Τα νέα του ΕΚΚΕ
 • Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
  Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights), που βρίσκεται σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2017, έχει σκοπό να εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικά δικαιώματα, με βάση 20 κύριες αρχές διαρθρωμένες σε τρεις κατηγορίες: 1.Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 2. Δίκαιοι όροι εργασίας, 3. Κοινωνική προστασία και ένταξη

 • Ξεκινά ο 3ος κύκλος του ανοιχτού σεμιναρίου «Διαδρομές των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα: Μνήμη και Ιστορία», με θέμα: Οι κοινωνικές επιστήμες στα χρόνια της μεταπολίτευσης: Οι νέοι ορίζοντες και το ΕΚΚΕ (1974-1996).
  Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη μεταξύ 6μμ-9μμ, στο ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς στον 8ο όροφο . Εναρξη την Τετάρτη 6/3/2019 και λήξη την Τετάρτη 12/6/2019.

 • Έκθεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) "Πεπραγμένα 2017"
  Πραγμτοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) για το έτος 2017

 • Ο δεύτερος κύκλος του Σεμιναρίου ΕΚΚΕ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ με θέμα : Κοινωνικές Επιστήμες και στρατιωτική δικτατορία.
  Η τελευταία συνεδρία του Σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνικές Επιστήμες και Στρατιωτική Δικτατορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου και ώρα 18.00, στον 8ο όροφο του ΕΚΚΕ. Στο θέμα «Έρευνα και Δικτατορία» συνομιλούν μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης ( ΒΙΕ/ΕΙΕ), Μωυσής Κουρουζίδης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Παναγιώτης Νούτσος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Χριστίνα Οικονομοπούλου (Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur), Ιωάννα Παπαθανασίου (ΚΚΕΑ/ΕΚΚΕ), Μιράντα Τερζοπούλου (Ακαδημία Αθηνών), Ευγένιος Χατζούδης (Δημόκριτος), Γιώργος Χρόνης (ΕΛΚΕΘΕ).

 • Έκθεση του Ινστιτούτου κοινωνικών Έρευνών "Πεπραγμένα 2015-2016"
  Πραγματοποιήθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών 2015-2016

 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης»,
  Την Τετάρτη, 24.2.2016 διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές καταπολέμησης της αστεγίας και κοινωνικής στέγασης σε περιόδους ύφεσης», που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

 • Χαιρετισμός Προέδρου


  Σε περίοδο βαθειάς κρίσης είναι πρόδηλο πως η κοινωνική έρευνα οφείλει να συμβάλει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των κοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται, ταυτόχρονα δε να επικουρεί στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.

 • Ιστότοπος PIAAC

  Ο ιστότοπος του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) είναι πλέον διαθέσιμος.

 • Έργο 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 2.1.β/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

 • Έργο 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ.

  Ολοκλήρωση Έργου 4.1.α/11 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υ.Τ.Χ. 

 • Έκδοση τόμου.

  Έκδοση τόμου: "Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος"
  Επιμέλεια: Διονύσης Μπαλούρδος και Μαρία Πετράκη
  Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012

 • Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012

  Το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το  «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012»

 • Tεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ το ειδικό τεύχος 136 της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Special issue. Contemporary social inequalities


Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
TEXT

Στο ΕΚΚΕ λειτουργεί το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών   


     … δραστηριοποιείται στις παρακάτω θεματικές περιοχές… 
 • Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές, χαρακτηριστικά προβλήματα και ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Δημογραφικές Εξελίξεις, Αγορά Εργασίας, Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, Οικογένεια και Απασχόληση, Έμφυλες σχέσεις και πολιτικές για το φύλο, Ταυτότητα και Μνήμη, Μετανάστες, Ξενοφοβία, Ρατσισμός.
 • Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί, Οργάνωση Συμφερόντων, Πολιτικά Κόμματα - Πολιτικό Προσωπικό, Κρατικές Πολιτικές – Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες πολιτικές, Κοινωνία της Πληροφορίας, ΜΜΕ και Πολιτική, Εκλογική Κοινωνιολογία και Εκλογική Γεωγραφία, Πολιτική Κουλτούρα, Εθνικισμός - Εθνική Ταυτότητα, Κοινωνικός Αποκλεισμός – Κοινωνική Συνοχή, Πολιτισμική Ταυτότητα και Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων
 • Κοινωνική Γεωγραφία του Αστικού Χώρου, Αγροτική Κοινωνία και Κοινωνικός Αποκλεισμός στον Αγροτικό Χώρο, Οικογενειακή Γεωργία, Αγροτική Αναδιάρθρωση και Απασχόληση, Περιβάλλον και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Τουρισμός και Κοινωνικές Επιπτώσεις.

Το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ

     … αναπτύσσει και στηρίζεται στις ακόλουθες υποδομές…

 • Ερευνητικές υποδομές, εθνικές και διεθνείς
 • Bάσεις δεδομένων
 • Χαρτογραφήσεις
 • Αρχεία
 • Εργαστήρια
 • Παρατηρητήρια
 • Βιβλιοθήκη
      … προωθεί τις παρακάτω δράσεις…
 • Έρευνες για την ελληνική κοινωνία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Σύνταξη εθνικών εκθέσεων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δικτύων
 • Αξιολογήσεις
 • Παροχή εμπειρογνωμοσύνης-συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς
 • Εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων σε θέματα κοινωνικής έρευνας
 • Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης
      … και διαχέει τη γνώση και την ερευνητική πληροφόρηση με
 • Εκδόσεις
 • Συνέδρια
 • Περιοδικό

www.slidescenter.com