυναίκες, νέοι Ρομά και  μουσουλμανικές μειονότητες (Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Women and young Roma and muslim immigrants).Συνεργαζόμενοι φορείς:  ΟΑΕΔ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ του ΠΟΛΙΤΗ, ΕΚΚΕ. Φορέας ανάθεσης: European Commission, Directorate-General Justice Non-discrimination policies and Roma coordination: Call for Proposals under PROGRESS for action grants, JUST/2012/PROG/ AG/D4.
 3. 2012-2014 Συνυπεύθυνος (με Δ. Μπαλούρδο) για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΑΠ 7 - 8 - 9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Συνεργαζόμενος φορέας:  Ελληνική Εταιρεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ).  Χρηματοδότηση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  
 4. 2012-2013 Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου   αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για τους Θεματικούς Στόχους 8, 9 και 10 («Προωθώντας την απασχόληση και υποστηρίζοντας την εργασιακή κινητικότητα», «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»)»  (Αναθέτουσα αρχή: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).
 5. 2012-2013   Συμμετοχή στην εκπόνηση  ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα) με τίτλο: «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)».
 6.  2012-2013  Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα) με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (σε συνεργασία με Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)».
 7.  2011-2012   Συμμετοχή στην εκπόνηση  ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Labour market discrimination in Greece». Συνεργαζόμενοι φορείς: ΟΑΕΔ, ΕΣΑΜΕΑ, ΕΚΚΕ. Φορέας ανάθεσης: European Commission, Directorate-General Justice.
 8. 2011-2012  Συμμετοχή στην εκπόνηση  ερευνητικού προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με τίτλο: «Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας επιχειρησιακής κατάστασης του ΙΚΥ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Εκπόνηση σχεδίου Οργανωτικού ανασχεδιασμού: Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας και συστήματος αποτίμησης - αξιολόγησης».
 9. 2011      Συνυπεύθυνος   (με Δ. Μπαλούρδο)  ερευνητικού  προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα)  με τίτλο: «Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία». Συνεργαζόμενοι φορείς ΕΕΤΑΑ, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Πατρών.
 10. 2010-2011 Συμμετοχή στην εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Establishment of Observatory on combating discrimination in  Greece». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΟΚΕ, το ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και τη «ΕΥΞΙΝΗ ΠΟΛΗ», με την επιστημονική υπευθυνότητα του ΕΚΚΕ. Φορέας ανάθεσης, EUROPEAN COMMISSION, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 11. 2009-2010  Μέλος ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη σε βάθος αποτίμηση των  μεσοπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους». Χρηματοδότηση, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 2007 ? 2013» στο πλαίσιο του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό  Απροβλέπτων».


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 1. Καράγιωργας Σ., Γεωργακόπουλος Θ., Καραντινός Δ., Λοϊζίδης Γ., Μπούζας Ν., Υφαντόπουλος Γ., Χρυσάκης Μ.,  «Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα», Τόμοι Α και Β, Αθήνα, Β έκδοση 1999 (Α έκδοση 1990).
 2. Χαρατσής Ε., Κώττη- Πετράκη Αθ., Κώττης Γ., Καραντινός Δ., Χρυσάκης Μ., Μπούζας Ν., «Έρευνα αξιολόγησης των προγραμμάτων επιχορήγησης νέων επαγγελματιών του ΟΑΕΔ», Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της ΑΣΟΕΕ, Ο.Α.Ε.Δ., Αθήνα, 1993.
 3. Χρυσάκης Μ., «Διαστάσεις των τοπικών αγορών εργασίας στην Περιφέρεια Πρωτεύουσας: Στοιχεία Κοινωνικής Πολιτικής»,  ΤΕΔΚΝΑ, Αθήνα, 1994.
 4. Moldovan D., Myroyannis G., Rollet P., Chrysakis M., Murjac A.., "L' Integration economique de la Republique de Moldova dans l'economie Mondiale et Europeenne",  Editions Sakkoulas, Ath?nes (Βλ. XVIII).
 5. Χρυσάκης Μ., «Το φαινόμενο της σχετικής φτώχειας στις Βιομηχανικές και Μεταβιομηχανικές κοινωνίες: Αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στη φτώχεια  και την  εκπαίδευση στην Ελλάδα», Διδακτορική Διατριβή (στη ρουμανική γλώσσα), Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα Ρουμανίας, 1996.
 6. Παπαηλίας Θ., Σούλης Σ., Χρυσάκης Μ., «Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα», ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Αθήνα, 1997.
 7. Χρυσάκης Μ., Ζιώμας Δ., Καραμητοπούλου Δ., Χατζαντώνης Δ., «Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα,  2002.
 8. Balourdos D., Mouriki Α. (eds), "Combating Discrimination in Greece: State of the Art, Challenges and Policy Interventions",    Papazisis, Athens, 2012.

περισσότερα ...
Οικονομολόγος echrysakis@ekke.gr 210 7491704 άνοιγμα

www.slidescenter.com