Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο του ερευνητικού προγράμματος μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία για το επιλεχθέν ερευνητικό πρόγραμμα. Eρευνητικά Προγράμματα 2005 έως σήμερα (συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα που ήταν σε ισχύ το 2005)

# Τίτλος Υπεύθυνος Έναρξη Χρηματοδοτούμενο
1 Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών Διονύσης Μπαλούρδος 2016

Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών

Υπεύθυνος

Διονύσης Μπαλούρδος

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος : · Η μέτρηση και καταγραφή του φαινομένου πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους / νέους, θρησκευτικές μειονότητες και ΛΟΑΤ, και η διερεύνηση μιας σειράς παραγόντων (κριτήρια, αποτελέσματα, λύσεις) · Η εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων όπως η «Συμμετοχική Έρευνα Δράσης» (?Participatory Action Research?), και η εξακρίβωση της κατάστασης σε πραγματικές συνθήκες (?Situation Testing?) · Η συστηματική επισκόπηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί (πολλαπλών) διακρίσεων και η πρόταση μεταρρυθμίσεων · Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων και η ανάπτυξη της γνώσης για την υποστήριξη εμπλεκόμενων φορέων · Η δημιουργία αντανακλαστικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία και στους φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών · Η ανάπτυξη και προώθηση ενός «Σχεδίου Δράσης» (?Action Plan) ως εργαλείο πολιτικής για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στο δημόσιο τομέα · Η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων
2 Διεξαγωγή Έρευνας για το ρόλο του νέου αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών (Ολυμπία Οδός) Δεμερτζής Νίκος 2016

Διεξαγωγή Έρευνας για το ρόλο του νέου αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών (Ολυμπία Οδός)

Υπεύθυνος

Δεμερτζής Νίκος

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας Χρηματοδότησης

Ολυμπία Οδός Εταιρεία

Χρηματοδοτούμενο

7.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

7.000,00

Περίληψη

Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της Ολυμπίας Οδού στην περιφερειακή και τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (1000 ερωτηματολόγια με στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά τόπο κατοικίας, ηλικία και φύλο).
3 ReCulM - A VET course for Cultural Mediators to address the refugee crisis' skills needs Δεμερτζής Νίκος 2016

ReCulM - A VET course for Cultural Mediators to address the refugee crisis' skills needs

Υπεύθυνος

Δεμερτζής Νίκος

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρηματοδοτούμενο

79.950,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

To διακρατικό έργο "A VET course for Cultural Mediators to address the refugee crisis' skills needs" εντάσσεται θεματικά στο πεδίο της παροχής εκπαίδευσης/κατάρτισης σε πολιτισμικούς διαμεσολαβητές με τελικό στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, προσβάσιμου σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Δεδομένου του οξυμένου -εγχωρίως και διεθνώς- προσφυγικού ζητήματος, δημιουργούνται διαρκώς αυξανόμενες και επιτακτικές ανάγκες πολιτισμικής ώσμωσης και υπό αυτό το πρίσμα διαμορφώθηκε το περιεχόμενο του προγράμματος που αποσκοπεί να συμβάλει στον μετριασμό ή και στην άρση του πολιτισμικού και κοινωνικού χάσματος.
4 REHEAL Σταθοπούλου Θεώνη 2016

REHEAL

Υπεύθυνος

Σταθοπούλου Θεώνη

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

5

Φορέας Χρηματοδότησης

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Χρηματοδοτούμενο

16.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με το Norwegian University of Science and Technology (NTNU) για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος MIGHEAL «Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (ΕΟΧ GR 07/3807), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διαπιστώθηκε η ανάγκη ερευνητικής παρέμβασης στο φλέγον ζήτημα των προσφυγικών ροών. To ερευνητικό πρόγραμμα REHEAL χρηματοδοτείται από το Norwegian University of Science and Technology (NTNU) και αποσκοπεί στην καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης, την αποτύπωση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και την αποτίμηση του τραύματος των προσφύγων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου σε 6 κέντρα φιλοξενίας προσφύγων σε όλη την Ελλάδα με τη χρήση έγκυρων και αξιόπιστων ερωτηματολογίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Harvard Trauma Questionnaire.
5 REHEAL-UAM Σταθοπούλου Θεώνη 2016

REHEAL-UAM

Υπεύθυνος

Σταθοπούλου Θεώνη

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

0

Φορέας Χρηματοδότησης

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Χρηματοδοτούμενο

16.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στο πλαίσιο του προγράμματος REHEAL πραγματοποιείται συμπληρωματική πιλοτική έρευνα σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Harvard Program on Refugee Trauma της Ιατρικής Σχολής του Harvard.
6 Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης Τσίγκανου Ι. & Τραμουντάνης ¶. 2016

Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης

Υπεύθυνος

Τσίγκανου Ι. & Τραμουντάνης ¶.

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

0

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

7 Το διεθνές πλαίσιο της έξαρσης των προσφυγικών ροών (Υποέργο 1) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Μουρίκη Αλίκη 2016

Το διεθνές πλαίσιο της έξαρσης των προσφυγικών ροών (Υποέργο 1) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Μουρίκη Αλίκη

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

3

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Η οποιαδήποτε απόπειρα ερμηνείας και ανάλυσης της σύγχρονης προσφυγικής κρίσης δεν μπορεί να αγνοεί, τουλάχιστον σε αδρές γραμμές, τις γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος, τις εμφανείς αλλά και τις υπόγειες γεωπολιτικές διεργασίες που συντείνουν στη δημιουργία και έκρηξη των προσφυγικών ροών, καθώς και τον ρόλο της παγκοσμιοποίησης. Καθοριστικής σημασίας, επίσης, είναι η προσπάθεια αποτύπωσης των δυναμικών μορφών της ακούσιας μετανάστευσης, των προσπαθειών διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης από την πλευρά των χωρών υποδοχής των προσφυγικών κυμάτων, και των σημαντικότερων προκλήσεων που αυτές αντιμετωπίζουν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Η παρούσα απόπειρα σκιαγράφησης των πολλαπλών διαστάσεων της σύγχρονης προσφυγικής κρίσης θα επιχειρήσει να περιγράψει συνοπτικά τις βασικές συντεταγμένες του προβλήματος, προκειμένου η κοινωνική έρευνα να πάρει τη σκυτάλη της εμπειρικής προσέγγισης του φαινομένου σε ένα όσο γίνεται λιγότερο σαθρό έδαφος επίγνωσης της πραγματικότητας. Για λόγους μεθοδολογικούς αλλά και οικονομίας της έρευνας, το ερευνητικό πρόγραμμα θα εστιάσει στους πρόσφυγες που προέρχονται από δύο μόνο χώρες, τη Συρία και το Αφγανιστάν, καθώς αποτελούν την κύρια δεξαμενή των προσφυγικών ροών που διέρχονται από τη χώρα μας τα τελευταία 4-5 χρόνια, με προορισμό τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης.
8 Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου υπό πίεση: Παράμετροι και προϋποθέσεις μετεξέλιξης (Υποέργο 2) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Τραμουντάνης ¶γγελος 2016

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου υπό πίεση: Παράμετροι και προϋποθέσεις μετεξέλιξης (Υποέργο 2) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Τραμουντάνης ¶γγελος

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Οι ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές ροές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015, σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανθρώπινες απώλειες στα νερά της Μεσογείου, θέτουν αδιαμφισβήτητα υπό κρίση το υφιστάμενο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ). Την ίδια στιγμή, η ανέγερση φραχτών στις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να εμποδιστεί η μετακίνηση προσώπων, θέτει υπό αμφισβήτηση τις υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το Νοέμβριο του 2015, θέτουν σε κίνδυνο η μετακίνηση πληθυσμών να γίνεται αντιληπτή μόνο υπό το πρίσμα της ασφάλειας (securitization of migration). Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν άρθρο θα επιχειρήσει να αναλύσει τις παραμέτρους οι οποίες ασκούν πίεση στο υφιστάμενο ΚΕΣΑ, καθώς και τις συνέπειες που αυτές μπορεί να επιφέρουν.
9 Οι προκλήσεις της ελληνικής πολιτικής χορήγησης ασύλου υπό το πρίσμα των νέων προσφυγικών ροών (Υποέργο 3) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Τραμουντάνης ¶. & Παπαλιού Ό. 2016

Οι προκλήσεις της ελληνικής πολιτικής χορήγησης ασύλου υπό το πρίσμα των νέων προσφυγικών ροών (Υποέργο 3) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Τραμουντάνης ¶. & Παπαλιού Ό.

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Τα τελευταία έτη, το ελληνικό σύστημα ασύλου βρίσκεται υπό διαρκή και ασφυκτική πίεση, η οποία εντάθηκε εντός του 2015 με τις ασυνήθιστα μεγάλες προσφυγικές ροές. Οι ροές αυτές έθεσαν σε αυστηρή δοκιμασία το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης. Στόχος του παρόντος υποέργου είναι να προχωρήσει σε αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με την ελληνική πολιτική χορήγησης ασύλου. Θα αποτιμηθεί η αναμόρφωση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου που επήλθε με το Ν. 3907/2011, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξελίξεις εντός του 2015 και τις συνέπειές τους.
10 Διαπολιτισμικός διάλογος, πολιτισμός και προσφυγικό ζήτημα (Υποέργο 4) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Τσακηρίδη Όλγα 2016

Διαπολιτισμικός διάλογος, πολιτισμός και προσφυγικό ζήτημα (Υποέργο 4) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Τσακηρίδη Όλγα

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

0

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο θεραπευτικός, ψυχαγωγικός, αλλά και ευρύτερα ο ρόλος ευαισθητοποίησης των διαφόρων μορφών της Τέχνης με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια η εντατικοποίηση του μεταναστευτικού φαινομένου, η μετάλλαξή του σε έντονα προσφυγικό ζήτημα και οι επιπτώσεις , κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, που επιφέρει , αποτελούν ερέθισμα για τους δημιουργούς. Έτσι, έχουν εμφανιστεί αντιδράσεις του ευρύτερου καλλιτεχνικού κόσμου σχετικά, οι οποίες καταθέτουν το δικό τους προβληματισμό μέσα από τα έργα που δημιουργούν. Στη συνέχεια τα έργα αυτά διαχέονται στο κοινό, λειτουργώντας θεραπευτικά, ευαισθητοποιώντας, δίνοντας κατευθύνσεις και προβληματισμούς πολιτικής και εντέλει συμβάλλουν στο διαπολιτισμικό διάλογο. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει το πολιτισμικό κεφάλαιο που δημιουργείται με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα στη χώρα μας είτε ως εγχώρια παραγωγή, είτε ως εισαγόμενη πολιτιστική κατανάλωση.
11 Διερεύνηση της δυναμικής των χώρων προσωρινής παραμονής των προσφύγων στην Αθήνα (Υποέργο 5) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Κανδύλης Γ., Μουρίκη Α. & Σταθοπούλου Θ. 2016

Διερεύνηση της δυναμικής των χώρων προσωρινής παραμονής των προσφύγων στην Αθήνα (Υποέργο 5) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Κανδύλης Γ., Μουρίκη Α. & Σταθοπούλου Θ.

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Ζητούμενο της προτεινόμενης διερεύνησης σε επιλεγμένους χώρους παραμονής στην Αθήνα είναι η κριτική παρατήρηση και καταγραφή του είδους και του περιεχομένου των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους ?γηγενείς?, μέσα από τη διερεύνηση αφενός της υλικής (τυπικής και άτυπης) οργάνωσης των χώρων και αφετέρου της ?ατμόσφαιρας? που τους χαρακτηρίζει. Η βασική υπόθεση στην οποία στηρίζεται μία τέτοιου τύπου διερεύνηση είναι ότι, παρά την προσωρινότητα και τη ραγδαία μεταβαλλόμενη φυσιογνωμία των χώρων υποδοχής (ή μάλιστα εξαιτίας τους), οι χώροι αυτοί δεν είναι τυχαίοι σταθμοί και περιέκτες των προσφυγικών ?ροών?, αλλά σκηνές όπου διαφορετικοί δρώντες διαπραγματεύονται και παρουσιάζουν ποικίλες (συμπληρωματικές ή ανταγωνιστικές) εκδοχές και νοήματα της προσφυγιάς. Ταυτόχρονα, αντίθετα προς τις συνήθως πρόχειρες αναπαραστάσεις περί ανομίας και διάρρηξης των κοινωνικών ιστών, η μετακίνηση των προσφύγων, όπως φανερώνεται στους τόπους προσωρινής παραμονής, περιέχει και αδιάκοπες προσπάθειες διατήρησης των κοινωνικών δικτύων, από κοινού αντιμετώπισης των επειγουσών αναγκών, συλλογικής διαπραγμάτευσης των συναισθημάτων. Με άλλα λόγια, η προσωρινή παραμονή αντιμετωπίζεται ως μία μορφή (οριακής έστω) κατοίκησης, που μπορούμε να θεωρήσουμε ως κατοίκηση εν κινήσει. Ο βασικός στόχος είναι τελικά να εντοπιστούν τα νοήματα αυτής της κατοίκησης, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ενδείξεις της πορείας ενσωμάτωσης των προσφύγων στο προσεχές μέλλον ? ή τουλάχιστον των διαφόρων προδιαθέσεων σχετικά με την ενσωμάτωση.
12 Το ταξίδι ως μέρος της διαδικασίας 'προσφυγοποίησης' (Υποέργο 6) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Καυταντζόγλου Ρωξάνη 2016

Το ταξίδι ως μέρος της διαδικασίας 'προσφυγοποίησης' (Υποέργο 6) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Καυταντζόγλου Ρωξάνη

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Η διερεύνηση του ταξιδιού -για την ακρίβεια το σκέλος του ταξιδιού που αφορά το χωρικό και χρονικό διάστημα από την αναχώρηση από τη χώρα προέλευσης έως την άφιξη στην Ελλάδα- στοχεύει τη κατανόηση του ως καθοριστικού στοιχείου στη συνολική εμπειρία της διαδικασίας 'εξορισμού', ως 'γεγονότος' βαρύνουσας σημασίας στη διαδικασία 'προσφυγοποίησης'. Σύμφωνα με τους Benezer & Zetter (2014) οι μελέτες εστιάζουν κυρίως στους ?πόλους? της διαδικασίας της εξορίας: στις συνθήκες που εξαναγκάζουν σε φυγή και στην υποδοχή και εγκατάσταση στις χώρες υποδοχής. Το ενδιάμεσο σκέλος που ενώνει τους δυο πόλους δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί. Πρωταρχικό βήμα θα είναι να διαμορφωθεί ένα όσο το δυνατόν συγκροτημένο και συστηματικό μεθοδολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο ανάλυσης, θεματικών ερωτημάτων, και ιστορικής και κοινωνικής πλαισίωσης των επιμέρους αφηγήσεων. Τούτο αναμένεται να επιτρέψει την προσέγγιση του ταξιδιού ως ιστορικού γεγονότος, (αποτύπωση των 'φυσικών' χρονικών και χωρικών διαστάσεών του) και την ερμηνεία του ως συμβολικού γεγονότος, καθοριστικού της διαδικασίας εξορισμού και γένεσης της 'προσφυγικότητας'.
13 Ροές της Σιωπής. Οι πρόσφυγες και ο ¶νθρωπος Ανθρωπολόγος Η υπέρβαση των ορίων (Υποέργο 7) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Πέτρου Μιχάλης 2016

Ροές της Σιωπής. Οι πρόσφυγες και ο ¶νθρωπος Ανθρωπολόγος Η υπέρβαση των ορίων (Υποέργο 7) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Πέτρου Μιχάλης

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

0

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το επιστημονικό αυτό εγχείρημα στηρίζεται σε μια προσωπική εμπειρία του ερευνητή, καθώς αφορά σε περιστατικά που ο ίδιος βίωσε εκ του συστάδην σ' ένα από τα νησιά εισόδου των προσφύγων στην Ελλάδα. Από την πλευρά της μεθοδολογικής προσέγγισης, ξεφεύγει των κλασικών μεθοδολογικών αρχών της επιτόπιας συμμετοχικής παρατήρησης και εστιάζει περισσότερο στο ζήτημα των προκλήσεων, των συναισθηματικών περιορισμών και ηθικών διλημμάτων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει ένας ανθρωπολόγος στο εθνογραφικό πεδίο. Η βασική προβληματική της προσέγγισης εστιάζει ουσιαστικά στο εύρος και τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στον ανθρωπολόγο ερευνητή και τον υπό μελέτη «¶λλο», και κυρίως στους περιορισμούς των εκφάνσεων που μπορεί να λάβει ο «εαυτός» κατά το εθνογραφικό εγχείρημα.
14 Μυθικές ιστορίες για τον «ξένο». Ρητορική του φόβου μέσα από τη δαιμονοποίηση των προσφύγων (Υποέργο 8) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης" Πέτρου Μιχάλης 2016

Μυθικές ιστορίες για τον «ξένο». Ρητορική του φόβου μέσα από τη δαιμονοποίηση των προσφύγων (Υποέργο 8) στα πλαίσια του προγράμματος "Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα της κρίσης"

Υπεύθυνος

Πέτρου Μιχάλης

Έτος έναρξης

2016

Διάρκεια σε μήνες

0

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση σε τοπικό επίπεδο των συνθηκών παραγωγής, διάχυσης και εδραίωσης ευφάνταστων μυθικών ιστοριών, το συσχετισμό τους με σύμβολα και εικόνες που συντελούν στο να εκλαμβάνονται ως αληθινοί και κατ' επέκταση του τρόπου και του εύρους σύνδεσής τους με συγκρότηση συλλογικοτήτων και προάσπισης διακηρυγμένων συμφερόντων τους, έναντι του "διαφορετικού άλλου".Τα εμπειρικό υλικό της μελέτης, θα στηριχτεί σε επιτόπια έρευνα σε νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου - πιθανότατα η Λέσβος - στη βάση συμμετοχικής παρατήρησης η οποία θα συνοδεύεται και από ανοικτές συνεντεύξεις - συζητήσεις με ανθρώπους τοπικών κοινωνιών που έρχονται σε πρώτη και άμεση επαφή με προσφυγικούς πληθυσμούς.
15 Η διερεύνηση της υποστήριξης και της εκλογικής επιτυχίας της ΧΑ στην ελληνική περιφέρεια Πέτρου Μ. & Κανδύλης Γ. 2015

Η διερεύνηση της υποστήριξης και της εκλογικής επιτυχίας της ΧΑ στην ελληνική περιφέρεια

Υπεύθυνος

Πέτρου Μ. & Κανδύλης Γ.

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου, στη βάση μελέτης περιπτώσεων σε επιλεγμένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου είναι η διερεύνηση: -Των κοινωνικοπολιτισμικών και οικονομικών παραγόντων της τοπικής κοινωνικής σύνθεσης και της τοπικής πολιτικής παράδοσης που οδηγούν στην εδραίωση δικτύων υποστήριξης της φασιστικής ακροδεξιάς. -Των πρακτικών εξοικείωσης των κοινωνικών υποκειμένων με αυταρχικές και βίαιες συμπεριφορές, οι οποίες δύνανται να εμφανίζονται ως κοινωνικά αναγκαίες και νόμιμες σε τοπικά περιβάλλοντα που είναι περισσότερο φιλόξενα στη νομιμοποίηση της φασιστικής βίας της ΧΑ.
16 Κοινωνιολογία του Πολιτισμού στην Ελλάδα: Ιστορία, Θεσμοί, Δρώντες Δεμερτζής Νίκος 2015

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού στην Ελλάδα: Ιστορία, Θεσμοί, Δρώντες

Υπεύθυνος

Δεμερτζής Νίκος

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της διαμόρφωσης του επιστημονικού πεδίου της κοινωνιολογίας του πολιτισμού στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση ως σήμερα. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την καταγραφή: α. της επιστημονικής παραγωγής (βιβλία, άρθρα), β. της διδασκαλίας (Πανεπιστημιακά Τμήματα, μαθήματα), γ. ερευνητικών προγραμμάτων, δ. προσώπων (συγγραφέων και ερευνητών) που εντάσσονται στο πεδίο της κοινωνιολογίας του πολιτισμού στην Ελλάδα.
17 Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στο μεταναστευτικό πληθυσμό - MIGHEAL Σταθοπούλου Θεώνη 2015

Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στο μεταναστευτικό πληθυσμό - MIGHEAL

Υπεύθυνος

Σταθοπούλου Θεώνη

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

17

Φορέας Χρηματοδότησης

Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - EEA GRANT-3807

Χρηματοδοτούμενο

207.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Norwegian University of Science and Technology (NTNU) και αποσκοπεί στη διερεύνηση του συγκριτικού μειονεκτήματος του μεταναστευτικού πληθυσμού σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό, ως προς την χρήση των υπηρεσιών υγείας και την πρόσβαση σε αυτές. Η διερεύνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στόχος είναι η προώθηση της έρευνας αιχμής για το μεταναστευτικό φαινόμενο καθώς και η ενδυνάμωση των πολιτικών που συνδέονται με την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων
18 Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα - WORLBAL ΕΟΧ Τσίγκανου Ιωάννα 2015

Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα - WORLBAL ΕΟΧ

Υπεύθυνος

Τσίγκανου Ιωάννα

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

ΓΓΕΤ

Χρηματοδοτούμενο

73.616,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στόχος της πράξης είναι να αξιολογήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των γυναικών και να προσδιορίσει πώς βιώνουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα σε περιόδους κρίσης. Συγκεκριμένα η πράξη έχει ως στόχο να αναδείξει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών γυναικών από την οικονομική κρίση, να περιγράψει τις αλλαγές στη δομή της οικογένειας και τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει την απασχόληση και την οικογενειακή τους ζωή, να παράσχει εμπειρικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής συμφιλίωσης.
19 SEED - Social Entrepreneurship in a European Dimension Ζιώμας Δ. 2015

SEED - Social Entrepreneurship in a European Dimension

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

National Agency for Community Program in Education and Vocational Training (ANPCDEFP) της Ρουμανίας

Χρηματοδοτούμενο

17.526,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το διακρατικό έργο 'Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Ευρωπαϊκή Διάσταση' αποσκοπεί στην ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων λύσεων που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης για θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και η αξιοποίηση των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το έργο εντάσσεται θεματικά στο πεδίο της παροχής εκπαίδευσης/κατάρτισης σε κοινωνικούς επιχειρηματίες με τελικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
20 Έκδοση ηλεκτρονικού βιβλίου ανοιχτής πρόσβασης στις ΑΚΕ Δεμερτζής Νίκος 2015

Έκδοση ηλεκτρονικού βιβλίου ανοιχτής πρόσβασης στις ΑΚΕ

Υπεύθυνος

Δεμερτζής Νίκος

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΚΤ/ΕΙΕ

Χρηματοδοτούμενο

6.150,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στο πλαίσιο του Υποέργου1 "Ηλεκτρονικές εκδόσεις" (e-journals - e-books) του ΕΚΤ/ΕΙΕ το ΕΚΚΕ θα φτιάξει πιλοτικά προδιαγραφές ηλεκτρονικού εκδότη και θα δημοσιεύσει μία επιστημονική μονογραφία ανοιχτής πρόσβασης (e-book).
21 CESSDA: SaW (Strengthening and Widening) Κονδύλη Δήμητρα 2015

CESSDA: SaW (Strengthening and Widening)

Υπεύθυνος

Κονδύλη Δήμητρα

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

38.812,50

Συνολικός Προϋπολογισμός

2.498.187,00

Περίληψη

H CESSDA AS μέσω του ερευνητικού έργου CESSDA:Strengthening and Widening επιδιώκει να συμβάλει στην εδραίωση των εθνικών αρχείων κοινωνικών δεδομένων ως τακτικών μελών της CESSDA AS καθώς και στην αναβάθμιση των παρεχομένων από αυτά, υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η υλοποίηση ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλέγματος ερευνητικών υποδομών θα εξασφαλίζει πρόσβαση σε πηγές δεδομένων των κοινωνικών επιστημών για το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας, ανεξαρτήτως της χώρας παραγωγής τους ή του τόπου εργασίας των ενδιαφερομένων ερευνητών-χρηστών. Η ολοκλήρωση της CESSDA AS ως πανευρωπαϊκής υποδομής θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο βασικών αξόνων α) την πανευρωπαϊκή κάλυψη της δικτύωσης των χωρών μελών και β) μέσω της ενίσχυσης και ανάπτυξης των εθνικών ερευνητικών υποδομών, -τις ήδη χώρες μέλη της CESSDA AS καθώς και τις νέες ή υποψήφιες χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.
22 Kοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, βιομηχανίας, αστικού σχεδιασμού & υποδομών του διαδικτύου Δεμερτζής Νίκος 2015

Kοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, βιομηχανίας, αστικού σχεδιασμού & υποδομών του διαδικτύου

Υπεύθυνος

Δεμερτζής Νίκος

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Siemens AE

Χρηματοδοτούμενο

300.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη


23 European Social Policy Network (ESPN) Ζιώμας Δ. 2015

European Social Policy Network (ESPN)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης)

Χρηματοδοτούμενο

34.100,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής (European Social Policy Network - ESPN), έχει ως έργο την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της παροχής ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης, πληροφόρησης και αξιολόγησης σημαντικών εθνικών εξελίξεων σχετικών με τις πολιτικές και τις διαδικασίες κοινωνικής ένταξης, τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας και τις συντάξεις για την Ελλάδα. To έργο περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών καθώς και την εκπόνηση σειράς θεματικών εκθέσεων και εκθέσεων αξιολόγησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για το 2014-15, οι βασικές Εκθέσεις αφορούν: α) την αποτύπωση της κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα με έμφαση στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, β) την αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της "Ευρώπης 2020" για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και γ) την Κοινωνική Επένδυση στην Ελλάδα (θεματική Έκθεση), ενώ προβλέπονται και σύντομες εκθέσεις για πρόσφατες εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι το "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής" αποτελεί στην ουσία μετεξέλιξη του "Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Ένταξη" στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΚΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δ. Ζιώμα από το 2001.
24 Η δυναμική της επιστροφής και της παραμονής αστικών πληθυσμών στην ύπαιθρο την εποχή της κρίσης Πέτρου Μιχάλης 2015

Η δυναμική της επιστροφής και της παραμονής αστικών πληθυσμών στην ύπαιθρο την εποχή της κρίσης

Υπεύθυνος

Πέτρου Μιχάλης

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος, στη βάση μελέτης περιπτώσεων σε επιλεγμένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου είναι η διερεύνηση: -των οικονομικών και παραγωγικών προκλήσεων που αμφότερες οι κοινωνικές ομάδες (νεοεισερχόμενοι αλλά και γηγενείς) καλούνται να αντιμετωπίσουν -των προσωπικών προσδοκιών και προσλήψεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο πλαίσιο (επαν) αξιοδότησης της υπαίθρου, -του τρόπου με τον οποίο βιώνουν την κρίση υπό το βάρος παλαιότερων πολιτισμικών καταναλωτικών προτύπων και αναζήτησης νέων κοινωνικών και παραγωγικών αξιών -των κοινωνικο-πολιτισμικών όρων επαναδιατύπωσης τόσο της τοπικής ταυτότητας όσο και της ατομικής και συλλογικής πρόσληψης του εαυτού, με βάση τις βιωμένες εμπειρίες των κοινωνικών δρώντων.
25 Καθημερινότητα και αστικότητα. Έννοιες, ορισμοί και εμπειρικές παρατηρήσεις σε συνοικίες που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά ευαίσθητες και η θέση τους εφάπτεται με μεγάλες χωρικές τομές εντός του ιστού της πόλης Αβδελίδη Καλλισθένη 2015

Καθημερινότητα και αστικότητα. Έννοιες, ορισμοί και εμπειρικές παρατηρήσεις σε συνοικίες που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά ευαίσθητες και η θέση τους εφάπτεται με μεγάλες χωρικές τομές εντός του ιστού της πόλης

Υπεύθυνος

Αβδελίδη Καλλισθένη

Έτος έναρξης

2015

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της εξέλιξης της σχέσης 'καθημερινότητα και αστικότητα' στο πλαίσιο των μετασχηματισμών του δημόσιου ανοιχτού αστικού χώρου στο ευρωπαϊκό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων. Ο ειδικότερος μελετητικός προσανατολισμός του έργου αφορά τη σχέση του δημόσιου χαρακτήρα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον ανοιχτό χώρο της πόλης και με τις νέες τάσεις στον προσδιορισμό της κοινής χρήσης του.
26 Ανάπτυξη μίας εξειδικευμένης Στρατηγικής Κοινωνικής Κατοικίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Έλλειψης Στέγης Μπαλούρδος Διονύσης 2014

Ανάπτυξη μίας εξειδικευμένης Στρατηγικής Κοινωνικής Κατοικίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Έλλειψης Στέγης

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Διονύσης

Έτος έναρξης

2014

Διάρκεια σε μήνες

6

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Χρηματοδοτούμενο

130.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το ΕΚΚΕ αναλαμβάνει την τεκμηρίωση και εξειδίκευση του περιεχομένου των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας ως βασικού μηχανισμού αντιμετώπισης του Προβλήματος της Έλλειψης Στέγης κατά την διάρκεια της περιόδου 2014-2020, ώστε να κατοχυρωθούν η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των σχετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Παράλληλα, θα εκπονηθεί από το ΕΚΚΕ ενδιάμεση εξωτερική αξιολόγηση των δράσεων του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη", ώστε να προκύψουν κρίσιμα δεδομένα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχετικών παρεμβάσεων στα επόμενα στάδια υλοποίησης.
27 Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων Μπαλούρδος Διονύσης 2014

Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Διονύσης

Έτος έναρξης

2014

Διάρκεια σε μήνες

13

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΦΔ της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

Χρηματοδοτούμενο

106.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα συμβάλλει αφενός, στην ενδυνάμωση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που ζουν στην γεωγραφική του περιφέρεια και αντιμετωπίζουν την περίοδο αυτή αυξημένα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, και αφετέρου, στην διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με Κοινωνικές Υπηρεσίες / Δομές του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.
28 Για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της Συστημικής Παρέμβασης 6: Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων Χρυσάκης Ε. & Σαρρής Ν. 2014

Για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της Συστημικής Παρέμβασης 6: Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Υπεύθυνος

Χρυσάκης Ε. & Σαρρής Ν.

Έτος έναρξης

2014

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Χρηματοδοτούμενο

85.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Ο Μηχανισμός-πάροχος κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ., καθώς επίσης και για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείρισή τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμες. Οι φορείς υλοποίησης: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Συντονιστής εταίρος), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, TΕΙ Αθήνας, Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC Αττικής) και η Περιφέρεια Αττικής.

29 Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 0-5 ετών Μπαλούρδος Διονύσης 2014

Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 0-5 ετών

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Διονύσης

Έτος έναρξης

2014

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Χρηματοδοτούμενο

5.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη


30 CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 Δεμερτζής Νίκος 2014

CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006

Υπεύθυνος

Δεμερτζής Νίκος

Έτος έναρξης

2014

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Χρηματοδοτούμενο

410.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη


31 Πιλοτική παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης μίας ερευνητικής εργασίας Φραγκίσκου Αμαλία 2014

Πιλοτική παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης μίας ερευνητικής εργασίας

Υπεύθυνος

Φραγκίσκου Αμαλία

Έτος έναρξης

2014

Διάρκεια σε μήνες

0

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στόχος του προγράμματος είναι η αποτίμηση της διαδικασίας και η αξιολόγησή της, ο εντοπισμός δυσχερειών (αρχικού σχεδιασμού - υλοποίησης) και η αποτύπωση της τεχνοδομής του project. Τέλος, απώτερος στόχος είναι η σταδιακή βελτίωση της υλοποίησης του μαθήματος των ερευνητικών εργασιών μέσω των ερευνητικών ευρημάτων αποτίμησης της τρέχουσας υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας και στάθμισης του τελικού αποτελέσματος υπό το πρίσμα των παιδαγωγικών αρχών που έχουν προσδιοριστεί από τον οδηγό του Υπουργείου Παιδείας.
32 Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Κετσετζοπούλου Μ. 2013

Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2013

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδοτούμενο

27.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

201.000,00

Περίληψη

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία σχετικών μεθοδολογιών και εργαλείων, καθώς και σύνταξη Εγχειριδίου Εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ για την υλοποίηση Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας με σκοπό την αποτελεσματικότερη ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης- και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
33 Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Κετσετζοπούλου Μ. 2013

Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2013

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδοτούμενο

27.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

201.000,00

Περίληψη

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία σχετικών μεθοδολογιών και εργαλείων, καθώς και σύνταξη Εγχειριδίου Εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ για την υλοποίηση Τοπικών/Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας με σκοπό την αποτελεσματικότερη ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Περιφέρειες Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Ρόδου.
34 Καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες Μπαλούρδος Δ. & Τσίγκανου Ι. & Χρυσάκης Μ. 2013

Καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ. & Τσίγκανου Ι. & Χρυσάκης Μ.

Έτος έναρξης

2013

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ΓΔ Δικαιοσύνης, Προγραμμα PROGRESS

Χρηματοδοτούμενο

89.750,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

149.750,00

Περίληψη

Αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο θέμα των διακρίσεων στην Ελλάδα, με έμφαση στις γυναίκες, νεαρούς τσιγγάνους και μουσουλμάνους μετανάστες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσον η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι ένα εργαλείο ένταξης στην αγορά εργασίας για αυτές τις ομάδες και, κατά συνέπεια, ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των διακρίσεων εναντίον τους.
35 Τυποποίηση ωφελουμένων από τη δράση "Βοήθεια στο Σπίτι" Μπαλούρδος Δ. & Σαρρής Ν. 2013

Τυποποίηση ωφελουμένων από τη δράση "Βοήθεια στο Σπίτι"

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ. & Σαρρής Ν.

Έτος έναρξης

2013

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Χρηματοδοτούμενο

18.204,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

18.204,00

Περίληψη

Το περιεχόμενο της Εμπειρογνωμοσύνης αφορούσε την περιγραφή του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιών Βοήθειας στο Σπίτι, την ανάλυση και τεκμηρίωση του προφίλ των εξυπηρετουμένων του Προγράμματος, την εκπόνηση έρευνας πεδίου και την εκπόνηση και τεκμηρίωση σεναρίων τυποποίησης των ωφελουμένων του Προγράμματος.
36 Στρατηγικές προτεραιότητες στα πεδία της απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Καραντίνος Δ. 2013

Στρατηγικές προτεραιότητες στα πεδία της απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2013

Διάρκεια σε μήνες

5

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Ανάπτυξης

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

40.000,00

Περίληψη

Η μελέτη αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας ενώ γίνεται αναφορά στα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης ως μέσο περιορισμού των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης.
37 DIVERCITIES - Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (FP7 Project) Σουλιώτης Ν. 2013

DIVERCITIES - Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (FP7 Project)

Υπεύθυνος

Σουλιώτης Ν.

Έτος έναρξης

2013

Διάρκεια σε μήνες

48

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Χρηματοδοτούμενο

220.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εμπειρική διερεύνηση των κοινωνικών συνεπειών που μπορούν να προκύψουν από την αστική ποικιλομορφία, ιδιαίτερα των θετικών συνεπειών. Στόχος του προγράμματος είναι, επίσης, η κατάδειξη του σημαντικού ρόλου που μπορούν να παίξουν η αστική πολιτική και η τοπική διακυβέρνηση στην ανάπτυξη και προαγωγή αυτών των θετικών συνεπειών. Η έρευνα διεξάγεται σε 14 πόλεις σε 14 χώρες.

38 Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων Δεμερτζής Ν. & Κανδύλης Γ. 2013

Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων

Υπεύθυνος

Δεμερτζής Ν. & Κανδύλης Γ.

Έτος έναρξης

2013

Διάρκεια σε μήνες

31

Φορέας Χρηματοδότησης

Δράση εθνικής εμβέλειας

Χρηματοδοτούμενο

1.135.150,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη


39 Μετά-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπάιδευηση κλπ) - Δράση 2.1Β/2011 Μπαλούρδος Δ. & Τσίγκανου Ι. 2012

Μετά-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπάιδευηση κλπ) - Δράση 2.1Β/2011

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ. & Τσίγκανου Ι.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

6

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών -Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης/ Γενική Διεύθυνση Μετανστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης - Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδοτούμενο

127.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

150.000,00

Περίληψη

Στόχος του έργου είναι η σύνθεση των δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές μελέτες και η δυνατότητα εφαρμογής μιας βασισμένης στη γνώση αποτελεσματικότερης μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ένταξης των Υ.Τ.Χ. , η αύξηση της στατιστικής ισχύος και ακρίβειας των πορισμάτων που αφορούν στην ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ.
40 Ανάπτυξη Δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών - μελών της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υ.Τ.Χ. Τσιγκάνου Ι. 2012

Ανάπτυξη Δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών - μελών της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υ.Τ.Χ.

Υπεύθυνος

Τσιγκάνου Ι.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

7

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΤΕ

Χρηματοδοτούμενο

72.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

230.000,00

Περίληψη

Στόχος του έργου είναι η καταγραφή καινοτόμων πολιτικών των κρατών-μελών της Μεσογείου , η αξιολόγηση των μορφών συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης των Υ.Τ.Χ., και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών των φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου.
41 Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ στην Ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές. Τσίγκανου Ι. 2012

Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ στην Ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές.

Υπεύθυνος

Τσίγκανου Ι.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

7

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΤΕ

Χρηματοδοτούμενο

25.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

50.000,00

Περίληψη

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της συνεισφοράς της πολιτείας και της κοινωνίας πολιτών στην ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ., ο εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υ.Τ.Χ. κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία, η ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για υποδομές που προωθούν την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ., και η προώθηση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων στη μεταναστευτική πολιτική φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με σκοπό την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των Υ.Τ.Χ.
42 Διερεύνηση των προσαρμογών των Πολιτισμικών οργανισμών στις νέες συνθήκες του πολιτικού-Οικονομικού-Τεχνολογικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος Τσακηρίδη Ο. 2012

Διερεύνηση των προσαρμογών των Πολιτισμικών οργανισμών στις νέες συνθήκες του πολιτικού-Οικονομικού-Τεχνολογικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος

Τσακηρίδη Ο.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης επενδύει σε μεγάλο βαθμό στα πολιτιστικά της αποθέματα προκειμένου να επιτύχει τους βασικούς αναπτυξιακούς της στόχους (Τουριστική/Οικονομική-Πολιτιστική-Κοινωνική ανάπτυξη). Η αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων εξαρτάται σημαντικά από τον τρόπο λειτουργίας των πολιτιστικών της οργανισμών. Η έρευνα έχει ως σκοπό της, με δεδομένες τις νέες συνθήκες στο πολιτικό-οικονομικό (οικονομική κρίση), τεχνολογικό(ψηφιακή επανάσταση) και κοινωνικό (φτώχεια, ευάλωτες ομάδες, πολιπολιτισμικότητα) περιβάλλον, να διερευνήσει τις αναγκαίες προσαρμογές, στις οποίες προβαίνουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί προκειμένου να πραγματώσουν τους στόχους τους και κυρίως να αναδείξει τις καλές τους πρακτικές και να εντοπίσει τα κυριότερα ζητήματα προς βελτίωση.
43 Kοινωνικό κεφάλαιο, διακρίσεις και πολιτική συμμετοχή. Ο ρόλος της θρησκευτικότητας. Σταθοπούλου Θ. 2012

Kοινωνικό κεφάλαιο, διακρίσεις και πολιτική συμμετοχή. Ο ρόλος της θρησκευτικότητας.

Υπεύθυνος

Σταθοπούλου Θ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

32

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου είναι η συγκριτική εμπειρική διερεύνηση του ρόλου της θρησκευτικότητας στη διαμόρφωση της εμπιστοσύνης πρός την κοινωνία και τους θεσμούς, τις διακρίσεις απέναντι στους άλλους και τις μορφές πολιτικής συμμετοχής. Ο βαθμός της επίδρασης των διαφόρων εκφάνσεων της θρησκευτικότητας, ποικίλλει σημαντικά ανά χώρα και ανά ομολογιακό περιεχόμενο, διαμορφώνοντας όχι μόνο τους αξιακούς και κοινωνικοπολιτικούς προσανατολισμούς των πολιτών αλλά και τους τρόπους συμμετοχής τους στα κοινά. Η διερεύνηση της επίδρασης αυτής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημερινή πολιτική και οικονομική Ευρωπαϊκή συγκυρία, αναδεικνύοντας το θρησκευτικό πλουραλισμό σε βασικό δείκτη κοινωνικής συνοχής.
44 Το βίωμα της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στον αγροτικό χώρο. Όψεις, δυναμικές και στρατηγικές επιβιώσης των νοικοκυριών. Πέτρου Μ. 2012

Το βίωμα της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στον αγροτικό χώρο. Όψεις, δυναμικές και στρατηγικές επιβιώσης των νοικοκυριών.

Υπεύθυνος

Πέτρου Μ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

18

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση, στη βάση μελέτης περιπτώσεων σε επιλεγμένες αγροτικές περιοχές:α) των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους αγρότες παραγωγούς (στρατηγικές προσαρμογής και επιβίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επίπεδα παραγωγικών συστημάτων, απασχόλησης, συλλογικοτήτων, δόμησης κοινωνικής και επαγγελματικής ταυτότητας) β) της φύσης και της δυναμικής της επιστροφής στον αγροτικό χώρο (διερεύνηση του κατά πόσο η οικονομική κρίση εντείνει φαινόμενα επιστροφής αστικών πληθυσμών στην ύπαιθρο χώρα και στη γεωργική γη).
45 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση στις Κοινωνίες υποδοχής. Ήπειρος, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα. Δράση 1.1/10: Υποέργο Ε' Μπαλούρδος Δ. 2012

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση στις Κοινωνίες υποδοχής. Ήπειρος, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα. Δράση 1.1/10: Υποέργο Ε'

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών -Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης/ Γενική Διεύθυνση Μετανστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης - Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδοτούμενο

15.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

60.000,00

Περίληψη

Αντικείμενο της δράσης είναι η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν-μεταξύ άλλων- και την παραγωγή και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων. Στόχοι της δράσης είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και η ενημέρωση των μεταναστών για θέματα που τους αφορούν.
46 Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας Ζιώμας Δ. 2012

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Χρηματοδοτούμενο

53.331,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

53.331,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου με σκοπό να αποτελέσει έναν πόλο έρευνας, τεκμηρίωσης και υποστήριξης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Οι κύριοι στόχοι είναι: α) η παροχή επιστημονικής στήριξης και εμπειρογνωμοσύνης μέσα από τη συστηματική έρευνα και μελέτη, την παρακολούθηση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και β) η διευκόλυνση και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, της δικτύωσης, της ευαισθητοποίησης και της διάδοσης της πληροφορίας. Απώτερος στόχος είναι να αναδείξει τη δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
47 Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2012

Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

22.066,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

22.066,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2012 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων για την φτώχεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την 'Ευρώπη 2020', β) Αξιολόγηση της εφαρμογής στην Ελλάδα της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 'Ενεργό Ένταξη', γ) Οι εξελίξεις στην Κοινωνική Πολιτική και οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, δ) Προκλήσεις και προτεραιότητες για δράση για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
48 The territorial dimension of poverty and social exclusion in europe ? TIPSE (2012-2014). ESPON applied research project 2013-24 Μαλούτας Θ. & Κανδύλης Γ. 2012

The territorial dimension of poverty and social exclusion in europe ? TIPSE (2012-2014). ESPON applied research project 2013-24

Υπεύθυνος

Μαλούτας Θ. & Κανδύλης Γ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

33

Φορέας Χρηματοδότησης

E.E. - ESPON Applied research project 2013

Χρηματοδοτούμενο

76.900,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

749.825,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα επιδιώκει τη συστηματική και λεπτομερή χαρογράφηση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικου αποκλεισμού στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλες στατιστικές τεχνικές που επιτρέπουν τη συσχέτιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με άλλα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα διενεργούνται δέκα ειδικότερες μελέτες περιπτώσεων (μεταξύ αυτών και στην Περιφέρεια Αττικής) με τη χρήση ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων που στοχέουν να αναδείξουν τη δυναμική των φαινομένων σε σχέση με το ιδιαίτερα κοινωνικά και θεσμικά γεωγραφικά πλαίσια.
49 Εξειδικευμένες Έρευνες για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αγορών Εργασίας Μουρίκη Α. & Καραντινός Δ. 2012

Εξειδικευμένες Έρευνες για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αγορών Εργασίας

Υπεύθυνος

Μουρίκη Α. & Καραντινός Δ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

ΣΕΒ-Στέγη Βιομηχανίας

Χρηματοδοτούμενο

94.072,86

Συνολικός Προϋπολογισμός

254.490,00

Περίληψη

Το έργο συνίσταται στην εκπόνηση τριών συνδεδεμένων μελετών-ερευνών στα θέματα οργάνωσης της εργασίας, πολιτικών αμοιβών, και κοινωνικού διαλόγου για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι μελέτες θα βασίζονται και σε έρευνες πεδίου, στις οποίες θα συμμετέχει το ΕΚΚΕ, προκειμένου ν' αποτυπωθεί και ν' αξιολογηθεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε επιμέρους τομείς, λόγω της χρηματο-οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι μελέτες θα καταλήγουν σε μια δέσμη προτάσεων πολιτικής που θ' αφορούν τα τρία προαναφερθέντα πεδία.
50 Επαναληπτική έρευνα για το πρόγραμμα ''Ιαματικές πηγές και λουτρότοποι'' Τσακίρης Κ. 2012

Επαναληπτική έρευνα για το πρόγραμμα ''Ιαματικές πηγές και λουτρότοποι''

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

8

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το Πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΚΙΠΕ), με τον οποίο έχει συναφθεί "Συμφωνητικό Συνεργασίας με αντικείμενο τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για θέματα Θερμαλισμού".Η αρχική έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2010 και τα αποτελέσματά της βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.ekke.gr/estia Η επαναλαμβανόμενη έρευνα στόχο έχει την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων για τη δραστηριότητα των ιαματικών μονάδων (έτη 2010 και2011) καθώς και τις αλλαγές που πιθανά μεσολάβησαν στον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους.Επίσης θα ενημερωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας στη Βάση Δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από την αρχική έρευνα.Το πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: «Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης».
51 Η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου μεταξύ εργοδοτών & εργαζομένων στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών Μουρίκη Α. & Ζιώμας Δ. 2012

Η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου μεταξύ εργοδοτών & εργαζομένων στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος

Μουρίκη Α. & Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

5

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσων & Ένταξης

Χρηματοδοτούμενο

5.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

5.500,00

Περίληψη

Οι εθνικοί ερευνητές συνέταξαν μια έκθεση 42 σελίδων (στα αγγλικά), που αποτέλεσε την ελληνική συνεισφορά στη σύνταξη της ευρωπαϊκής μελέτης με αντικείμενο την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών (PESSIS Project). Προς τον σκοπό αυτό συγκέντρωσαν στατιστικά και βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικά με τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και ειδικότερα, τους βασικούς παίκτες που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο και τα θέματα προς διαπραγμάτευση, τους φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, τον αριθμό των εργαζομένων και τις υφιστάμενες δομές. Επίσης, διοργάνωσαν ένα Εθνικό Εργαστήρι με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.
52 Πολεοδόμηση και Δημόσιοι Χώροι στα Ανατολικά παράλια της Αττικής: Η γέννηση μίας προβληματικής "πόλης" Αβδελίδη Κ. & Γκόρτσος Κ. 2012

Πολεοδόμηση και Δημόσιοι Χώροι στα Ανατολικά παράλια της Αττικής: Η γέννηση μίας προβληματικής "πόλης"

Υπεύθυνος

Αβδελίδη Κ. & Γκόρτσος Κ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Διερευνάται η οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών σε περιοχές Β' κατοικίας ενταγμένες στο σχέδιο πόλης με τις διαδικασίες του Ν.1337/1983, ώστε να αξιολογηθούν οι αλλαγές που έχουν υποστεί με την εφαρμογή των μηχανισμών πολεοδόμησης και πολιτικής γης οι οποίοι συντέλεσαν στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου.Το έργο, σε συνέχεια προηγούμενων ερευνητικών εργασιών που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της Αριστείας 2005-2008 (Κοινωνικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα) και ειδικότερα των υποέργων "Τάσεις μετατροπής ευρύτερων ζωνών του περιαστικού χώρου της Αττικής από Β' παραθεριστική κατοικία σε Α' κατοικία" και "Χρήση Φυσικών Χώρων Αθήνας, ένας δείκτης ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης", αποσκοπεί να αναδείξει τη σχέση του άναρχου χαρακτήρα της προηγούμνης οικιστικής ανάπτυξης με τη δημιουργία μιας "νέας" χωροταξικής περιοχής ιδιότυπης αστικής ανάπτυξης.Μελετούνται ειδικότερα οι κοινόχρηστοι δημόσιοι χώροι και θα αξιολογηθεί η χωρική και κοινωνική λειτουργία τους στην υπό μελέτη περιοχή.
53 Ανάπτυξη εργαλείων Τεκμηρίωσης για την Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων Τσιγκάνου Ι. 2012

Ανάπτυξη εργαλείων Τεκμηρίωσης για την Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων

Υπεύθυνος

Τσιγκάνου Ι.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 - (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης)

Χρηματοδοτούμενο

600.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

600.000,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων τεκμηρίωσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι επιστημονικές έρευνες και μελέτες, των οποίων τα συμπεράσματα και αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην ουσιαστική ενσωμάτωση της οπτικής της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming). Τα συμπεράσματα των ερευνών και τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων των υποέργων αναμένεται να συμβάλλουν στην χάραξη και εφαρμογή πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών
54 Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Μπαλούρδος Δ. & Χρυσάκης Μ. 2012

Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ. & Χρυσάκης Μ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

27

Φορέας Χρηματοδότησης

Ε.Π. Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης (Ε.Π. Εκπαίδευση)

Χρηματοδοτούμενο

17.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Η εξωτερική αξιολόγηση αποβλέπει να καταγράψει, να συλλέξει και να αναλύσει τις απόψεις όλων εμπλεκομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού υποστήριξης, καθώς και να συλλέξει και να αναλύσει όλα τα έγγραφα και σχετικά δεδομένα, που αφορούν στο σχεδιασμό, στις διαδικασίες, στην υλοποίηση και στα αποτελέσματα των προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τους απασχολούμενους της μικρής επιχείρησης.
55 Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης ''Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7-8-9 του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση" Χρυσάκης Μ. 2012

Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης ''Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7-8-9 του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση"

Υπεύθυνος

Χρυσάκης Μ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

16

Φορέας Χρηματοδότησης

Ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων της γενικής συνομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Χρηματοδοτούμενο

17.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

34.000,00

Περίληψη

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την εξωτερική αξιολόγηση του συνόλου των συντελεστών, παραγόντων και πεδίων της πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7-8-9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και ευρίσκεται σε αλληλεπίδραση και συντονισμό με την εργασία της εσωτερικής αξιολόγησης που διεξάγει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω των στελεχών, των επιστημονικών συνεργατών και γενικότερα του προσωπικού που έχουν εμπλακεί στην πράξη. Η εξωτερική αξιολόγηση, επίσης, σε συνδυασμό με την εργασία 4.4 της δράσης 4 του Υποέργου 1 (μελέτη ποιοτικής και ποσοτικής διερεύνησης των επιπτώσεων της εκπαίδευσης στην επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή των ωφελουμένων) συμπεριλαμβάνει δράσεις καταγραφής των επιπτώσεων των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη των ωφελουμένων με στόχο την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του έργου (σε εξέλιξη).
56 Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων για τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών-Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) και γενική προβολή αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ και της καταγραφής των φορέων 2012. Τσακίρης Κ. 2012

Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων για τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών-Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) και γενική προβολή αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ και της καταγραφής των φορέων 2012.

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

6

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η ενημέρωση δύο Βάσεων Δεδομένων:α) Για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές ? Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚΟ-ΠΟ). Η ενημέρωση της βάσης αυτής αφορούσε τα ακόλουθα στοιχεία: Ταυτότητα οργάνωσης, δράσεις της οργάνωσης από τη σύστασή της μέχρισήμερα, κοινωνικά χαρακτηριστικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πηγές πληροφόρησης, συνεργασία με τον τύποκαι τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης (ΜΜΕ), συνεργασία με άλλες ΜΚΟ-ΠΟ, συνεργασίαμε φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς),παραγωγή και διάθεση έντυπου ενημερωτικούυλικού, πηγές χρηματοδότησης, συμμετοχή εκπαιδευτικών στην οργάνωση.β) Για τους φορείς που σχετίζονται με το περιβάλλον έγινε ενημέρωση που αφορά τα τμήματα και τις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητες και αντικείμενα σχετικά με το περιβάλλον. Οι φορείς κατατάσσονται ως εξής: Υπουργεία, οργανισμοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικοί φορείς, επιμελητήρια, νομαρχιακήαυτοδιοίκηση, δήμοι, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, δημοτικές καιδιαδημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις,περιβαλλοντικοί φορείς, ΕυρωπαϊκήΈνωση.
57 Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα. Εμμανουήλ Δ. 2012

Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα.

Υπεύθυνος

Εμμανουήλ Δ.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

30

Φορέας Χρηματοδότησης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση & δια βίου Μάθηση-Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Χρηματοδοτούμενο

235.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

235.000,00

Περίληψη

Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις στις μορφές αστικής κατανάλωσης στην περίπτωση της Αθήνας. Το πρόγραμμα ακολουθεί, σε γενικές γραμμές, την προσέγγιση που προτείνεται από το διεθνές συλλογικό ερευνητικό έργο " Κοινωνική θέση (status), στυλ διαβίωσης και πολιτιστική κατανάλωση: μια συγκριτική μελέτη" υπό τη διεύθυνση των J. Goldthorpe και T.W. Chan. Η κύρια υπόθεση σε εκείνη την έρευνα ήταν ότι η κοινωνικο-οικονομική τάξη (σύμφωνα με το νεο-Βεμπεριανό μοντέλο επαγγελματικών τάξεων που εισήγαγαν οι Erikson & Goldthorpe) δεν επαρκεί για την κατανόηση των διαφορών στην πολιτιστική κατανάλωση και πρέπει να συμπληρωθεί με τη Βεμπεριανή έννοια της κοινωνικής θέσης (status). Στην ελληνική περίπτωση, αυτά τα μοντέλα διαστρωμάτωσης (μαζί με τις όψεις τους που έχουν να κάνουν με την κοινωνική κινητικότητα) θα επανεξεταστούν με γνώμονα την καλύτερη προσαρμογή στις ειδικές τοπικές συνθήκες. Το πρόγραμμα για την Αθήνα θα βασιστεί σε δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα νοικοκυριών σε συνδυασμό με ένα αριθμό ποιοτικών συνεντεύξεων και θα καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα μορφών κατανάλωσης πέρα από τα στενά όρια της πολιτιστικής κατανάλωσης: κατοικία-τόσο κύρια όσο και δευτερεύουσα/παραθεριστική, αυτοκίνητα, ψώνια για ρουχισμό, βραδινή έξοδο για φαγητό και, τέλος, επίσκεψη σε κινηματογράφο και σε υπαίθριες εκδηλώσεις ή χώρους για μουσική, θέατρο ή χορό. Ως εκ τούτου, πέραν των προσεγγίσεων που προσιδιάζουν στην πολιτιστική κατανάλωση και στη ιδιαίτερη σχέση της με την κοινωνική θέση και το πολιτιστικό κεφάλαιο, θα εξεταστούν και περισσότερο οικονομικές θεωρίες που συσχετίζουν την κατανάλωση με την επιδίωξη εξασφάλισης status και την επιρροή ομάδων αναφοράς. Μια πρόσθετη διάσταση της ανάλυσης θα είναι και η κοινωνικο-χωρική δόμηση της κατανάλωσης και η έκταση κοινωνικού διαχωρισμού μεταξύ τάξεων ή ομάδων διαφορετικού status.
58 Πρόγραμμα για τη Διεθνή αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει προδιαγραφών του προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ) Χατζηγιάννη Α. 2012

Πρόγραμμα για τη Διεθνή αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει προδιαγραφών του προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)

Υπεύθυνος

Χατζηγιάννη Α.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

45

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΠ Εκπαίδευση και δια βιου Μάθηση - (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης)

Χρηματοδοτούμενο

1.170.400,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.750.000,00

Περίληψη

Η έρευνα PIAAC είναι ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων 16-64 ετών που σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων και αναπτύσσεται με τη συνεργασία των Διευθύνσεων εκπαίδευσης και απασχόλησης του ΟΟΣΑ. Επικεντρώνεται στη μέτρηση των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχημένη συμμετοχή των ενηλίκων στην οικονομία και κοινωνία του 21ου αιώνα. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (2012-2016) μέσω της σύμπραξης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), του ΕΚΚΕ και του Εθνικού Οργανισμού Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει την οργάνωση και επιστημονική υποστήριξη-εποπτεία της διενέργειας των εμπειρικών ερευνών του έργου (της πιλοτικής έρευνας το 2013 και της κύριας έρευνας το 2014).
59 Συλλολή προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριων για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων Θανοπούλου Μ. & Παπαθανασίου Ι. 2012

Συλλολή προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριων για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων

Υπεύθυνος

Θανοπούλου Μ. & Παπαθανασίου Ι.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων-(Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΠ ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ & λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων)

Χρηματοδοτούμενο

14.944,50

Συνολικός Προϋπολογισμός

14.944,50

Περίληψη

Στόχος του έργου είναι η συλλογή και επεξεργασία 25 προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριών για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων και, κυρίως, η δημιουργία ενός πλαισίου για τη συγκρότηση του Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών Γυναικών που θα λειτουργήσει ως τμήμα του Ιστορικού Αρχείου τη Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).
60 Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του ιστορικού αρχείου της βιβλιοθήκης θεμάτων ισότητας των φύλων με νέο υλικό Θανοπούλου Μ. & Παπαθανασίου Ι. 2012

Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του ιστορικού αρχείου της βιβλιοθήκης θεμάτων ισότητας των φύλων με νέο υλικό

Υπεύθυνος

Θανοπούλου Μ. & Παπαθανασίου Ι.

Έτος έναρξης

2012

Διάρκεια σε μήνες

5

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων-(Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΠ ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ & λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων)

Χρηματοδοτούμενο

38.248,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

38.248,00

Περίληψη

Κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή, στο μέγιστο δυνατό ανάπτυγμα, γυναικείων αρχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα και παρεμπιπτόντως στο εξωτερικό και αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό και την ιστορία του. Τα γυναικεία αρχεία, που χαρτογραφούνται για πρώτη φορά, εκτείνονται τόσο σε ένα ευρύτατο χρονικό βάθος -που ενδεχομένως υπερβαίνει τη σύσταση του ελληνικού κράτους και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας-, όσο και σε ένα εξαιρετικά μεγάλο οριζόντιο ανάπτυγμα που καλύπτει όλο το φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (διαπροσωπικές σχέσεις, οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία, κοινωφελείς και πολιτικές κινήσεις, γυναικείο κίνημα, συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα, έκτακτες κοινωνικές και εθνικές συγκυρίες, θεσμούς, επιστήμες, λόγο και τέχνες, αθλητισμό, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ.).
61 Καταπόλεμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (PROGRESS) Μπαλούρδος Δ. 2011

Καταπόλεμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (PROGRESS)

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ΓΔ Δικαιοσύνης, Προγραμμα PROGRESS

Χρηματοδοτούμενο

72.923,83

Συνολικός Προϋπολογισμός

103.733,83

Περίληψη

Στόχος του προγράμματος είναι η εκτίμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω ποσοτικής έρευνας σε 2000 εργαζομένους και ποιοτικής έρευνας σε εργοδότες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών κλπ , καθώς και μέσω οργάνωσης συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
62 Κοινωνικές και περιβαλλοντικές συγκρούσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Κοινωνικό-πολιτισμικά και οικονομικά διακυβεύματα. Πέτρου Μ. 2011

Κοινωνικές και περιβαλλοντικές συγκρούσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Κοινωνικό-πολιτισμικά και οικονομικά διακυβεύματα.

Υπεύθυνος

Πέτρου Μ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

18

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου, μέσω μελέτης περίπτωσης σε επιλεγμένη αγροτική περιοχή, είναι: α) η διερεύνηση, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συγκρούσεων στην ύπαιθρο χώρα με επίκεντρο την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και τις πρακτικές αξιοποίησης της γης. β) η μελέτη της φύσης των κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών και ειδικότερα η ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης των νέων διακυβευμάτων (χωρικών, παραγωγικών, οικονομικών κλπ.) που απορρέουν από τις αντικρουόμενες διαχειριστικές πρακτικές του αγροτικού χώρου (διατήρηση ή υφαρπαγή της γης/ grabbing, διαφορετικές προσλήψεις του τοπικού, της αγροτικής κοινότητας, της αγροτικής ζωής, κλπ.).
63 Η Ελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με την κρίση: Οι επιπτώσεις της κρίσης στο επίπεδο ζωής και στις συμπεριφορές των κατοίκων της περιοχής της Αττικής Μαλούτας Θ. 2011

Η Ελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με την κρίση: Οι επιπτώσεις της κρίσης στο επίπεδο ζωής και στις συμπεριφορές των κατοίκων της περιοχής της Αττικής

Υπεύθυνος

Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνεςΦορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μία μεγάλη δειγματοληπτική έρευνα ερωτηματολογίου σε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα νοικοκυριών της Αττικής, θέλοντας να αναδείξει αφενός τις αντιλήψεις και τις αναπαραστάσεις γύρω από την κρίση και αφετέρου τις πρακτικές προσαρμογής των κατοίκων της Αττικής στα μεταβαλλόμενα οικονομικά δεδομένα. Το εκτενές υλικό που συγκεντρώθηκε θα τροφοδοτήσει άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚΚΕ.
64 Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας επιχειρησιακής κατάστασης του ΙΚΥ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και "Εκπόνηση σχεδίου Οργανωτικού ανασχεδιασμού: Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας και συστήματος αποτίμησης-αξιολόγησης" - ΙΚΥ Μπαλούρδος Δ. 2011

Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας επιχειρησιακής κατάστασης του ΙΚΥ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και "Εκπόνηση σχεδίου Οργανωτικού ανασχεδιασμού: Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας και συστήματος αποτίμησης-αξιολόγησης" - ΙΚΥ

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

3

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( ΙΚΥ)

Χρηματοδοτούμενο

14.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

14.500,00

Περίληψη

Το έργο είχε ως αντικείμενο και στόχο α) την καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας επιχειρησιακής κατάστασης του ΙΚΥ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου» και β) την Εκπόνηση σχεδίου Οργανωτικού ανασχεδιασμού: Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας και συστήματος αποτίμησης-αξιολόγησης. Αφορούσε ειδικότερα στη συστηματική περισυλλογή όλων των πληροφοριών, σχετικά με την υπάρχουσα επιχειρησιακή κατάσταση του ΙΚΥ (ανίχνευση περιβάλλοντος), ανάλυση και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διερεύνηση τι γίνεται με αντίστοιχα ιδρύματα και διαδικασίες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης και των αντίστοιχων πρακτικών σε άλλες χώρες προτάθηκε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών
65 Καταγραφή και δημιουργία βάσης δεδομένων ΜΚΟ Αφουξενίδης Α. 2011

Καταγραφή και δημιουργία βάσης δεδομένων ΜΚΟ

Υπεύθυνος

Αφουξενίδης Α.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνεςΦορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Θεμελίωση και ανάπτυξη μιας συσχετικής βάσης δεδομένων η οποία θα χαρτογραφήσει το χώρο του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα έτσι ώστε να μπορούν να αντληθούν συγκριτικά δεδομένα και στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της έρευνας. Μέχρι στιγμής έχουν χαρτογραφηθεί περίπου 6000 φορείς της ευρύτερης κοινωνίας πολιτών. Η βάση αυτή αποτελεί, μέχρι σήμερα, την μοναδική ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης για τον χώρο αυτό στην Ελλάδα.
66 Χρήση φυσικών χώρων Αθήνας-2 Αβδελίδη Κ. 2011

Χρήση φυσικών χώρων Αθήνας-2

Υπεύθυνος

Αβδελίδη Κ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το έργο συμπληρώνει την ερευνητική εργασία την οποία πραγματοποίησα κατά τα έτη 2005-2008 στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστεία ΙΙ του ΙΑΑΚ.Το προαναφερόμενο έργο επιχείρησε να προσεγγίσει την σχέση των κατοίκων μιας μεγάλης πόλης, όπως η Αθήνα, με το φυσικό περιβάλλον της πόλης τους, μέσα από τον συσχετισμό της χρήσης αστικών φυσικών δημόσιων χώρων με τον τρόπο ζωής και πτυχές της καθημερινότητας.Στόχος του νέου ερευνητικού έργου κατά τα έτη 2011-2012 είναι να διερευνηθούν, με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, οι σχέσεις 'φύση και αστικότητα' και 'φύση και σημερινή κοινωνία'.
67 Μουσείο της πόλεως των Αθηνών: Ο πολιτισμός στην υπηρεσία της επικοινωνίας με το χθές και το σήμερα Ηλίου Α. 2011

Μουσείο της πόλεως των Αθηνών: Ο πολιτισμός στην υπηρεσία της επικοινωνίας με το χθές και το σήμερα

Υπεύθυνος

Ηλίου Α.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

6

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών μελετάται ως περίπτωση ενός μουσείου που παρουσιάζει τη νεότερη ιστορία της πρωτεύουσας και ως πολιτισμικός πόλος μπορεί να ευνοήσει το σύνδεσμο με το ιστορικό παρελθόν από τη μία μεριά και την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών στη σύγχρονη πόλη της Αθήνας από την άλλη. Η μελέτη περίπτωσης αυτού του Μουσείου παρουσιάζεται μέσα από τα αποτελέσματα έρευνας στάσεων των επισκεπτών που πραγματοποιήθηκε για έξη μήνες σε αυτό.
68 Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών Μπαλούρδος Δ. 2011

Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

3

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών -Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης/ Γενική Διεύθυνση Μετανστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης - Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδοτούμενο

40.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

76.932,00

Περίληψη

Έρευνα μέσω των ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων για τη διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των γηγενών και μεταναστών χρηστών ναρκωτικών. Έρευνα, επίσης, των επισήμων διοικητικών δομών και δομών υγείας για τη θεραπεία των ιθαγενών και των μεταναστευτικών πληθυσμών οι οποίοι χρησιμοποιούν ναρκωτικα. Στα υπό εξέταση θέματα συμπεριλήφθηκαν ορισμένα «μέτρα» για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών χρηστών ναρκωτικών με τρόπους παρόμοιους με την αντιμετώπιση των ιθαγενών χρηστών ναρκωτικών.
69 Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Μπαλούρδος Δ. 2011

Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών -Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης/ Γενική Διεύθυνση Μετανστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης - Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδοτούμενο

60.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

295.000,00

Περίληψη

Η μελέτη για την ενσωμάτωση των μεταναστών δεύτερης γενιάς είναι ειδικά στοχευμένη στον τομέα της εκπαίδευσης και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εκτίμηση είναι ότι θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο, τόσο για τoν καλύτερο σχεδιασμό των πολιτικών ένταξης, όσο και για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων που πραγματοποιούνται από το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στην εθνική στρατηγική για την ένταξη της δεύτερης γενιάς μεταναστών, με έμφαση στους δύο προαναφερόμενους τομείς.
70 Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2011

Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

22.066,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

22.066,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2011 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Αξιολόγηση της ανταπόκρισης της εθνικής πολιτικής στις 10 Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, β) Η προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, γ) Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και τα μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής, δ) Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη των Ρομά
71 Data without Boundaries (DWB) Καππή Χ. & Καπέλλα Α. 2011

Data without Boundaries (DWB)

Υπεύθυνος

Καππή Χ. & Καπέλλα Α.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

48

Φορέας Χρηματοδότησης

E.E. - 7o ΠΠ

Χρηματοδοτούμενο

65.257,60

Συνολικός Προϋπολογισμός

8.617.160,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου Data Without Boundaries, που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., είναι να διερευνήσει υποστηρικτικούς μηχανισμούς, προϋποθέσεις και συνθήκες για ίση και απρόσκοπτη διακρατική πρόσβαση των ερευνητών σε επίσημα στατιστικά μικρο-δεδομένα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου 'εύκολης' πρόσβασης λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά, νομοθετικά, τεχνικά και πολιτιστικά 'σύνορα'. Το ΕΚΚΕ συμμετέχει στο Πακέτο Εργασίας το οποίο σχεδιάσθηκε για να διερευνήσει τους μηχανισμούς πιστοποίησης των ερευνητών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, το νομικό πλαίσιο παροχής των δεδομένων και τους μηχανισμούς ασφάλειας κατά την πρόσβαση.
72 Δίκτυο κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων(Network of socio-economic experts in the anti-discrimination field) - ΙΙI Καραντίνος Δ. 2011

Δίκτυο κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων(Network of socio-economic experts in the anti-discrimination field) - ΙΙI

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -(Human European Consultancy B.V.)

Χρηματοδοτούμενο

14.120,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

14.120,00

Περίληψη

Το Δίκτυο Κοινωνικοοικονομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της καταπολέμισης των διακρίσεων (SEN) δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στην Κοινότητα ανεξάρτητες εμπειρογνωμοσύνες και συμβουλές καθώς και πληροφορίες για τις διακρίσεις στα πεδία της ηλικίας, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας ή πίστης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του SEN είναι: α) να παρέχει στην Κοινότητα ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο καθώς και εξελίξεις στην πολιτική κατά των διακρίσεων στους τομείς της ηλικίας, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας ή πίστης, και β) να βοηθήσει στην υλοποίηση μιας σειράς ανταλλαγών καλών πρακτικών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την μεταφορά καλών παραδειγμάτων πολιτικής ανάμεσα στις χώρες. Η πρώτη έκθεση για το 2011 είχε ως θέμα τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους και συγκεκριμένα την περιγραφή της κατάστασής τους στην αγορά εργασίας καθώς και την ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής επίπτωσης των διακρίσεων στους ηλικιωμένους εργαζόμενους. Η δεύτερη έκθεση για το 2011 περιέγραψε την οικονομική πτυχή της καταπολέμισης των διακρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση περιέγραψε τη δημόσια συζήτηση για την καταπολέμιση των διακρίσεων, καθώς και τις έρευνες και μελέτες που διεξάγονται για τις διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο.
73 Εκπόνηση μελέτης με θέμα: Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα (Δράση 2.1/09) Τσίγκανου Ι. 2011

Εκπόνηση μελέτης με θέμα: Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα (Δράση 2.1/09)

Υπεύθυνος

Τσίγκανου Ι.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

5

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκο ταμείο ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών-(Διευθυνση Κοινωνικής Ένταξης/Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης-Υπουργείο Εσωτερικών)

Χρηματοδοτούμενο

165.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

295.000,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου είναι ο εντοπισμός και η αποτύπωση των ποικίλων παραμέτρων που συνδέονται με τη διαδικασία άφιξης, εγκατάστασης, διαβίωσης και ένταξης των γυναικών μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία. Το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στις διαφοροποιημένες συνθήκες ένταξης της ομάδας στόχου στον αστικό και αγροτικό χώρο και σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας, στους οποίους υπάρχει υψηλή συγκέντρωση μεταναστριών. H συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάδειξη της συνεισφοράς των μεταναστριών στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνική συνοχή, μέσα από το ρόλο που διαδραματίζουν στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Στοχεύει παράλληλα στην ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων στη μεταναστευτική πολιτική φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, με σκοπό τη διασφάλιση της οριζόντιας ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming) και τη βελτίωση κατά συνέπεια της ζωής των μεταναστριών σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, προσωπικό). Τελικός στόχος της δράσης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τον εντοπισμό των κενών, των αδυναμιών αλλά και των καλών πρακτικών των εφαρμοζόμενων πολιτικών, το βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών και αναγκών των μεταναστριών. Ειδικότερα, στοχεύει α) στην αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών ένταξης και των στοχευμένων δράσεων για τις μετανάστριες ανά τομέα ένταξης, β) στην παροχή συστηματικών πληροφοριών και εμβάθυνση της γνώσης των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία ένταξης των μεταναστριών, γ) στην παροχή τυποποιημένων, σαφών και αξιόπιστων δεδομένων για το θέμα της γυναικείας μετανάστευσης και την ισότητα των φύλων.
74 Ενημερωτική Εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (Δράση 1.5/09) Αφουξενίδης Α. 2011

Ενημερωτική Εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (Δράση 1.5/09)

Υπεύθυνος

Αφουξενίδης Α.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκο ταμείο ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών-(Διευθυνση Κοινωνικής Ένταξης/Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης-Υπουργείο Εσωτερικών)

Χρηματοδοτούμενο

36.388,63

Συνολικός Προϋπολογισμός

288.611,75

Περίληψη

Οι Γενικοί Στόχοι της δράσης 1.5/09 αφορούσαν στα παρακάτω:Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τον αναβαθμισμένο ρόλο των τοπικών αρχών στην ενταξιακή διαδικασία των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από τη θεσμοθέτηση των ΣΕΜ.Η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της θετικής στάσης των τοπικών κοινωνιών σε θέματα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των αρνητικών στερεοτύπων απέναντι τους.Ειδικοί στόχοι της δράσης 1.5/09 ήταν:- Η διασπορά της ενημέρωσης σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση υπηκόων τρίτων χωρών και- Η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές της χώρας.
75 Ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα-(Network of experts in gender equality, social inclusion, health and long-term care - EGGSI - II) Θανοπούλου Μ. & Τσιγκάνου Ι. 2011

Ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα-(Network of experts in gender equality, social inclusion, health and long-term care - EGGSI - II)

Υπεύθυνος

Θανοπούλου Μ. & Τσιγκάνου Ι.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-(IRS-FGB)

Χρηματοδοτούμενο

8.190,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

8.190,00

Περίληψη

Οι εργασίες του Δικτύου διήρκεσαν 2 χρόνια και είχαν ως αντικείμενο 4 θέματα για την ισότητα των Φύλων. Το πρώτο ήταν η Βία κατά των γυναικών και ο ρόλος των στρατηγικών για την ισότητα των Φύλων , την κοινωνική ένταξη και την υγεία. Το δεύτερο θέμα αφορούσε την ενεργό γήρανση και τις πολικές ισότητας των φύλων. Το τρίτο αφορούσε την κοινωνικό-οικονομική επίπτωση των ασφαλιστικών συστημάτων στα δύο φύλα και το αποτέλεσμα των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Τέλος το τέταρτο θέμα αφορούσε την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην κατάσταση των δύο φύλων και στις πολιτικές ισότητας των φύλων.
76 Συγκριτική μελέτη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Σερβία Κετσετζοπούλου Μ. 2011

Συγκριτική μελέτη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Σερβία

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

3

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Χρηματοδοτούμενο

14.760,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

14.760,00

Περίληψη

Εντάσσεται στο πρόγραμμα "ISEDE-NET" (με τη συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σερβία) στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας South East Europe. Ανάθεση στο ΕΚΚΕ από τον ΕΟΜΜΕΧ. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να αναπτυχθεί μια σε βάθος συγκριτική ανάλυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες χώρες (μορφές, κοινά χαρακτηριστικά, μέτρα και πολιτικές) που οδήγησε στον εντοπισμό νέων λύσεων για τον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη πληροφοριών, πρακτικών και εργαλείων, καθώς και την περαιτέρω αξιοποίησή τους μέσω υλοποίησης καινοτόμων πιλοτικών δράσεων και ευρύτερης διάδοσης.
77 Σύμβουλος εκπόνησης σχεδίων δράσης και υποβοήθησης της υλοποίησης δράσεων του ΕΠ ''Ειδικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' Μπαλούρδος Δ. & Τσιγκάνου Ι. 2011

Σύμβουλος εκπόνησης σχεδίων δράσης και υποβοήθησης της υλοποίησης δράσεων του ΕΠ ''Ειδικό Αποθεματικό Απροβλέπτων''

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ. & Τσιγκάνου Ι.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας Χρηματοδότησης

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθωπίνου Δυναμικού-(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης)

Χρηματοδοτούμενο

6.150,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

6.150,00

Περίληψη

Η μελέτη αφορά στην προετοιμασία της προκήρυξης από την Ε.Υ. Εφαρμογής δράσεων ΕΚΤ προς αναδόχους φορείς, για την πράξη του Ε.Π. Ειδικό Αποθεματικό Απροβλέπτων«Υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής επανακατάρτισης και αναβάθμισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων και υποαπαχολουμένων οικοδόμων και συναφών επαγγελματιών, με αντικείμενο την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων», με τη μέθοδο υλοποίησης των κουπονιών (Vouchers) κατάρτισης και συγκεκριμένων πλαισίων αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης, βασισμένων σε πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα».
78 Υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με την διαδικασία του voucher 'κατάρτιση οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων σε δεξιότητες σχετικές με την ενεργειακή αναβάθμιση' Μπαλούρδος Δ. 2011

Υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με την διαδικασία του voucher 'κατάρτιση οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων σε δεξιότητες σχετικές με την ενεργειακή αναβάθμιση'

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2011

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

6.150,00

Περίληψη

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανίχνευση και συστηματική περιγραφή της υλοποίησης της διαδικασίας χρηματοδότησης και τον καθορισμό συγκεκριμένων πλαισίων των αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης, που θα συμπεριληφθούν σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με την διαδικασία του voucher, κατάρτιση οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων σε δεξιότητες σχετικές με την ενεργειακή αναβάθμιση.
79 Μελέτη για το ρόλο των ανδρών στην ισότητα των φύλων Μαράτου-Αλιπραντή Λ. 2010

Μελέτη για το ρόλο των ανδρών στην ισότητα των φύλων

Υπεύθυνος

Μαράτου-Αλιπραντή Λ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο της ευρωπαϊκής αυτής μελέτης είναι η πιο εμπεριστατωμένη γνώση και κατανόηση του ρόλου και των απόψεων των ανδρών σχετικά με το ζήτημα της ισότητας των δυο φύλων στις 27-χώρες μέλη της ΕΕ. Αυτή η γνώση θα επιτρέψει σε όσους σχεδιάζουν πολιτικές όχι μόνον να σχεδιάσουν πιο κατάλληλες πολιτικές αλλά και να τις εφαρμόσουν λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των ανδρών προκειμένου αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές ώστε να επιτύχουν το στόχο της ισότητας των δυο φύλων. Οι τομείς που κυρίως διερευνώνται είναι: 1. Ο βαθμός εμπλοκής των ανδρών στις οικιακές εργασίες και στην φροντίδα των παιδιών. 2. Τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των ανδρών και συγκριτική διερεύνηση. 3. Γενικά και ειδικά θέματα, όπως η υγεία, η βία κλπ.
80 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Σερβία και Ουκρανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Innovative Social Enterprise Development Network" Κετσετζοπούλου Μ. 2010

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Σερβία και Ουκρανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Innovative Social Enterprise Development Network"

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

8

Φορέας Χρηματοδότησης

Κοινοτική πρωτοβουλία South East Europe, Ανάθεση στο ΕΚΚΕ από τον ΕΟΜΜΕΧ

Χρηματοδοτούμενο

24.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στόχος του προγράμματος ήταν να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, ανάπτυξης νέων υποστηρικτικών εργαλείων, εξεύρεσης νέων λύσεων και πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
81 Μετανάστευση και αστική σύγκρουση στο επίπεδο της γειτονίας: Το κέντρο της Αθήνας και η περίπτωση του Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών Κανδύλης Γ. 2010

Μετανάστευση και αστική σύγκρουση στο επίπεδο της γειτονίας: Το κέντρο της Αθήνας και η περίπτωση του Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών

Υπεύθυνος

Κανδύλης Γ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνεςΦορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορούσε τη διερεύνηση της αντιμεταναστευτικής κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας που είχε κάνει λίγο νωρίτερα την εμφάνισή της με τη μορφή ενός τοπικού κινήματος. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τις αιτίες ανάδειξης του φαινομένου, το περιεχόμενο του ρατσιστικού λόγου, το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και την ιδιαίτερη τοπική διάσταση που έμοιαζαν από τότε να λαμβάνουν οι πρακτικές απόρριψης της μεταναστευτικής παρουσίας εκ μέρους των γηγενών.
82 Εργαστήριο για την παρακολούθηση των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής Μπαλούρδος Δ. 2010

Εργαστήριο για την παρακολούθηση των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνεςΦορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το Εργαστήριο οργανώνεται στην λογική των θεματικών βάσεων με τελικό στόχο να καταστούν αυτές πολιτικά ερευνητικά εργαλεία στα χέρια των ερευνητών και των σπουδαστών των Κοινωνικών Επιστημών. Επιπλέον, οι θεματικές βάσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για όσους και όσες επιθυμούν μια κάτοψη των παραμέτρων που προσδιορίζουν την οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας. Οι θεματικές βάσεις περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα, ορισμούς μεταβλητών, σχολιασμένη βιβλιογραφία, σύντομο περιγραφικό σχόλιο, web links, ερωτηματολόγια. Ήδη σε εσωτερικό δίκτυο προς χρήση των ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών λειτουργούν σε πειραματική μορφή θεματικές βάσεις της αγοράς εργασίας, των δημογραφικών δεδομένων και της διανομής του εισοδήματος. Επιπλέον, πρόκειται να αναπτυχθούν βάσεις που θα αφορούν τις παρεμβάσεις κοινωνικο-επαγγελματικής (επαν-) ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, και ειδικότερο των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τις δραστηριότητες και τους φορείς του τομέα της Kοινωνικής Oικονομίας, καθώς και συγκεκριμένες πτυχές του Kοινωνικού Kράτους, της οικογένειας κ.α.
83 Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι. Τσακίρης Κ. 2010

Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι.

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

7

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

1.200,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.200,00

Περίληψη

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση των δεδομένων λειτουργίας των Ιαματικών Μονάδων (ιστορικό, τρόπος λειτουργίας, νομική μορφή διαχείρισης, κλπ) με στόχους την ανάδειξη της σημασίας τους ως αναπτυξιακής παραμέτρου της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και την ανίχνευση των διαφαινόμενων προοπτικών βιωσιμότητας και αποδοτικότητάς τους. Το Πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΚΙΠΕ), με τον οποίο έχει συναφθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας με αντικείμενο τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για θέματα θερμαλισμού. Στην πρώτη φάση της έρευνας, η οποία ήδη διεξάγεται, συγκεντρώνεται πληροφοριακό και στατιστικό υλικό και διακινούνται ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης κατά μονάδα και αφορούν την ταυτότητα κάθε μονάδας, το λειτουργικό τους πλαίσιο, τη φέρουσα ικανότητα των επιμέρους πηγών κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από το ΣΔΚΙΠΕ, τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι δυνατότητες πραγματοποίησης επιμέρους εξειδικευμένων ερευνών σε επιλεγμένες Ιαματικές Μονάδες. Η συνεργασία με το ΣΔΚΙΠΕ και η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος εντάσεται στο γενικότερο πρόγραμμα:«Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης».
84 Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2010

Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

22.066,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

22.066,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2010 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Εργαζόμενοι Φτωχοί και η κατάτμηση της αγοράς εργασίας, β) Η μέτρηση της ακραίας φτώχειας, γ) Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και οι εξελίξεις στην Κοινωνική Πολιτική υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας.
85 Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI. Λιναρδής Α. 2010

Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI.

Υπεύθυνος

Λιναρδής Α.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

14

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΠ Ανατγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Χρηματοδοτούμενο

20.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

125.000,00

Περίληψη

Η πληροφορική τεχνολογία παρέχει στους κοινωνικούς επιστήμονες αυξημένες δυνατότητες για την παραγωγή, ανάλυση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων. Η αξιοποίηση της από την κοινωνική έρευνα μετέβαλε δραστικά τις ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών και τις κατέστησε ιδιαίτερα κρίσιμες για την εμπειρική έρευνα. Ωστόσο η συγκρότηση ερευνητικών υποδομών για τις κοινωνικές επιστήμες υπόκειται στους μεθοδολογικούς και θεωρητικούς περιορισμούς που επιβάλουν οι κοινωνικές επιστήμες. Ως ερευνητικές υποδομές ορίζονται ολοκληρωμένα περιβάλλοντα που αναπτύσσονται και αξιοποιούνται από επιστημονικά δίκτυα με στόχο την μεθοδολογικά ελεγχόμενη παραγωγή, ανάλυση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πριν η ΕΕ εκφράσει το ενδιαφέρον της για τις ερευνητικές υποδομές, συγκεκριμένοι ερευνητικοί φορείς προχώρησαν στη δημιουργία ενώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας. Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στο χώρο των κοινωνικών επιστημών ήταν η CESSDA (Council of European Social Science Data Archives). Το αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών στην χώρα μας ήταν η δημιουργία της Ελληνικής Τράπεζας Κοινωνικών Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών [ΕΚΚΕ], που είναι σήμερα μια σημαντική ερευνητική υποδομή στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, και μέλος CESSDA από το 2000.Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της δυνατότητας και των προϋποθέσεων συμμετοχής της χώρας στην αναβάθμιση της Ερευνητικής Υποδομής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών (Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure). Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση αφενός μιας μελέτης σκοπιμότητας αφετέρου μιας στρατηγικής για τον ανασχεδιασμό την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής από τη χώρα μας.Το έργο προβλέπει δύο ημερίδες και την επιμέλεια ενός συλλογικού τόμου.
86 Συγκρότηση και αποκατάσταση του αρχείου του ΕΚΚΕ: Η ιστορία του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια Παπαθανασίου Ι. 2010

Συγκρότηση και αποκατάσταση του αρχείου του ΕΚΚΕ: Η ιστορία του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια

Υπεύθυνος

Παπαθανασίου Ι.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση και ταξινόμηση του αρχείου του ΕΚΚΕ μέσω της ανασυγκρότησης των ήδη υπαρχόντων στη διοίκηση του Κέντρου αρχειακών τεκμηρίων αλλά και μέσω της δημιουργίας νέων αυτόνομων αρχειακών σειρών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οργάνωση του υφιστάμενου διοικητικού αρχείου, η έμφαση, ωστόσο, αποδίδεται σε δύο διαφορετικούς τομείς. Ο πρώτος αφορά την ανάδειξη των πεδίων της ερευνητικής δραστηριότητας του Κέντρου, όπως αυτά εξελίχθηκαν μέσα στο χρόνο, αλλά και τις σχέσεις που καλλιεργήθηκαν με συναφή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο δεύτερος αφορά την καταγραφή της μνήμης για το Κέντρο με τη δημιουργία ενός αρχείου προφορικών μαρτυριών κοινωνικών επιστημόνων, οι οποίοι συνέδεσαν κάποια φάση της ερευνητικής διαδρομής και των επιστημονικών τους αναζητήσεων με το ΕΚΚΕ.
87 Απόψεις ειδικών και πρόταση για τη μέτρηση των ανισοτήτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -27 Υφαντόπουλος Γ. & Μπαλούρδος Δ. 2010

Απόψεις ειδικών και πρόταση για τη μέτρηση των ανισοτήτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -27

Υπεύθυνος

Υφαντόπουλος Γ. & Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

10

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ΓΔ- SANCO

Χρηματοδοτούμενο

30.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

200.000,00

Περίληψη

Στόχος του Προγράμματος ήταν να προταθούν και να εκτιμηθούν δείκτες υγείας του πληθυσμού, με χρήση δεδομένων από διαθέσιμες πηγές όπως είναι π.χ. η έρευνα EU SILC και άλλες διαθέσιμες πηγές. Οι δείκτες αυτοί θα μπορούσαν να καταγράψουν και να εκτιμήσουν τις ανισότητες στην υγεία του πληθυσμού μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η τελική επιλογή τους θα αποτελέσει τη βάση μιας διαδικασίας παρακολούθησης της κατάστασης υγείας και στις υφιστάμενες ανισότητες υγείας του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
88 Δίκτυο κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων(Network of socio-economic experts in the anti-discrimination field) - ΙΙ Καραντίνος Δ. 2010

Δίκτυο κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων(Network of socio-economic experts in the anti-discrimination field) - ΙΙ

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -(Human European Consultancy B.V.)

Χρηματοδοτούμενο

14.120,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

14.120,00

Περίληψη

Το Δίκτυο Κοινωνικοοικονομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της καταπολέμισης των διακρίσεων (SEN) δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στην Κοινότητα ανεξάρτητες εμπειρογνωμοσύνες και συμβουλές καθώς και πληροφορίες για τις διακρίσεις στα πεδία της ηλικίας, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας ή πίστης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του SEN είναι: α) να παρέχει στην Κοινότητα ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο καθώς και εξελίξεις στην πολιτική κατά των διακρίσεων στους τομείς της ηλικίας, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας ή πίστης, και β) να βοηθήσει στην υλοποίηση μιας σειράς ανταλλαγών καλών πρακτικών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την μεταφορά καλών παραδειγμάτων πολιτικής ανάμεσα στις χώρες. Η πρώτη έκθεση για το 2010 συνέλεξε πληροφορίες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφυλοι άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας και τις διακρίσεις αναφορικά με την πρόσβαση στην απασχόληση και την απασχολησιμότητα. Η δεύτερη έκθεση για το 2010 περιέγραψε την κατάσταση απασχόλησης των εθνοτικών μειονοτήτων, μεταναστών και μη, καθώς και τα βασικά θέματα διακρίσεων που αυτές οι ομάδες; αντιμετωπίζουν.
89 Δίκτυο Ξενώνων Αντιμετώπισης Κρίσης & Θεραπείας Κακοποιημένων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα Μπαλούρδος Δ. 2010

Δίκτυο Ξενώνων Αντιμετώπισης Κρίσης & Θεραπείας Κακοποιημένων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ -ΕΖΕΣ¨Νορβηγία, Ισλανδία, και Λιχτενστάιν, 2004-2009

Χρηματοδοτούμενο

11.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στόχος του έργου ήταν α) αξιολόγηση του δικτύου ξενώνων αντιμετώπισης της κρίσης και θεραπείας κακοποιημένων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS και β) την καταγραφή καλών πρακτικών για την πρόληψη, κακοποίησης και παραμέληση παιδιών.
90 Εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν μετανάστριες στον τομέα της απασχόλησης Κονδύλη Δ. 2010

Εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν μετανάστριες στον τομέα της απασχόλησης

Υπεύθυνος

Κονδύλη Δ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

10

Φορέας Χρηματοδότησης

PROGRESS EE & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χρηματοδοτούμενο

10.009,75

Συνολικός Προϋπολογισμός

10.009,75

Περίληψη

Αντικείμενο και στόχο της μελέτης ήταν τα ακόλουθα : α) ο εντοπισμός και παρουσίαση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών σχετικά με την απασχόληση των μεταναστριών β) ανίχνευση, εντοπισμός και περιγραφή ελληνικών καλών πρακτικών γ) κριτική αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο και δ) διερεύνηση των δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας σχετικής με τις ευρωπαϊκές πρακτικές στην Ελλάδα.
91 Ευρωπαική κοινωνική έρευνα (ESS) - Πέμπτος γύρος Μαλούτας Θ. 2010

Ευρωπαική κοινωνική έρευνα (ESS) - Πέμπτος γύρος

Υπεύθυνος

Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνεςΦορέας Χρηματοδότησης

Αυτοχρηματοδοτούμενο

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

170.000,00

Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι ένα μακροπρόθεσμο ερευνητικό πρόγραμμα συγκριτικής κοινωνικής επιστήμης, το οποίο άρχισε να σχεδιάζεται στα μέσα της δεκαετίας του \'90, υπό την αιγίδα της Μόνιμης Επιτροπής για τις Κοινωνικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστημών, που είναι ο επίσημος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών και τους ακαδημαϊκούς οργανισμούς που εκπροσωπούν την εθνική συμμετοχή της κάθε χώρας. Σήμερα, συμμετέχουν περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα εμπειρικά δεδομένα είναι ελεύθερα προσπελάσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και για όλους τους γύρους (www.europeansocialsurvey.org).Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας έχει ορίσει ως κεντρικό σκοπό τη συστηματική και συνεκτική μελέτη των στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών των πολιτών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τη γοργά μεταβαλλόμενη και ολοένα συνθετότερη κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών και συνιστούν ταυτόχρονα το αντικείμενο μείζονων ευρωπαϊκών πολιτικών. Μέσα από τη μελέτη αυτή, επιχειρείται η ανάδειξη και ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προσανατολισμών του κοινού και των μετασχηματιζόμενων θεσμών και πολιτικών - οικονομικών δομών της Ευρώπης.
92 Λευκάδα-Κοινοτισμός των Λευκαδίων μεταναστών: Κοινοτικά δίκτυα και αποτυπώσεις της συλλογικής μνήμης Θανοπούλου Μ. 2010

Λευκάδα-Κοινοτισμός των Λευκαδίων μεταναστών: Κοινοτικά δίκτυα και αποτυπώσεις της συλλογικής μνήμης

Υπεύθυνος

Θανοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

ΤΕΔΚ Λευκάδας

Χρηματοδοτούμενο

38.148,45

Συνολικός Προϋπολογισμός

38.148,45

Περίληψη

Στόχος του Προγράμματος είναι η μελέτη των μορφών συλλογικής οργάνωσης των Λευκαδίων σε μεταναστευτικούς συλλόγους που εδρεύουν σε διαφορές περιοχές της χώρας, η σχέση των συλλόγων με τον τόπο καταγωγής τους και ο βαθμός στον οποίο αυτή μετασχηματίζεται στο χρόνο. Θα μελετηθεί επιπλέον η σχέση μεταξύ των συλλόγων, θα διερευνηθεί αναλυτικά ο ρόλος των κοινοτικών τους δικτύων όπως αυτά αναπτύσσονται σήμερα (νέες μορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνικό επίπεδο), καθώς και οι σύγχρονες μεταλλαγές που παρατηρούνται λόγω της κινητικότητας και της άμεσης πρόσβασης των Λευκαδίων στην κοινότητα καταγωγής. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μελέτης του κοινοτισμού, επιμέρους στόχος είναι να αναδειχθούν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία συγκρότησης της τοπικής ταυτότητας - η διατήρηση της οποίας είναι σύμφυτη με το φαινόμενο του κοινοτισμού- μέσω της ανάλυσης εντύπων (εφημερίδων ή περιοδικών των συλλόγων ή ανεξάρτητων εκδοτών) που απευθύνονται στους Λευκάδιους μετανάστες. Ιδιαίτερο τέτοιο στοιχείο της τοπικής ταυτότητας που ενδιαφέρει εδώ είναι η συλλογική μνήμη και μάλιστα δυο επιμέρους θεματικές της, η μνήμη της μετανάστευσης και η μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου όπως αποτυπώνονται στα παραπάνω έντυπα.
93 Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη σε βάθος αποτίμηση των μεσο-μακροπροθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη δια Μαλούτας Θ. 2010

Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη σε βάθος αποτίμηση των μεσο-μακροπροθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη δια

Υπεύθυνος

Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνες

7

Φορέας Χρηματοδότησης

Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Χρηματοδοτούμενο

67.681,26

Συνολικός Προϋπολογισμός

135.362,52

Περίληψη

α) Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις πληγείσες περιοχές όσον αφορά, αφενός, στην κατάσταση πριν την καταστροφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία, δημογραφικά χαρακτηριστικά, συνθήκες διαβίωσης ,οικονομικά χαρακτηριστικά, αγορά εργασίας-απασχόληση και ανεργία, κτηριακό κεφάλαιο-στεγαστικές συνθήκες και οικοδόμηση, δίκτυο οικισμών-χωροταξική οργάνωση) και, αφετέρου, στην κατάσταση των περιοχών μετά την καταστροφή (Καταγραφή ζημιών στο οικονομικό, κοινωνικό, οικιστικό και φυσικό περιβάλλον).β) Εκτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών των πυρκαγιών. γ)Εκτίμηση των προοπτικών και δυνατοτήτων ανάπτυξης κάθε περιοχής με ανάλυση SWOT.δ) Διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης αντιμετώπισης των συνεπειών μέσω ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τη στοχευμένη κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, την αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική επανένταξη του ανθρώπινου δυναμικού των πληγέντων περιοχών και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.
94 Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας IV Μπαλούρδος Δ. 2010

Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας IV

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2010

Διάρκεια σε μήνεςΦορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας συμβάλει από το 2001 στην κατανόηση των κυριοτέρων κοινωνικών τάσεων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, μέσα από την έκδοση ενός συλλογικού τόμου που αποτελείται από κείμενα των ερευνητών του τότε Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ). Τα κείμενα αυτά στηρίζονται σε ένα συνδυασμό ποσοτικών στοιχείων, εμπειρικών δεδομένων και αναλυτικών προσεγγίσεων, αποτέλεσμα της δουλειάς των ερευνητών του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής στο ΕΚΚΕ. Από το 2001 έχουν δημοσιευθεί πέντε τεύχη, με το πλέον πρόσφατο να δημοσιεύεται το 2012. Πέρα από τον καθεαυτό ενημερωτικό του χαρακτήρα, το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας επιδιώκει ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση πολιτικής, αλλά και να τροφοδοτήσει με το απαραίτητο υλικό τη μελλοντική επιστημονική έρευνα.
95 Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ) Ζιώμας Δ. 2009

Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

7

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Ανάπτυξης

Χρηματοδοτούμενο

40.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

40.500,00

Περίληψη

Στόχος του έργου είναι η επεξεργασία και διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την προώθηση του Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει μια Μελέτη η οποία επιχειρεί α) να διερευνήσει και να αναδείξει την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τις δραστηριότητες της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από τη συλλογή και ανάλυση όλων των σχετικών διαθέσιμων πληροφοριών και β) να αναλύσει τους διάφορους μηχανισμούς υποστήριξης και εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία που απαιτούνται. Περιλαμβάνει επίσης τον εντοπισμό και ανάλυση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στο πεδίο αυτό, καθώς επίσης και την κατάρτιση ενός ειδικού Σχεδίου Δράσης.
96 Η πορεία της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα-Τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευποπαϊκής Επιτροπής. Ζιώμας Δ. 2009

Η πορεία της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα-Τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευποπαϊκής Επιτροπής.

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

10

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης των Αναπτυξιακών -συγχρηματοδοτούμενων- Προγραμμάτων)

Χρηματοδοτούμενο

49.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

49.000,00

Περίληψη

Το έργο περιλαμβάνει δυο μελέτες και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα που άπτονται της εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Στόχος της πρώτης Μελέτης είναι η επεξεργασία και διαμόρφωση ενός πλαισίου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του προγράμματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Η δεύτερη Μελέτη βασίζεται στα στοιχεία της έρευνας πεδίου που διεξήχθη και επιχειρεί να αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση και να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης -που συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα με σκοπό την εργασιακή (επαν-)ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Μελέτη περιλαμβάνει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών.
97 Mediterranean intermittent river management - MIRAGE Τσακίρης Κ. 2009

Mediterranean intermittent river management - MIRAGE

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Χρηματοδοτούμενο

15.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

15.000,00

Περίληψη

H συνεργασία των φορέων από εννέα διαφορετικά κράτη σε θέματα διαχείρισης υδάτων ποταμών διακοπτόμενης ζωής. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ / ΕΚΚΕ είναι ανάδοχος μέρους του Έργου που έχει αναλάβει το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η συμμετοχή του ΕΚΚΕ συνίσταται στην προβολή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος MIRAGE.Για την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, η συμμετοχή της στο πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: "Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης".
98 Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2009

Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

21.300,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

21.300,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2009 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Αξιολόγηση της επίπτωσης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στη φτώχεια και των κοινωνικό αποκλεισμό, β) Επισκόπηση των προγραμμάτων/επιδομάτων ελάχιστου εισοδήματος ελάχιστου εισοδήματος, γ) Στεγαστικός Αποκλεισμός και ¶στεγοι.
99 Δίκτυο κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων(Network of socio-economic experts in the anti-discrimination field) Καραντίνος Δ. 2009

Δίκτυο κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων(Network of socio-economic experts in the anti-discrimination field)

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -(Human European Consultancy B.V.)

Χρηματοδοτούμενο

14.120,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

14.120,00

Περίληψη

Το Δίκτυο Κοινωνικοοικονομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της καταπολέμισης των διακρίσεων (SEN) δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στην Κοινότητα ανεξάρτητες εμπειρογνωμοσύνες και συμβουλές καθώς και πληροφορίες για τις διακρίσεις στα πεδία της ηλικίας, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας ή πίστης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του SEN είναι: α) να παρέχει στην Κοινότητα ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο καθώς και εξελίξεις στην πολιτική κατά των διακρίσεων στους τομείς της ηλικίας, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας ή πίστης, και β) να βοηθήσει στην υλοποίηση μιας σειράς ανταλλαγών καλών πρακτικών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την μεταφορά καλών παραδειγμάτων πολιτικής ανάμεσα στις χώρες. Η πρώτη σειρά εθνικών εκθέσεων (NR1 και NR2) αποσκοπούσε στην παροχή μιας συνολικής εικόνας αναφορικά με τις τάσεις, τις κοινωνικές παραμέτρους και τα οικονομικά θέματα που σχετίζονταν με το πλαίσιο της Εθνικής και της Κοινοτικής πολιτικής καταπολέμισης των διακρίσεων.
100 Η πραγματικότητα στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας σε σχέση με την απασχόληση και την εκπαίδευση Καραντίνος Δ. 2009

Η πραγματικότητα στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας σε σχέση με την απασχόληση και την εκπαίδευση

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

3

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΜΟΔ Α.Ε.

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

59.000,00

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει τις περιφερειακές ανισότητες στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης καθώς και της εξέλιξής τους κατά την περασμένη δεκαετία, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτές μειώνονται ή αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Ανάμεσα στους σκοπούς της μελέτης ήταν και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής.
101 Το εννοιολογικό ''Παράδειγμα'' στην ταξινόμηση- Εφαρμογές για σχεδιασμό μοντέλων στις βάσεις δεδομένων για τις κοινωνικές επιστήμες - COST A 31 Καππή Χ. 2009

Το εννοιολογικό ''Παράδειγμα'' στην ταξινόμηση- Εφαρμογές για σχεδιασμό μοντέλων στις βάσεις δεδομένων για τις κοινωνικές επιστήμες - COST A 31

Υπεύθυνος

Καππή Χ.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

27

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-(COST OFFICE)

Χρηματοδοτούμενο

3.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

3.000,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό διερευνά το εννοιολογικό ''Παράδειγμα'' στην ταξινόμηση και τις εφαρμογές του για τον σχεδιασμό μοντέλων στις βάσεις δεδομένων για τις κοινωνικές επιστήμες.
102 Αξιολόγηση του προγράμματος: Εκπαίδευση του προσωπικού "Over 18" σε Ευρωπαϊκές Χώρες Φακιόλας Ν. 2009

Αξιολόγηση του προγράμματος: Εκπαίδευση του προσωπικού "Over 18" σε Ευρωπαϊκές Χώρες

Υπεύθυνος

Φακιόλας Ν.

Έτος έναρξης

2009

Διάρκεια σε μήνες

3

Φορέας Χρηματοδότησης

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια

Χρηματοδοτούμενο

7.450,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αξιολόγησης του προγράμματος: Εκπαίδευση του προσωπικού "Over 18" σε Ευρωπαϊκές Χώρες
103 Οργάνωση θεσμού σταθερής μορφής περιοδικής επιμόρφωσης Χατζηγιάννη Α. 2008

Οργάνωση θεσμού σταθερής μορφής περιοδικής επιμόρφωσης

Υπεύθυνος

Χατζηγιάννη Α.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Οργανισμός Eπιμόρφωσης Eκπαιδευτικών, Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ

Χρηματοδοτούμενο

13.800,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

27.600,00

Περίληψη

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και στο πλαίσιο της πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ο.ΕΠ.Ε.Κ.» γίνεται μια πιο συστηματική προσπάθεια για την οργάνωση ενός νέου θεσμού σταθερής μορφής περιοδικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του οποίου η απουσία είναι γεγονός τόσο στην Α' βάθμια όσο και στην Β' βάθμια εκπαίδευση. Σκοπός του θεσμού αποτελεί η συχνή και συστηματική ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, βάσει των αναγκών που προκύπτουν, σε τακτά διαστήματα. Το έργο αυτό έχει ως στόχο την διατύπωση προδιαγραφών για την «Οργάνωση θεσμού σταθερής μορφής περιοδικής επιμόρφωσης».
104 Ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χατζηγιάννη Α. 2008

Ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Υπεύθυνος

Χατζηγιάννη Α.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Οργανισμός Eπιμόρφωσης Eκπαιδευτικών, Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ

Χρηματοδοτούμενο

11.040,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

22.080,00

Περίληψη

Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών των διαφορετικών βαθμίδων, σε σχέση με το τι κρίνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι τους είναι αναγκαίο. Μέσω ποιοτικών και ποσοτικών τεχνικών, ανιχνεύθηκαν οι ανάγκες αυτές και έγιναν προτάσεις ώστε να σχεδιαστούν ανάλογες επιμορφωτικές δράσεις από τον ΟΕΠΕΚ.
105 Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2008

Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

21.300,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

21.300,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2008 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Αξιολόγηση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 υπό το πρίσμα της προώθησης της κοινωνικής ένταξης, β) Η Ευρωπαϊκή Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού για την Κοινωνική Ένταξη: βαθμός ενημέρωσης και κατανόησης της Μεθόδου στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2008, δυνατά και αδύνατα σημεία, γ) Αξιολόγηση των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010.
106 Αξιολόγηση/Απολογισμός των αποτελεσμάτων των αξόνων προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ ''Υγεία-Πρόνοια'' με έμφαση στην περίοδο 2006-2008 Χρυσάκης Μ. 2008

Αξιολόγηση/Απολογισμός των αποτελεσμάτων των αξόνων προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ ''Υγεία-Πρόνοια'' με έμφαση στην περίοδο 2006-2008

Υπεύθυνος

Χρυσάκης Μ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

3

Φορέας Χρηματοδότησης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ''Υγεία-Πρόνοια''

Χρηματοδοτούμενο

5.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

5.000,00

Περίληψη

Το έργο της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ αφορούσε την αποτίμηση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» κατά το τελευταίο στάδιο της υλοποίησής του στο πλαίσιο της τρίτης Προγραμματικής Περιόδου. Το έργο συνέβαλε ουσιαστικά στην αποφυγή απώλειας πόρων, ειδικά στους ¶ξονες 1 (Υγεία) και 2 (Ψυχική Υγεία) που αποτελούσαν και τον πυρήνα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Καθώς είχε ήδη συμπληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος υλοποίησης (περίπου το 95% της περιόδου (2001 ? 2008), το Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» όφειλε να εμφανίζει σημαντική πρόοδο υλοποίησης, όχι μόνο στις τιμές ενεργοποιημένων πόρων, αλλά και στην ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η πρόοδος αυτή εξετάστηκε διεξοδικά στο πλαίσιο της ερευνητικής έκθεσης (έχει ολοκληρωθεί).
107 Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πότων του Δ. Ωρωπού, Ν. Αττικής - Διερεύνηση έκτασης ρύπανσης εξασθενούς χρωμίου Τσακίρης Κ. 2008

Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πότων του Δ. Ωρωπού, Ν. Αττικής - Διερεύνηση έκτασης ρύπανσης εξασθενούς χρωμίου

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Χρηματοδοτούμενο

4.760,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

4.760,00

Περίληψη

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν η διερεύνηση των προβλημάτων που δημιουργεί ρύπανση του ποταμού Ασωπού στην περιοχή του Δ. Ωρωπού και τη δημιουργία ενός σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Η συμμετοχή της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ συνίσταται στην Πληροφόρηση και στην Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήγαγε το Πολυτεχνείο Κρήτης.Το πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: "Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης".
108 Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο Πετρονώτη Μ. 2008

Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο

Υπεύθυνος

Πετρονώτη Μ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-Ο.ΕΠ.ΕΚ

Χρηματοδοτούμενο

26.061,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

52.122,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό διερευνά τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στα σχολεία
109 Ενσωμάτωση/Αποκλεισμός των πολιτικών προσφύγων στην κυπριακή κοινωνία Μάρκου Α. 2008

Ενσωμάτωση/Αποκλεισμός των πολιτικών προσφύγων στην κυπριακή κοινωνία

Υπεύθυνος

Μάρκου Α.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης και Έρευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

15.600,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

75.362,32

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την ενσωμάτωση/αποκλεισμό των πολιτικών προσφύγων στην κυπριακή κοινωνία
110 Εξωτερική αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα το συσχετισμό οικγενειακού-κοινωνικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού Μαλούτας Θ. 2008

Εξωτερική αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα το συσχετισμό οικγενειακού-κοινωνικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού

Υπεύθυνος

Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-Ο.ΕΠ.ΕΚ

Χρηματοδοτούμενο

45.517,45

Συνολικός Προϋπολογισμός

91.034,90

Περίληψη

Πρόκειται για μια εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα το συσχετισμό οικγενειακού-κοινωνικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού
111 Επαγγελματικά περιγράμματα των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα Κικίλιας Η. 2008

Επαγγελματικά περιγράμματα των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Υπεύθυνος

Κικίλιας Η.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Χρηματοδοτούμενο

13.090,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

13.090,00

Περίληψη

Δημιουργία προφίλ εργασίας των πτυχιούχων στη χώρα μας, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να ενημερωθούν οι πληροφορίες που υπάρχουν στον σχετικό δικτυακό τόπο της πρωτοβουλίας.
112 Η επαγγελματική κατάσταση του θεάτρου και του χορού και το κοινό τους Παναγιωτόπουλος Ν. & Μαλούτας Θ. 2008

Η επαγγελματική κατάσταση του θεάτρου και του χορού και το κοινό τους

Υπεύθυνος

Παναγιωτόπουλος Ν. & Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

18

Φορέας Χρηματοδότησης

Εθνικό Κέντρο Θεάτρου Χορού-ΕΚΕΘΕΧ

Χρηματοδοτούμενο

90.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

90.000,00

Περίληψη

Πρόκειται για μια έρευνα σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης του θεάτρου και του χορού και το κοινό τους
113 Μeta-analysis of gender and science research Μαράτου-Αλιπραντή Λ. 2008

Μeta-analysis of gender and science research

Υπεύθυνος

Μαράτου-Αλιπραντή Λ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Παρά την αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου και τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην απασχόληση, εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική διάρθρωση ανάμεσα στα δύο φύλα με κύριο χαρακτηριστικό την μικρή παρουσία των γυναικών σε θέσεις υψηλών βαθμίδων / υπευθυνοτήτων και ειδικότερα στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο. Όπως τα στατισιτκά δεδομένα και οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν, οι γυναίκες παραμένουν η μειοψηφία στις επιστημονικές-ερευνητικές θέσεις υψηλού επιπέδου και οι κατά φύλο διακρίσεις αποτελούν το χαρακτηριστικό της ερευνητικής σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης επιχειρείται σε πρώτη φάση εξαντλητική καταγραφή και εισαγωγή σε ειδική βάση δεδομένων των ερευνών, μελετών, βιβλίων, άρθρων, διδακτορικών, πτυχιακών μελετών κλπ εκδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί διεπιστημονικά σχετικά με τις έμφυλες διακρίσεις στον ερευνητικό-επιστημονικό τομέα κατά την περίοδο 1980-2010. Στη συνέχεια, κάθε εταίρος θα συγγράψει ΄Εκθεση σύμφωνα με τα ευρήματα της πρώτης φάσης αναλύοντας τους παράγοντες που συντελούν στην εμμονή των έμφυλων διακρίσεων και επισημαίνοντας τα υπάρχοντα κενά.
114 Οργάνωση και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών σε ζητήματα ισότητας των φύλων Μαράτου-Αλιπραντή Λ. 2008

Οργάνωση και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών σε ζητήματα ισότητας των φύλων

Υπεύθυνος

Μαράτου-Αλιπραντή Λ.

Έτος έναρξης

2008

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στο πλαίσιο αυτού του έργου διερευνώνται οι έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες στο πλαίσιο της συμβίωσης. Καταρχήν διερευνάται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, ενώ δίδεται έμφαση στις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται. Στόχος της συγκριτικής ανάλυσης είναι η διάγνωση της προόδου που έχει συντελεστεί στο ζήτημα των πολιτικών για τις άδειες μητρότητας και τις γονεικές άδειες για την ανατροφή των παιδιών και η ενίσχυση της συμμετοχής των πατέρων. Επίσης διερευνάται η συμμετοχή, η κατανομή των ρόλων και η εμπλοκή των ανδρών-συζύγων στην καθημερινή ζωή. Το ζητούμενο είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των πατέρων στην οικογενειακή ζωή.
115 Action-Linc, Action for Leather Integrated Coorporation Κετσετζοπούλου Μ. 2007

Action-Linc, Action for Leather Integrated Coorporation

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις» στο πλαίσιο των Καινοτόμων μέτρων χρηματοδοτούμενων από το ¶ρθρο 6 του ΕΚΤ υπό τον τίτλο "Innovative approaches to the management of change- Management of demographic change".

Χρηματοδοτούμενο

20.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Σκοπός του προγράμματος, με συντονιστή φορέα τον ΕΟΜΜΕΧ, ήταν η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή στρατηγικής για την βελτίωση της απασχόλησης των εργαζομένων άνω των 50 ετών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
116 Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2007

Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

20.695,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

20.695,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2007 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών, β) Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2005-2006, γ) Επισκόπηση των εξελίξεων στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής.
117 Αναβάθμιση υποδομής για τη δημιουργία πρότυπου κέντρου κοινωνικών ερευνών (ΕΡΥΑΝ/0506/12) Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η. 2007

Αναβάθμιση υποδομής για τη δημιουργία πρότυπου κέντρου κοινωνικών ερευνών (ΕΡΥΑΝ/0506/12)

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

1.530,62

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.530,62

Περίληψη

Αναβάθμιση υποδομής για τη δημιουργία προτύπου κέντρου κοινωνικών ερευνών
118 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Κύπρο: Μοντέλο των γυναικείων συνεταιρισμών (ΟΙΚΟΝ/0506/02) Μάρκου Α. 2007

Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Κύπρο: Μοντέλο των γυναικείων συνεταιρισμών (ΟΙΚΟΝ/0506/02)

Υπεύθυνος

Μάρκου Α.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

5.476,19

Συνολικός Προϋπολογισμός

91.269,83

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό είναι για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Κύπρος: Το Μοντέλο των γυνακείων συνεταιρισμών
119 Δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου τουρισμού στην Κύπρο (ΟΙΚΟΝ/0506/05) Μανώλογλου Ε. 2007

Δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου τουρισμού στην Κύπρο (ΟΙΚΟΝ/0506/05)

Υπεύθυνος

Μανώλογλου Ε.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

5.476,19

Συνολικός Προϋπολογισμός

91.269,83

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό είναι για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Τουρισμού στην Κύπρος
120 Μελέτη των προοπτικών ενίσχυσης της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διερεύνησης των προσδοκιών και των αντιλήψεων των ξένων φοιτητών (ΟΙΚΟΝ/0506/11) Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η. 2007

Μελέτη των προοπτικών ενίσχυσης της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διερεύνησης των προσδοκιών και των αντιλήψεων των ξένων φοιτητών (ΟΙΚΟΝ/0506/11)

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

8.037,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

8.037,00

Περίληψη

Μελέτη των προοπτικών ενίσχυσης της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διερεύνησης των προσδοκιών και των αντιλήψεων των ξένων φοιτητών (ΟΙΚΟΝ/0506/11)
121 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του προσωπικού της ΔΥΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η. 2007

Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του προσωπικού της ΔΥΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

66.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

507.692,31

Περίληψη

Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του προσωπικού της ΔΥΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου
122 Προώθηση της ισότητας & διαδρομές κοινωνικής ενσωμάτωσης στους δήμους Αγ. Βαρβάρας & Αιγάλεω Σακέλλης Γ. & Ζιώμας Δ. 2007

Προώθηση της ισότητας & διαδρομές κοινωνικής ενσωμάτωσης στους δήμους Αγ. Βαρβάρας & Αιγάλεω

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ. & Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

6

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγύης

Χρηματοδοτούμενο

15.400,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

15.400,00

Περίληψη

Προώθηση της ισότητας & διαδρομές κοινωνικής ενσωμάτωσης στους δήμους Αγ. Βαρβάρας & Αιγάλεω
123 Τα κοινωνικά, ψυχολογικά και επαγγελματικά επακόλουθα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο κυπριακό εργασιακό περιβάλλον (ΚΟΙΝΩ/0506/20) Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η. 2007

Τα κοινωνικά, ψυχολογικά και επαγγελματικά επακόλουθα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο κυπριακό εργασιακό περιβάλλον (ΚΟΙΝΩ/0506/20)

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ. & Κικίλιας Η.

Έτος έναρξης

2007

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

1.700,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.700,00

Περίληψη

Τα κοινωνικά, ψυχολογικά και επαγγελματικά επακόλουθα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο κυπριακό εργασιακό περιβάλλον (ΚΟΙΝΩ/0506/20)
124 Μελέτη της Εθνικής και Διεθνούς Βιβλιογραφίας σε θέματα Ισότητας και εκπόνηση καταλόγου Βιβλιογραφίας θεμάτων Ισότητας για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και των ΙΕΚ της χώρας Παντελίδου-Μαλούτα Μ. & Μουρίκη Α. 2006

Μελέτη της Εθνικής και Διεθνούς Βιβλιογραφίας σε θέματα Ισότητας και εκπόνηση καταλόγου Βιβλιογραφίας θεμάτων Ισότητας για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και των ΙΕΚ της χώρας

Υπεύθυνος

Παντελίδου-Μαλούτα Μ. & Μουρίκη Α.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Ισότητας

Χρηματοδοτούμενο

33.100,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

33.100,00

Περίληψη

Στόχος του έργου είναι η έκδοση ενός Βιβλιογραφικού Καταλόγου γύρω από τα θέματα ισότητας των φύλων, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές και τους καθηγητές των ΤΕΕ και των ΙΕΚ της χώρας, γύρω από τα θέματα ισότητας των φύλων και του κατά φύλο καταμερισμού εργασίας.
125 Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2006

Δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική ένταξη (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

20.400,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

20.400,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2006 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Αξιολόγηση της αλληλοτροφοδότησης και συνέργειας των Πολιτικών Ανάπτυξης και των Κοινωνικών Πολιτικών, β) Αξιολόγηση των Πολιτικών για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών και των Μειονοτήτων με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, γ) Τάσεις και πρόσφατες εξελίξεις των μέτρων πολιτικής για την ενεργό ένταξη και για τους ελάχιστους πόρους/εισοδήματα., δ) Αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008.
126 Transnational Exchange for Active Ageing στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 2002-2006 Κετσετζοπούλου Μ. 2006

Transnational Exchange for Active Ageing στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 2002-2006

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

7

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση ?Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες?. Ανάθεση-χρηματοδότηση στο ΕΚΚΕ από European Profiles Α.Ε.

Χρηματοδοτούμενο

5.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διατήρηση/ βελτίωση της συμμετοχής του μεγαλύτερου σε ηλικία εργατικού δυναμικού στην απασχόληση στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρος και Φινλανδία.
127 Ενημέρωση της βάσης δεδομένων για τη δράση των μη κυβερνητικών οικολογικών - περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) (στοιχεία κεφ. 1 ερωτηματολόγιο έρευνας 1996) Τσακίρης Κ. 2006

Ενημέρωση της βάσης δεδομένων για τη δράση των μη κυβερνητικών οικολογικών - περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΜΚΟ-ΠΟ) (στοιχεία κεφ. 1 ερωτηματολόγιο έρευνας 1996)

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

6

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Περίληψη:α) Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων για τις μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚΟ-ΠΟ) (Κεφάλαιο Ιερωτηματολογίου: Ταυτότητα Οργάνωσης, στοιχεία αναγνώρισης) και των Σχημάτων Συνεργασίας των. β) Διάχυση πληροφόρησης στις ΜΚΟ-ΠΟ και στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ στο Internet. www.ekke.gr/estia Το πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: «Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης».
128 Quality in Gender Equality Policies (QUING) Παντελίδου-Μαλούτα Μ. & Μαλούτας Θ. & Τσιγκανου Ι. 2006

Quality in Gender Equality Policies (QUING)

Υπεύθυνος

Παντελίδου-Μαλούτα Μ. & Μαλούτας Θ. & Τσιγκανου Ι.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

54

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 6ο ΠΠ

Χρηματοδοτούμενο

180.420,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

2.054.522,00

Περίληψη

Το QUING είναι διεθνές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Κύριος στόχος στο πλαίσιο του προγράμματος είναι να εξεταστούν συγκριτικά πολιτικές φύλου και ισότητας (gender equality policies) στην Ευρώπη των 27, στην Κροατία και στην Τουρκία. Στο εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά συλλογή και ανάλυση δεδομένων αναφορικά με α) πολιτικές για την έμφυλη βία (gender based violence), β) πολιτικές για την ιδιότητα του πολίτη στο πλαίσιο της οικειότητας (intimate citizenship) και γ) πολιτικές για τη μη απασχόληση (non-employment). Ειδικότερα εξετάστηκαν πολιτικές φύλου και ισότητας στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο, το νόημα της έμφυλης ισότητας στις πολιτικές αυτές και οι ερμηνευτικές πλαισιώσεις των προς αντιμετώπιση θεμάτων. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε με την ανώτατη διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάχθηκε στην κατηγορία: «Good to excellent project» (The project has fully achieved its objectives and technical goals for the period and has even exceeded expectations).
129 Μεγαλώνοντας στην Αθήνα-Ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων Κοτταρίδη Π. 2006

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα-Ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων

Υπεύθυνος

Κοτταρίδη Π.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγύης

Χρηματοδοτούμενο

20.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό διερευνά την ποιότητα της ζωής παιδιών και εφήβων που μεγαλώνουν στην Αθήνα.
130 Στρατηγική για εφαρμοφή της Ατζεντα 21 (ΤΔ21) ως εργαλεία μιας νέου τύπου βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα του 21ου αιώνα (ΕΝΤΕΡ 2004) Σακέλλης Γ. 2006

Στρατηγική για εφαρμοφή της Ατζεντα 21 (ΤΔ21) ως εργαλεία μιας νέου τύπου βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα του 21ου αιώνα (ΕΝΤΕΡ 2004)

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

ΓΓΕΤ- ΕΝΤΕΡ 2004

Χρηματοδοτούμενο

70.200,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Στρατηγική για εφαρμοφή της Ατζεντα 21 (ΤΔ21) ως εργαλεία μιας νέου τύπου βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα του 21ου αιώνα (ΕΝΤΕΡ 2004)
131 Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες & κοινωνική συνοχή στην Αθήνα των αρχών του 21ου αιώνα-Μέτρο 3.3 (Αριστεία) Μαλούτας Θ. 2006

Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες & κοινωνική συνοχή στην Αθήνα των αρχών του 21ου αιώνα-Μέτρο 3.3 (Αριστεία)

Υπεύθυνος

Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2006

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Μέτρο 3.3, Δράση 3.3.1: Αριστεία σε ερευνητικά ινστιτούτα

Χρηματοδοτούμενο

105.555,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα διερευνά τις τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες & κοινωνική συνοχή στην Αθήνα των αρχών του 21ου αιώνα.
132 Μελέτη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 Καραντίνος Δ. 2005

Μελέτη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

53.603,55

Περίληψη

Η μελέτη αποτελείται από επτά κεφάλαια, το πρώτο εκ των οποίων εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση στις βασικές περιοχές της πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό (εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση). Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει την κατάσταση στους τομείς αυτούς στην Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναγνώριση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, απειλών και ευκαιριών υπό μορφή πίνακα SWOT, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αποτίμηση της επίπτωσης των παρεμβάσεων των τελευταίων ετών στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνεται ένα αναπτυξιακό όραμα για το ανθρώπινο δυναμικό και περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής για την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Στο έκτο κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεραιότητες πολιτικής, εκτιμάται η συνάφειά τους με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας και διερευνώνται τα αναμενόμενα από την υιοθέτησή τους πιθανά αποτελέσματα, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται τα συμπεράσματα της μελέτης και διατυπώνονται προτάσεις πολιτικής.
133 Η ενσωμάτωση των απόψεων των παιδιών στις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως βιώνονται από τις μονογονεϊκές οικογένειες: μια Συγκριτική Προσέγγιση μεταξύ Κρατών Μουρίκη Α. 2005

Η ενσωμάτωση των απόψεων των παιδιών στις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως βιώνονται από τις μονογονεϊκές οικογένειες: μια Συγκριτική Προσέγγιση μεταξύ Κρατών

Υπεύθυνος

Μουρίκη Α.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

23

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης/Ε/2

Χρηματοδοτούμενο

51.690,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

206.690,56

Περίληψη

Η ερευνητική ομάδα του ΕΚΚΕ θα εστιάσει στο θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, σε σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βιωματική εμπειρία των παιδιών που προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες και των οικογενειών τους, προκειμένου οι προτάσεις πολιτικής, οι νόμοι που θα πρέπει να ψηφιστούν, τα ενισχυτικά προγράμματα που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, να σχετίζονται άμεσα με τις πραγματικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Τα ευρήματα της έρευνας θα εμπλουτίσουν τον σχεδιασμό πολιτικών και σε άλλα πεδία ενδιαφέροντος, όπως απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, κ.ά.
134 Κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και Κοινωνική επιχειρηματικότητα-Τοπική κοινωνία: Ολοκληρωμένη υποστήριξη (Αναπτυξιακή Σύμπραξη 'Κένταυρος') Ζιώμας Δ. 2005

Κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και Κοινωνική επιχειρηματικότητα-Τοπική κοινωνία: Ολοκληρωμένη υποστήριξη (Αναπτυξιακή Σύμπραξη 'Κένταυρος')

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

39

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL II

Χρηματοδοτούμενο

241.285,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.237.021,62

Περίληψη

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενδυνάμωση του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα προκειμένου να συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανισότητας στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το έργο συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου Τεκμηρίωσης, την κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για τον τομέα, την ανάπτυξη ενός συστήματος κατηγοριοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης, τον εντοπισμό κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών θεσμών και εργαλείων και τη λειτουργία ενός Forum για την Κοινωνική Οικονομία.
135 Ομάδα μη-κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα) Ζιώμας Δ. 2005

Ομάδα μη-κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα)

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

18.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

18.000,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπόνηση μελετών και παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στην κατάρτιση εκθέσεων Αξιολόγησης και Θεματικών Εκθέσεων για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών, τη συστηματική παρακολούθηση και κριτική επισκόπηση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών και Μέτρων Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κύριες εκθέσεις για το έτος 2005 αφορούσαν τα εξής θέματα: α) Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2003-2005, β) Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη σε επίπεδο περιφέρειας στο πλαίσιο των 6 προτεραιοτήτων της ΕΕ για την Κοινωνική Ένταξη, γ) Αξιολόγηση της εφαρμογής στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού για την Κοινωνική Ένταξη.
136 Χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης και πολεοδομικού χώρου στο ΡΣΑ-Σχέσεις με την προσφορά και ζήτηση κατοικίας και επιπτώσεις στις τιμές γης και ακινήτων Εμμανουήλ Δ. 2005

Χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης και πολεοδομικού χώρου στο ΡΣΑ-Σχέσεις με την προσφορά και ζήτηση κατοικίας και επιπτώσεις στις τιμές γης και ακινήτων

Υπεύθυνος

Εμμανουήλ Δ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

Χρηματοδοτούμενο

30.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

30.000,00

Περίληψη

Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει την εξέλιξη της χωρικής εξάπλωσης της Αθήνας μέσω των διαδοχικών επεκτάσεων των σχεδίων πόλεως και τις επιπτώσεις της αύξησης πολεοδομικού χώρου στις τιμές και την προσφορά των κατοικιών. Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση μιας ισορροπημένης αντίληψης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκες του αθηναϊκού οικιστικού συστήματος.
137 Περιβαλλοντικές Μελέτες - Οδηγοί δράσης / Βοήθημα για νέους Τσακίρης Κ. 2005

Περιβαλλοντικές Μελέτες - Οδηγοί δράσης / Βοήθημα για νέους

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

12

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

9.000,00

Περίληψη

Η συνέχιση της συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Σύμφωνα με τη σύμβαση Εκδοτικής Συνεργασίας της 17/7/2000, με την έκδοση και διάθεση του βιβλίου: Γ. Βαβίζου και Κ. Ζαννάκη "Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οδηγοί Δράσης/Βοήθημα για Νέους". Το τελικό κείμενο προέκυψε κατόπιν τηςενσωμάτωσης των παρατηρήσεων που θα υποβάλλουν εκπαιδευτικοί και μαθητέςπου συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο αρχικόκείμενο του συγγραφέα. Το πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα:"Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης".
138 Environmental friendly technologies for rural development - ΚΠ LIFE / ΕΥΡΩΤΑΣ Τσακίρης Κ. 2005

Environmental friendly technologies for rural development - ΚΠ LIFE / ΕΥΡΩΤΑΣ

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

37

Φορέας Χρηματοδότησης

Ε.Ε

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

241.285,00

Περίληψη

Στο πρόγραμμα LIFΕ Περιβάλλον "Environmental Friendly Technologies for Rural Development" οι Φορείς που συμμετέχουν (Νομαρχία Λακωνίας, ΕΚΚΕ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Πολυτεχνείο Κρήτης και οι 8 παραευρώτιοι δήμοι), στόχο έχουν την καλύτερη διαχείριση του βασικού υδατικού πόρου του Νομού. Ο στόχος θα επιδιωχθεί με την εφαρμογή νέων τεχνικών απορρύπανσης και περιορισμού μελλοντικής ρύπανσης. Ο ρόλος της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ ΕΚΚΕ είναι η, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλα τα στάδια υλοποίησης τους προγράμματος και η διεξαγωγή δύο επιτόπιων ερευνών (στην αρχή και στο τέλος του Προγράμματος) για την εξακρίβωση της κατάστασης στην αρχή και στο τέλος του Προγράμματος καθώς και μια κοινωνικο-οικονομική μελέτη.Για την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, η συμμετοχή της στο πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: «Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης».
139 Αειφόρος απασχολησιμόητα της αναπτυξιακής σύμπραξης "Ενέργεια για το αύριο" στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL Τσακίρης Κ. 2005

Αειφόρος απασχολησιμόητα της αναπτυξιακής σύμπραξης "Ενέργεια για το αύριο" στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος της Κ.Π ?Equal?

Χρηματοδοτούμενο

151.300,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

151.300,00

Περίληψη

Στο πρόγραμμα EQUAL "Αειφόρος Απασχολησιμότητα", οι συμμετέχοντες Φορείς Απογευματινή, Econometrica, Μαραθώνιος Αναπτυξιακή, ΚΕΚ-ΕΙΝ και ΕΚΚΕ στόχο έχουν την ενημέρωση των υπαρχουσών επιχειρήσεων στους 9 δήμους της Μαραθωνίου διαδρομής για την περιβαλλοντική διάσταση καθώς επίσης και την επιπλέον εκπαίδευση ανέργων και απασχολουμένων σε περιβαλλοντικά θέματα. Η συμμετοχή της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ έγκειται στη διεξαγωγή μελετών και ερευνών για τη διαπίστωση της σημερινής κατάστασης στην περιοχή καθώς επίσης και η συμμετοχή στον γενικότερο σχεδιασμό και στο περιεχόμενο των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν.Για την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, η συμμετοχή της στο πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: "Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης".
140 Γήρανση του ελληνικού πληθυσμού & Υγεία με έμφαση στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και στις ψυχικές διαταραχές-ΠΕΝΕΔ 2003 Συμεωνίδου Χ. 2005

Γήρανση του ελληνικού πληθυσμού & Υγεία με έμφαση στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και στις ψυχικές διαταραχές-ΠΕΝΕΔ 2003

Υπεύθυνος

Συμεωνίδου Χ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - ΠΕΝΕΔ 2003

Χρηματοδοτούμενο

54.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό διερευνά τη γήρανση του ελληνικού πληθυσμού & υγεία, με έμφαση στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και στις ψυχικές διαταραχές.
141 Διερεύνηση & αξιολόγηση της λειτουργίας & των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδικών χωριών SOS στην Ελλάδα Σακέλλης Γ. 2005

Διερεύνηση & αξιολόγηση της λειτουργίας & των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδικών χωριών SOS στην Ελλάδα

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

6

Φορέας Χρηματοδότησης

Παιδικά Χωριά SOS

Χρηματοδοτούμενο

13.225,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Διερεύνηση & αξιολόγηση της λειτουργίας & των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδικών χωριών SOS στην Ελλάδα
142 Δράσεις προστασίας Μεσογειακών εποχικών λιμνιών νήσου Κρήτης- LIFE/ΕΛΚΕΘΕ Τσακίρης Κ. 2005

Δράσεις προστασίας Μεσογειακών εποχικών λιμνιών νήσου Κρήτης- LIFE/ΕΛΚΕΘΕ

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

11

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΕ

Χρηματοδοτούμενο

20.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

20.000,00

Περίληψη

Το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει την εκπόνηση και συγγραφή της κοινωνικοοικονομικής έρευνας - μελέτης που προβλέπεται στην πρόταση του εγκριθέντος προγράμματος Life-Φύση 2004, με τίτλο: 'Δράσεις Προστασίας των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων της Νήσου Κρήτης'. Το παραδοτέο της σύμβασης είναι μια πλήρης κοινωνικοοικονομική έρευνα - μελέτη που θα στοχεύει στην προώθηση της αποδοχής των αποτελεσμάτων του προγράμματος από τις ομάδες ενδιαφέροντος στην περιοχή του έργου.Για την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, η συμμετοχή της στο πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: «Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης».
143 Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων μέσω της προσαρμογής των εργαζομένων και επιχειρηματιών στις νέες εργασιακές απαιτήσεις στον χώρο του τουρισμού - Α.Σ. "ALLWAYS TOURISM" Καππή Χ. 2005

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων μέσω της προσαρμογής των εργαζομένων και επιχειρηματιών στις νέες εργασιακές απαιτήσεις στον χώρο του τουρισμού - Α.Σ. "ALLWAYS TOURISM"

Υπεύθυνος

Καππή Χ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική γραμματεία διαχείρισης κοινοτικών & άλλων πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος της Κ.Π Equal

Χρηματοδοτούμενο

4.510,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό διερευνά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον Τουριστικό Τομέα.
144 Local Employment Strategy for the RWM Κετσετζοπούλου Μ. 2005

Local Employment Strategy for the RWM

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2005

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

13.500,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη


145 α) Διευρεύνηση των Τάσεων στο Χώρο της Κοινωνικο-Οικονομικής Υπόστασης των Πολιτών του Δήμου Ροδίων & β) Αποτύπωση της ζήτησης Επαγγελμάτων σε Τοπικό Επίπεδο Μπαλούρδος Δ. 2004

α) Διευρεύνηση των Τάσεων στο Χώρο της Κοινωνικο-Οικονομικής Υπόστασης των Πολιτών του Δήμου Ροδίων & β) Αποτύπωση της ζήτησης Επαγγελμάτων σε Τοπικό Επίπεδο

Υπεύθυνος

Μπαλούρδος Δ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

10

Φορέας Χρηματοδότησης

Δήμος Ροδίων και ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Χρηματοδοτούμενο

13.400,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

13.400,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αφορά μια σύνθετη έρευνα σε ένα δείγμα των νοικοκυριών που έχουν επιλεγεί τυχαία και ένα άλλο δείγμα από επιχειρήσεις στο Δήμο Ρόδου με στόχο να προσδιοριστούν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Δήμου καθώς και τα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης.
146 Επεξεργασία στοιχείων & των συμπερασμάτων των μελετών που αφορούν στο πρόγραμμα, οργάνωση του διαλόγου και διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης της απασχόλησης. Κετσετζοπούλου Μ. 2004

Επεξεργασία στοιχείων & των συμπερασμάτων των μελετών που αφορούν στο πρόγραμμα, οργάνωση του διαλόγου και διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης της απασχόλησης.

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

15

Φορέας Χρηματοδότησης

Ανάθεση-χρηματοδότηση στο ΕΚΚΕ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο Καινοτόμων μέτρων χρηματοδοτούμενων από το ¶ρθρο 6 του ΕΚΤ.

Χρηματοδοτούμενο

21.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το ΕΚΚΕ είχε την επιστημονική υποστήριξη και ευθύνη για την κατάρτιση Τοπικής Στρατηγικής Απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του όλου του προγράμματος που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
147 Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού προγράματος:Operational & Regional Employment Strategies for Intergrated Development Approach - Region of Western Macedonia - Region of Western Macedonia (ORESTIDA ΙΙ- RWM) Κετσετζοπούλου Μ. 2004

Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού προγράματος:Operational & Regional Employment Strategies for Intergrated Development Approach - Region of Western Macedonia - Region of Western Macedonia (ORESTIDA ΙΙ- RWM)

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

25.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

148 Εμπειρογνωμοσύνη για δραστηριότητες στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας Κετσετζοπούλου Μ. 2004

Εμπειρογνωμοσύνη για δραστηριότητες στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

Υπεύθυνος

Κετσετζοπούλου Μ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

16

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

24.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Εμπειρογνωμοσύνη για δραστηριότητες στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας
149 Εμπειρογνωμοσύνη για συμφιλίωση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής - EQUAL Μουρίκη Α. 2004

Εμπειρογνωμοσύνη για συμφιλίωση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής - EQUAL

Υπεύθυνος

Μουρίκη Α.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

16

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

24.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Εμπειρογνωμοσύνη για συμφιλίωση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής - EQUAL
150 Επιμέτρηση & συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων του τουρισμού σε τοπικές κοινωνίες σε Κύπρο & Ελλάδα Σακέλλης Γ. 2004

Επιμέτρηση & συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων του τουρισμού σε τοπικές κοινωνίες σε Κύπρο & Ελλάδα

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

19.050,89

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Επιμέτρηση & συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων του τουρισμού σε τοπικές κοινωνίες σε Κύπρο & Ελλάδα
151 Μελέτη αξιολόγησης προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 1998-1999-2000 Καραντίνος Δ. 2004

Μελέτη αξιολόγησης προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 1998-1999-2000

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

9

Φορέας Χρηματοδότησης

ΟΑΕΔ

Χρηματοδοτούμενο

44.068,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Μελέτη αξιολόγησης προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 1998-1999-2000
152 Μετανάστευση & Υγεία-Πρόνοια στην Ελλάδα. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης. Προκλήσεις & προοπτικές βελτίωσης Μαράτου-Αλιπράντη Λ. 2004

Μετανάστευση & Υγεία-Πρόνοια στην Ελλάδα. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης. Προκλήσεις & προοπτικές βελτίωσης

Υπεύθυνος

Μαράτου-Αλιπράντη Λ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

2

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

10.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την μετανάστευση και την υγεία-πρόνοια στην Ελλάδα. Την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και τις προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης.
153 Μοντελοποίηση, επιμέτρηση & συγκριτική ανάλυση ποιότητας υπηρεσιών & αποδοτικής παραγωγικότητας στις ξενοδοχειακές βιομηχανίες Κύπρου & Κρήτης Σακέλλης Γ. 2004

Μοντελοποίηση, επιμέτρηση & συγκριτική ανάλυση ποιότητας υπηρεσιών & αποδοτικής παραγωγικότητας στις ξενοδοχειακές βιομηχανίες Κύπρου & Κρήτης

Υπεύθυνος

Σακέλλης Γ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

Ίδρυμα Προώθησης Ερευνας Κύπρου

Χρηματοδοτούμενο

17.099,80

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Μοντελοποίηση, επιμέτρηση & συγκριτική ανάλυση ποιότητας υπηρεσιών & αποδοτικής παραγωγικότητας στις ξενοδοχειακές βιομηχανίες Κύπρου & Κρήτης
154 Συγκριτική μελέτη για τις πολιτικές & το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των πολυμελών οικογενειών Καραντίνος Δ. 2004

Συγκριτική μελέτη για τις πολιτικές & το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των πολυμελών οικογενειών

Υπεύθυνος

Καραντίνος Δ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

8

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΥΚΑ - Ειδικό Κρατικό Λαχείο

Χρηματοδοτούμενο

130.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη μελέτη και την πρόσβαση σε πολιτικές υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών.
155 Συγκριτικό πρόγραμμα Εθνικών Εκλογών (CNEP) Λυριντζής Χ. 2004

Συγκριτικό πρόγραμμα Εθνικών Εκλογών (CNEP)

Υπεύθυνος

Λυριντζής Χ.

Έτος έναρξης

2004

Διάρκεια σε μήνες

4

Φορέας Χρηματοδότησης

ΓΓΕΤ

Χρηματοδοτούμενο

40.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη


156 Μονάδα παρακολούθησης και υποστήριξης 'ΨΥΧΑΡΓΩΣ' - Β' Φάση: Παρατηρητήριο για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών Ζιώμας Δ. 2003

Μονάδα παρακολούθησης και υποστήριξης 'ΨΥΧΑΡΓΩΣ' - Β' Φάση: Παρατηρητήριο για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών

Υπεύθυνος

Ζιώμας Δ.

Έτος έναρξης

2003

Διάρκεια σε μήνες

58

Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ΕΠ 'Υγεία & Πρόνοια' (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006)

Χρηματοδοτούμενο

387.200,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

5.511.650,00

Περίληψη

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου που στοχεύει στην παροχή επιστημονικής στήριξης και παρακολούθησης αναφορικά με τις παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ατόμων με ψυχικά προβλήματα στην Ελλάδα. Συμπεριέλαβε τη διεξαγωγή ετήσιων επιτόπιων ερευνών και ομαδικά εστιασμένων συνεντεύξεων, τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων, ενώ εκπονήθηκε σειρά Εκθέσεων με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών και των προοπτικών σε υπηρεσίες και δομές που αφορούν στην εργασιακή (επαν-)ένταξη των ψυχικά ασθενών. Το Παρατηρητήριο αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της Μονάδας Παρακολούθησης και Υποστήριξης που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να προωθήσει την υλοποίηση του Προγράμματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ).
157 ΑΙΜΟΣ: Σχέδιο ήπιας ανάπτυξης - Φύσης και Πολιτισμού Τσακίρης Κ. 2003

ΑΙΜΟΣ: Σχέδιο ήπιας ανάπτυξης - Φύσης και Πολιτισμού

Υπεύθυνος

Τσακίρης Κ.

Έτος έναρξης

2003

Διάρκεια σε μήνες

34

Φορέας Χρηματοδότησης

ΟΟΣΑ

Χρηματοδοτούμενο

8.804,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

8.804,00

Περίληψη

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας βάσης συνεργασίας για ήπια ανάπτυξη στον τομέα της φύσης και του πολιτισμού, Φορέων Προστασίας - Βιβλιοθηκών, που θα αποτελέσουν πυρήνες ευαισθητοποίησης, αλλά και ήπιας ανάπτυξης, για τη φύση (προστασία, οικοτουρισμός, επιμόρφωση οικοξεναγών, περιβαλλοντική εκπαίδευση) και την πολιτιστική κληρονομιά (οργάνωση βιβλιοθηκών, καταγραφή εκδόσεων). Θα συνταχθούν πρότυπες μελέτες για προστατευόμενες περιοχές και για την οικοτουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών. Στο πρόγραμμα μετέχουν οργανώσεις από τη Σερβία και τη Ρουμανία. Η συμμετοχή του ΕΚΚΕ έγκειται στην επιμέλεια του έντυπου υλικού που θα παραχθεί καθώς και στο συντονισμό για την καλή εκτέλεση των σεμιναρίων στη Σερβία.Για την Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ, η συμμετοχή της στο πρόγραμμα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα: «Συλλογή, οργάνωση και διάχυση Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης».
158 Metadata Management and Production System for the Social Science Surveys (METADATER) Κάλλας Γ. & Λιναρδής Α. & Μαλούτας Θ. 2003

Metadata Management and Production System for the Social Science Surveys (METADATER)

Υπεύθυνος

Κάλλας Γ. & Λιναρδής Α. & Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2003

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

E.E. - FP6

Χρηματοδοτούμενο

129.159,50

Συνολικός Προϋπολογισμός

2.741.688,00

Περίληψη

Βασικοί στόχοι του έργου MetaDater ήταν η ανάπτυξη προτύπων για την τεκμηρίωση μεγάλης κλίμακας συγκριτικών ερευνών - επαναλαμβανόμενες στον χώρο και στον χρόνο καθώς και η παροχή εργαλείων για τη δημιουργία και διαχείριση μεταδεδομένων για τις εν λόγω έρευνες. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραμμα MetaDater σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο δεδομένων για συγκριτικές έρευνες και ανέπτυξε εργαλεία για τη διαχείριση των μεταδεδομένων της ποσοτικής έρευνας. Το μοντέλο και τα εργαλεία δοκιμάστηκαν σε δεδομένα των φορέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το έργο MetaDater συνέβαλε στην τεκμηρίωση και στη διάχυση των δεδομένων καθώς και στη διευκόλυνση της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων.
159 Πρόγραμμα προώθησης & διάχυσης μεθοδολογικών προσεγγίσεων & τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα (Ανοιχτές Θύρες) Τεπέρογλου Α. 2003

Πρόγραμμα προώθησης & διάχυσης μεθοδολογικών προσεγγίσεων & τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα (Ανοιχτές Θύρες)

Υπεύθυνος

Τεπέρογλου Α.

Έτος έναρξης

2003

Διάρκεια σε μήνες

18

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

117.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Πρόγραμμα προώθησης & διάχυσης μεθοδολογικών προσεγγίσεων & τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα (Ανοιχτές Θύρες)
160 Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και Δεικτών Κάλλας Γ. & Καππή Χ. 2002

Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και Δεικτών

Υπεύθυνος

Κάλλας Γ. & Καππή Χ.

Έτος έναρξης

2002

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα

Χρηματοδοτούμενο

836.940,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

836.940,00

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δεικτών. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε ένα κατάλληλο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον που επιτρέπει τη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων. Η δευτερογενής ανάλυση πρόκειται να συμβάλει στην παραγωγή δευτερογενών δεδομένων και δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη πολιτικών αποφάσεων, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.Ο κόμβος εξυπηρετεί τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας και παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βασική υποδομή της χώρας για τη δευτερογενή ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που απαιτείται για τη στήριξη πολιτικών και αποφάσεων τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η συσσώρευση των δεδομένων δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με την απλή συγκέντρωση δεδομένων. Αντίθετα, προϋποθέτει τον μετασχηματισμό των δεδομένων, την ανάπτυξη των κατάλληλων εννοιολογικών και θεωρητικών εργαλείων και την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων επεξεργασίας.
161 Multilingual Access to Data Infrastructures of the European Research Area (MADIERA) Κάλλας Γ. & Καππή Χ. 2002

Multilingual Access to Data Infrastructures of the European Research Area (MADIERA)

Υπεύθυνος

Κάλλας Γ. & Καππή Χ.

Έτος έναρξης

2002

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

29.285,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Ο γενικός στόχος του προγράμματος MADIERA είναι να αναπτυχθεί μία αποτελεσματική υποδομή για την ευρωπαϊκή κοινότητα των κοινωνικών επιστημόνων, μέσω της ενοποίησης δεδομένων με εργαλεία, πόρους και προϊόντα της ερευνητικής διαδικασίας. Με το τέλος του προγράμματος τέθηκε σε πλήρη λειτουργία μία διαδικτυακή υποδομή εξοπλισμένη με μία ποικιλία ερευνητικών πόρων από ευρωπαίους παραγωγούς, στην οποία τοο ΕΚΚΕ συμμετέχει μέσω της υποδομής της Ελληνικής Τράπεζας Κοινωνικών Δεδομένων. Στόχος είναι να παραχθεί ένα κοινό ολοκληρωμένο περιβάλλον χρήσης των κοινωνικών επιστημόνων στην Ευρώπη με πρόσβαση σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής διαδικτυακής πύλης (portal) για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε ένα εύρος βάσεων δεδομένων και άλλες ερευνητικές πηγές. Η ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου θησαυρού κοινωνικών όρων για να ξεπερασθούν τα γλωσσικά φράγματα στην ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα. Η ανάπτυξη πρόσθετων εργαλείων στην ήδη υπάρχουσα τεχνολογία εικονικών βιβλιοθηκών δεδομένων. Ένα εκτενές σχέδιο προσθήκης περιεχομένου, τόσο στο επίπεδο των δεδομένων (πληροφορία) όσο και στο επίπεδο της γνώσης (εμπειρική γνώση, θεωρία). Εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης των ερευνητών και χρηστών, ώστε να ενισχυθεί η συνεχής ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών. Η σταδιακή ενσωμάτωση των αναδεικνυομένων εθνικών ερευνητικών υποδομών των νεοεισερχόμενων ευρωπαϊκών Αρχείων, στον χώρο της ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας. Το ΕΚΚΕ είναι βοηθητικός εταίρος στο πρόγραμμα, και το αντικείμενο της συμμετοχής μας είναι η συμβολή στο θέμα της πολύγλωσσης ανάπτυξης του θησαυρού, καθώς και η προσθήκη περιεχομένου στην υποδομή του MADIERA.Σύμφωνα με την εσωτερική κατανομή των δραστηριοτήτων στην ομάδα του ΕΚΚΕ, η συμμετοχή μου περιγράφεται ως εξής: α) έχω την ευθύνη συντονισμού του πακέτου εργασίας WP5-Πολυγλωσσική λειτουργικότητα. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς μου αυτής παρήχθησαν ελληνικοί όροι για τις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίοι συνοδεύονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση για την ακριβή απόδοση του νοήματος σύμφωνα με τις επιστημονικές αλλά και τοπικές ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν κάθε όρο.β) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας WP6- Τροφοδότηση περιεχομένου, συνέβαλα στον εννοιολογικό προσδιορισμό των μεταβλητών και δεικτών που αφορούν εμπειρικές έρευνες για την Οικονομική και Κοινωνική Ανισότητα.
162 Οι κοινωνικές & ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών του 1999 στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας-Περίπτωση Δήμου Ιλίου Κουβέλη Α. & Ματούλας Θ. 2001

Οι κοινωνικές & ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών του 1999 στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας-Περίπτωση Δήμου Ιλίου

Υπεύθυνος

Κουβέλη Α. & Ματούλας Θ.

Έτος έναρξης

2001

Διάρκεια σε μήνες

24

Φορέας Χρηματοδότησης

ΟΑΣΠ

Χρηματοδοτούμενο

58.694,06

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα αυτό διερευνά τις κοινωνικές & ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών του 1999 στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας-Περίπτωση Δήμου Ιλίου
163 Consortium of Household panels for European socio-economic Research Κάλλας Γ. & Λιναρδής Α. & Σακέλλης Ι. 2000

Consortium of Household panels for European socio-economic Research

Υπεύθυνος

Κάλλας Γ. & Λιναρδής Α. & Σακέλλης Ι.

Έτος έναρξης

2000

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Ε.Ε - FP5/FP4

Χρηματοδοτούμενο

90.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.247.718,00

Περίληψη

Η συγκρότηση της βάσης δεδομένων CHER έγινε ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάλυση της δυναμικής των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στην Ευρώπη. Πρωταρχικός στόχος του έργου ήταν να αναπτύξει μια συγκριτική βάση μικρο-δεδομένων για διαχρονικές έρευνες νοικοκυριών, ενσωματώνοντας σύνολα μικρο-δεδομένων από έναν μεγάλο όγκο ανεξάρτητων εθνικών ερευνών καθώς και του ECHP.  Μια συμπληρωματική βάση δεδομένων που περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα μακροδεδομένα κοινωνικής ασφάλισης και πολιτικών για την απασχόληση δύναται να βελτιώνει επίσης την ανάλυση των κοινωνικών πολιτικών. Η δυναμική της βάσης δεδομένων για την διακρατική έρευνα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη του ECHP. To CHER πέτυχε επίσης να καθίσταται εφικτή η σύγκριση μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών χωρών της Ευρώπης .
164 MIDES: Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στη Μήλο Μαλούτας Θ. 2000

MIDES: Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στη Μήλο

Υπεύθυνος

Μαλούτας Θ.

Έτος έναρξης

2000

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μελέτη για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στο νησί της Μήλου
165 Επαναπροσδιορίζοντας τον Αστικό χώρο (RUROS) Κοβάνη Ε. & Αβδελίδη Κ. 2000

Επαναπροσδιορίζοντας τον Αστικό χώρο (RUROS)

Υπεύθυνος

Κοβάνη Ε. & Αβδελίδη Κ.

Έτος έναρξης

2000

Διάρκεια σε μήνες

36

Φορέας Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρηματοδοτούμενο

104.662,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που διερευνά τη σχέση μεταξύ του αστικού χώρο και των ελεύθερων χώρων.
166 Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του αστικού σχεδιασμού και των υποδομών του διαδικτύου

Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του αστικού σχεδιασμού και των υποδομών του διαδικτύου

ΥπεύθυνοςΈτος έναρξηςΔιάρκεια σε μήνες

0

Φορέας ΧρηματοδότησηςΧρηματοδοτούμενο

0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός

0,00

Περίληψη

Η ενίσχυση της προσανατολισμένης έρευνας μέσα από τη διερεύνηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στα πεδία της ενέργειας, της βιομηχανίας, της αστικής ανάπτυξης και των διαδικτυακών υποδομών αποτελεί τον βασικότερο στόχο του Προγράμματος. Παράλληλα η έρευνα εστιάζει στη διατύπωση καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση προτάσεων σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών στα προαναφερθέντα πεδία με βάση την εγχώρια και διεθνή εμπειρία.
 

www.slidescenter.com