Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
  Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights), που βρίσκεται σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2017, έχει σκοπό να εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικά δικαιώματα, με βάση 20 κύριες αρχές διαρθρωμένες σε τρεις κατηγορίες: 1.Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 2. Δίκαιοι όροι εργασίας, 3. Κοινωνική προστασία και ένταξη

 • Ξεκινά ο 3ος κύκλος του ανοιχτού σεμιναρίου «Διαδρομές των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα: Μνήμη και Ιστορία», με θέμα: Οι κοινωνικές επιστήμες στα χρόνια της μεταπολίτευσης: Οι νέοι ορίζοντες και το ΕΚΚΕ (1974-1996).
  Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη μεταξύ 6μμ-9μμ, στο ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς στον 8ο όροφο . Εναρξη την Τετάρτη 6/3/2019 και λήξη την Τετάρτη 12/6/2019.

 • Έκθεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) "Πεπραγμένα 2017"
  Πραγμτοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) για το έτος 2017

 • Ο δεύτερος κύκλος του Σεμιναρίου ΕΚΚΕ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ με θέμα : Κοινωνικές Επιστήμες και στρατιωτική δικτατορία.
  Η τελευταία συνεδρία του Σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνικές Επιστήμες και Στρατιωτική Δικτατορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου και ώρα 18.00, στον 8ο όροφο του ΕΚΚΕ. Στο θέμα «Έρευνα και Δικτατορία» συνομιλούν μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης ( ΒΙΕ/ΕΙΕ), Μωυσής Κουρουζίδης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Παναγιώτης Νούτσος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Χριστίνα Οικονομοπούλου (Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur), Ιωάννα Παπαθανασίου (ΚΚΕΑ/ΕΚΚΕ), Μιράντα Τερζοπούλου (Ακαδημία Αθηνών), Ευγένιος Χατζούδης (Δημόκριτος), Γιώργος Χρόνης (ΕΛΚΕΘΕ).

 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
TEXT


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/index

H έκδοση ενός περιοδικού των κοινωνικών επιστημών που να αποτελεί βήμα έκφρασης των επιστημονικών τάσεων στη χώρα μας υπήρξε ένα από τα κύρια μελήματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών εκδίδεται συστηματικά και αδιάλειπτα από το 1969 και αποτελεί το παλαιότερο ελληνικό περιοδικό στις κοινωνικές επιστήμες το οποίο έχει φιλοξενήσει πρωτοπόρες ιδέες και ερευνητικές αναζητήσεις πολλών επιστημόνων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας.

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών κατέχει ξεχωριστή θέση στο χώρο των κοινωνικών επιστημών που επιβεβαιώνεται από την απήχησή της στα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Με την έκδοση τριών τευχών ετησίως, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τεύχη αφιερωμένα σε ειδικά θέματα, έχει καταστεί κεντρικός τόπος προαγωγής της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη χώρα μας.

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας. Αποτελεί ένα από τα πρώτα επιστημονικά περιοδικά που εισήγαγαν το τυφλό σύστημα αξιολόγησης των κειμένων από εξωτερικούς κριτές (blind peer review system). Στην  Επιθεώρηση δημοσιεύονται επίσης παρουσιάσεις και κριτικές βιβλίων όπως και παρουσιάσεις ερευνών.

Υπεύθυνα όργανα του ΕΚΚΕ για την έκδοση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Eρευνών είναι η Συντακτική Επιτροπή και το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή λειτουργεί ως συλλογικός εκδότης του περιοδικού του ΕΚΚΕ. Το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ έχει την ευθύνη της συνολικής επιμέλειας των έντυπων και ηλεκτρονικών τευχών του περιοδικού. Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού απαρτίζεται από καταξιωμένους κοινωνικούς επιστήμονες μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. 

Στη Συντακτική Επιτροπή της Επιθεώρησης συμμετέχουν οι: Ρ. Καυταντζόγου (ΕΚΚΕ), Μ. Κακεπάκη (ΕΚΚΕ), Α. Μουρίκη (ΕΚΚΕ), Τ. Καφετζής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Γ. Κουζής (Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Γραμματεία Σύνταξης της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών
Κατερίνα Σάββα
Τηλ.: 210 7491707
e-mail: grsr@ekke.gr

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών στο διαδίκτυο

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο. Έχει τον δικό της ιστότοπο www.grsr.gr από τον Σεπτέμβρη του 2007. Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων όλων των τευχών του περιοδικού από το 2001 και εντεύθεν είναι  ελεύθερη από 1.1.2011, έχοντας ως στόχο να διευρυνθεί η προσβασιμότητα των αναγνωστών απΆ όπου και αν βρίσκονται.


www.slidescenter.com