Σεμινάρια μαθήματα ΕΚΚΕ


Τίτλος

ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων

Φορείς

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Τόπος

Εργαστήριο Η/Υ, ΕΚΚΕ

Έναρξη

2017-10-14

Λήξη

2017-12-09

Αρχείο

http://ekke.gr/doyoursurvey/


Τίτλος

Το κέντρο της Αθήνας από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Μία διεπιστημονική προσέγγιση

Φορείς

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής / ΠΜΣ: Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας / ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και διαχείριση του χώρου
ΕΜΠ - Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Τόπος

Αίθουσα συνεδριάσεων ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 8ος όροφος

Έναρξη

2012-11-26

Λήξη

2013-05-27

Αρχείο

seminar_athens2.pdf


Τίτλος

Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα (2): Μεθοδολογικές Πτυχές & Δυνατότητες Ανάλυσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS)

Φορείς

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας


Τόπος

Αίθουσα συνεδριάσεων ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 8ος όροφος

Έναρξη

2012-03-12

Λήξη

2012-06-11

Αρχείο

ess_seminar2.pdf


Τίτλος

Σεμινάρια για το Κέντρο της Αθήνας

Φορείς

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας


Τόπος

Αίθουσα συνεδριάσεων ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 8ος όροφος

Έναρξη

2011-03-15

Λήξη

2011-06-21

Αρχείο

seminar_athens1.pdf


Τίτλος

Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα (1): Μεθοδολογικές Πτυχές & Δυνατότητες Ανάλυσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS)

Φορείς

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας


Τόπος

Αίθουσα συνεδριάσεων ΕΚΚΕ Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 8ος όροφος

Έναρξη

2011-03-14

Λήξη

2011-06-06

Αρχείο

ess_seminar1.pdf

Τίτλος Φορείς Έναρξη Λήξη
ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 2017-10-14 2017-12-09
Το κέντρο της Αθήνας από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Μία διεπιστημονική προσέγγιση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής / ΠΜΣ: Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας / ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και διαχείριση του χώρου
ΕΜΠ - Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
2012-11-26 2013-05-27
Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα (2): Μεθοδολογικές Πτυχές & Δυνατότητες Ανάλυσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας
2012-03-12 2012-06-11
Σεμινάρια για το Κέντρο της Αθήνας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας
2011-03-15 2011-06-21
Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα (1): Μεθοδολογικές Πτυχές & Δυνατότητες Ανάλυσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας
2011-03-14 2011-06-06

www.slidescenter.com